Schneider Electric ondersteunt ‘groene’ gedragscode datacenters van EU

Haarlem, 31 maart 2010 – Schneider Electric ondersteunt de gedragscode van de Europese Unie op het gebied van datacenters. Deze zogenoemde ‘Code of Conduct on Data Centres’ is ontwikkeld als antwoord op de almaar toenemende energieconsumptie in datacenters en de ecologische en economische impact hiervan. De gedragscode wordt gepromoot door de Joint Research Group van de Europese Commissie. Zij moedigen alle Europese bedrijven aan om zich te richten op het verminderen van de energieconsumptie van datacenters.
 
‘Om minder energie in datacenters te verbruiken, moeten organisaties beschikken over consistente en intelligente energiebeheersystemen’, zegt Peter Uelen, Country President van Schneider Electric in Nederland. ‘Deze aanpak moet niet tot incidentele besparingen leiden, maar dient grote en structurele besparingen te kunnen realiseren. Hiervoor is inzicht nodig in alle domeinen van een organisatie. Alleen met realtime controle op het gebruik en verbruik van energie kunnen organisaties processen efficiënter inrichten en voldoen aan de gedragscode.’
 
Om opdrachtgevers te ondersteunen bij het voldoen aan de gedragscode, levert Schneider Electric onder de naam EcoStruxure een reeks intelligente energiebeheersystemen op basis van een geïntegreerde architectuur. Deze geïntegreerde aanpak ontstaat door het beheer van energie, serverruimtes, processen en machines, gebouwen en beveiliging te integreren en energie centraal te monitoren en te managen. Door de samenkomst van de verschillende bedrijfsfacetten zijn processen efficiënter in te richten, waardoor kosten omlaag kunnen en de beveiliging wordt vergroot.

EV Plug Alliance promoot veilige stekker voor opladen elektrische voertuigen

Schneider Electric, Legrand en Scame werken samen aan een open, veilige en universele standaard
 
Haarlem, 29 maart 2010 – In de nabije toekomst kunnen we een opmars van elektrische auto’s verwachten. Het succes hiervan wordt mede bepaald door de efficiëntie van het opladen van de voertuigen. Vooral universeel toepasbare stekkers spelen een belangrijke rol. Teveel verschillende standaarden maakt het berijders lastig om hun elektrische auto op te laden en staan dus een soepele marktintroductie van elektrisch rijden in de weg. Daarnaast is veiligheid voor de bestuurders essentieel; het opladen moet veilig gebeuren, zodat berijders niet gewond kunnen raken. Reden voor Schneider Electric, Legrand en Scame om zich te verenigen tot de EV Plug Alliance. Deze alliantie gaat zich inzetten voor het promoten van een veilige infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen.
 
Het is van belang om snel tot een Europese standaard te komen als het gaat om de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de stekkers en stopcontacten. Hierbij is niet alleen een universele Europese standaard nodig, maar staat veiligheid van de huizen en gebouwen waar de oplaadpunten zich bevinden ook voorop. Bovendien is het essentieel om de stekkers en stopcontacten tegen minimale kosten te kunnen aanbieden. De alliantie richt zich dan ook op het ontwikkelen van een label dat garandeert dat de standaard voor stekkers en stopcontacten volledig overeenkomen met het Type 3 van de IEC-standaard. 
 
De stekker die wordt goedgekeurd door de alliantie moet te gebruiken zijn voor producten van meerdere toeleveranciers. Elektrische voertuigen en plug-in hybrides moeten kunnen opladen bij een vermogen tot 24 kW, in éénfase- of met een driefase-aansluiting. Door gebruik te maken van een afscherming kan het hoogste niveau van veiligheid worden geboden. Deze afscherming biedt bescherming op het moment dat elektrische onderdelen per ongeluk met elkaar in contact komen.
 
‘De EV Plug Alliance staat open voor nieuwe leden. Hoe groter de alliantie is, hoe groter de kans dat we een compleet eco-systeem kunnen ontwikkelen dat een uniforme standaard bevat, waarbij oplossingen en praktische applicaties eenvoudig kunnen worden ontwikkeld om elektrische voertuigen op te laden’, zeggen Philippe Delorme, Executive Vice-President Strategy & Innovation van Schneider Electric, Jean-Charles Thuard, Executive Vice-President Strategy & Development van Legrand en Giampiero Camilli, Marketing & Product Development Director van Scame.
 
De eerste producten die een label ontvangen van de EV Plug Alliance zijn naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2010 beschikbaar.

StreamServe lid van de European Smart Metering Industry Group (ESMIG)

Lidmaatschap bevordert samenwerking tussen toonaangevende producenten, ICT-bedrijven en system integrators voor ontwikkelen en verbeteren van intelligent meetoplossingen 
 
Capelle a/d IJssel, 24 maart 2010 – StreamServe, leverancier van zakelijke communicatieoplossingen voor document-efficiency en customer experience management, is geselecteerd als lid van de European Smart Metering Industry Group (ESMIG). De ESMIG biedt op Europees niveau kennis en expertise over smart metering en de hieraan gerelateerde communicatie. 
 
De leden van de ESMIG zijn vooraanstaande leveranciers van oplossingen op het gebied van smart metering in Europa. Hierbij zijn zowel meterproducenten en ICT-bedrijven als system integrators betrokken. De deelnemende bedrijven richten zich op alle aspecten van intelligente meetsystemen voor onder meer elektriciteit, gas, water en warmte. Bovendien vertegenwoordigen ze de volledige keten van het ontwikkelen van meters, het installeren van software en advisering tot communicatie, datamanagement en systeemintegratie. De groep verleent steun aan de Europese Unie en haar lidstaten en gaat samenwerkingen en partnerships aan met relevante belanghebbenden. Hiermee ondersteunt de groep het invoeren, lanceren en beheren van intelligente meetoplossingen op zowel landelijk als Europees niveau.
 
‘ESMIG is verheugd met StreamServe als nieuw lid. We zijn ervan overtuigd dat ze een goede aanvulling zijn op onze reeds beschikbare expertise. Vooral StreamServe’s kennis van en ervaring met geavanceerde factureringsoplossingen is een aanwinst. Deze expertise ondersteunt het ontwikkelen van concrete oplossingen voor Europa’, zegt dr. Howard Porter, Managing Director van ESMIG.
 
‘Door optimaal gebruik te maken van de grote hoeveelheid aan nieuwe informatie die nu beschikbaar is, krijgen klanten inzicht in hun verbruik en de mogelijkheden om besparingen te realiseren. Dit is cruciaal voor het succes van een intelligent elektriciteitsnetwerk. Met deze informatie kunnen we energie-efficiency stimuleren voor gebruikers, maar ook nieuwe producten ontwikkelen en verkopen’, zei Dennis Ladd, president en CEO van StreamServe. ‘Veel van onze klanten komen uit de utility markt. Het ligt dus voor de hand om samen te werken met andere organisaties, zodat we gezamenlijk kunnen streven naar het in gebruik nemen van oplossingen op het gebied van smart metering en het stimuleren van nieuwe innovaties. We verheugen ons op de kennis die we van anderen kunnen opdoen. Maar ook op het leveren van onze eigen bijdrage aan de ESMIG.’
 
StreamServe neemt als exposant deel aan ‘Enabling a Smarter Energy World’, de lunchbijeenkomst van ESMIG die op 24 maart wordt gehouden tijdens de EU Sustainable Energy Week in Brussel, België. Kijk voor meer informatie op: http://www.esmig.eu/events/esmig-lunch-event-24-march-2010
 
Sinds de oprichting in 1997 levert StreamServe communicatieoplossingen aan ondernemingen in de financiële dienstverlening, de utility markt en de supply chain-sector. Deze communicatieoplossingen komen tegemoet aan de hoge eisen die deze bedrijven stellen aan het produceren en leveren van klantspecifieke documenten in elk gewenst formaat. StreamServe en SAP hebben vanaf 1997 samengewerkt aan het toepassen en ondersteunen van geïntegreerde dynamische oplossingen op het gebied van facturering en klantcommunicatie. Deze oplossingen zijn inmiddels in gebruik genomen door meer dan 600 gezamenlijke klantensites over de hele wereld. Utility bedrijven kunnen hiermee een hoog volume aan documenten verwerken, op dynamische wijze factureren, elektronisch corresponderen met klanten en beschikken over diverse voorzieningen voor self-service. Het resultaat hiervan is dat utility bedrijven in staat zijn om optimaal te profiteren van smart metering en milieubesparingen kunnen realiseren. Kijk voor meer informatie op: http://www.streamserve.com/industries/utilities/

Schneider Electric introduceert PlantStruxure

Procesmanagementsysteem optimaliseert energieverbruik
 
Haarlem, 22 maart 2010 – Schneider Electric introduceert PlantStruxure: een procesmanagementsysteem waarmee industriële bedrijven in staat zijn om nog efficiënter te produceren, de operationele kosten te verlagen en aanzienlijk minder energie te verbruiken. PlantStruxure maakt tevens samenwerking mogelijk tussen alle partijen binnen een productieketen of logistieke keten.
 
De procesindustrie moet de kosten die gepaard gaan met het opzetten, gebruiken en onderhouden van een installatie zo laag mogelijk houden. Tegelijkertijd moet de opbrengst voor een productielocatie zo hoog mogelijk zijn – met behoud van een goede kwaliteit van de productie en met respect voor het milieu. Hierbij moet een zo gunstig mogelijke ROI worden gerealiseerd. Het behalen van de genoemde aspecten is veelal lastig, aangezien plant managers, operations managers, engineers, operators en onderhoudsmanagers niet altijd dezelfde taal spreken. Met PlantStruxure kunnen alle partijen binnen een industriële omgeving samenwerken. Zij kunnen gezamenlijk taken automatiseren en aan de eisen en wensen op het gebied van energiebeheer voldoen.
 
Integratie van het gehele proces
Industriële bedrijven hebben te maken met onder meer een verhoogde concurrentiedruk, een vluchtige wereldwijde economie, hogere kosten voor materialen en strengere eisen vanuit de wet- en regelgeving. Om te kunnen concurreren in deze nieuwe wereld, zijn een goede samenwerking en het nemen van gefundeerde beslissingen essentieel. Hiervoor is relevante informatie nodig, zodat gegevens direct in concrete acties kunnen worden omgezet. Om dit te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie over de productie en het energiegebruik niet langer gescheiden worden verzameld en vastgelegd. PlantStruxture zorgt hiervoor: alle relevante gegevens kunnen nu op een centrale plaats worden vastgelegd, waardoor sneller kan worden gewerkt en de flexibiliteit toeneemt. Gebruikers kunnen hierdoor aanzienlijke concurrentievoordelen behalen.
 
Overkoepelende oplossing
‘Meestal zijn procesautomatiseringssystemen, energiebeheersystemen, productiebeheersingsystemen en zelfs tools voor fabrieksontwerp en -engineering bedoeld voor gebruik binnen uitsluitend hun eigen domein. De industrie heeft echter in toenemende mate behoefte aan oplossingen die al dit soort beheertoepassingen bij elkaar brengt, inclusief tools voor het genereren van bedrijfsinformatie’, zegt Jan-Willem Nijman, Vice President Industry Business van Schneider Electric Nederland.
 
PlantStruxure integreert zowel hardware- als softwarecomponenten die in de gehele fabriek worden toegepast. Het procesmanagementsysteem bestaat uit een combinatie van krachtige software en hardware. De oplossing garandeert dat productieprocessen een maximale beschikbaarheid kennen. De oplossing biedt tevens redundantie en functionele veiligheid op ieder niveau van de architectuur. 
 
Beschikbaarheid white paper
Craig Resnick, Research Director van ARC Advisory Group, heeft de white paper ‘Schneider Electric Deploys New PlantStruxure Platform’ geschreven. Kijk voor de white paper of meer informatie over PlantStruxure op www.schneider-electric.com.

StreamServe sponsort bewustwordingsproces klimaatverandering middels Antarctica-expeditie

Expeditie vergroot de betrokkenheid van StreamServe bij duurzaamheid en de noodzaak voor meer bewustzijn over milieuvraagstukken wereldwijd
 
Capelle a/d IJssel – 22 maart 2010 – StreamServe, marktleider op het gebied van oplossingen voor business communicatie waarmee documenten en klantervaringen efficiënt kunnen worden beheerd, is sponsor van de recente 2041 Antarctica-expeditie van poolreiziger Robert Swan. De expeditie is gericht op het bewustwordingsproces van klimaatverandering en het belang van duurzaam leiderschap.
 
Robert Swan heeft de expeditie uitgevoerd met behulp van het 2041-team: een internationale groep van bedrijfsmanagers, milieudeskundigen, ondernemers, leerkrachten en jonge mensen. Via de reis naar het Antarctisch Schiereiland wordt inzichtelijk gemaakt met welke klimaatsveranderingen we te kampen hebben. Daarnaast biedt het team weerstand tegen het aflopen van het Antarctische verdrag, waardoor bedrijven en overheden vanaf 2041 naar olie mogen boren in Antarctica.
 
Dankzij de sponsoring van StreamServe kon Imalka De Silva, een universitaire student uit Sri Lanka, volledig gesponsord aan de expeditie deelnemen. De Silva deelt haar ervaringen en bewustzijn over de noodzaak van klimaat- en milieubescherming op de blog van 2041.org: http://expedition.2041.com/2010/.
 
Betrokkenheid bij milieu
De sponsoring toont de intensieve betrokkenheid van StreamServe aan op het gebied van milieu. De organisatie bevordert dan ook tal van manieren waarop waarop bedrijven en instellingen hun duurzaamheid kunnen verbeteren. Naast diverse bijdragen aan goede doelen op milieugebied, zoals het Clean Water Project van UNICEF, heeft het bedrijf vorig jaar het StreamServe Sustainability Program ingesteld. Dit programma helpt bedrijven kostenefficiënter te worden en biedt tegelijkertijd ondersteuning bij het bereiken van hun doelen: minder afhankelijk worden van de natuurlijke rijkdommen van de planeet.
 
StreamServe Sustainability Program
‘Door middel van het StreamServe Sustainability Program willen we klanten informeren over manieren waarop ze hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kunnen uitbreiden en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het milieu’, aldus Dennis Ladd, president en CEO van StreamServe. ‘Net als onze recente sponsoring van UNICEF, is de sponsoring van deze 2041-expeditie onderdeel van dit programma. Het Sustainability Program is gericht op het vergroting van het bewustzijn over klimaatverandering in alle geografische gebieden die aandacht nodig hebben. Door het sponsoren van Imalka De Silva’s expeditie met Robert Swan en het 2041-team informeren we de jeugd en het algemene publiek over de noodzaak van het behoud van Antarctica’s schoonheid.’
 
‘Tal van mensen en organisaties hebben goede bedoelingen ten aanzien van het verbeteren van ons milieu en het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. Maar niet iedereen kan er ook echt iets wezenlijks aan doen’, zegt Robert Swan. ‘Door het sponsoren van de Antarctica-expeditie heeft StreamServe mijn onderzoek ondersteund en een universitair studente een geweldige kans geboden om het kwetsbare milieu op de aarde te onderzoeken. Tijdens deze expeditie heeft Imalka gezien hoe de mensheid onze mooie planeet in gevaar brengt en ziet zij de noodzaak van het nemen van stappen. Ik ben StreamServe erg dankbaar voor deze sponsoring en voor hun aanhoudende betrokkenheid bij doelen die zijn gericht op het milieu.’
 
‘Ik ben StreamServe dankbaar dat ze mijn deelname aan dit project mogelijk hebben gemaakt’, geeft De Silva aan. De student uit Sri Lanka zet zich al vanaf haar jeugd sterk in voor het beschermen van het milieu. ‘Door deze expeditie onder de leiding van Robert Swan heb ik een beter begrip gekregen van de impact van klimaatveranderingen op de natuur. Ik heb nu geleerd wat er werkelijk gedaan kan worden om de negatieve gevolgen te stoppen.’

StreamServe nieuw lid van International Association for SAP Partners

Lidmaatschap versterkt communicatie tussen StreamServe en het SAP-ecosysteem 
 
Capelle a/d IJssel – 17 maart 2010 – StreamServe, marktleider op het gebied van oplossingen voor business communicatie waarmee documenten en klantervaringen efficiënt kunnen worden beheerd, is als lid toegetreden tot de International Association for SAP Partners e.V. (IA4SP). 
 
IA4SP is gevestigd in Duitsland en biedt partnerondernemingen van SAP een organisatorisch raamwerk voor het coördineren van hun gezamenlijke belangen. Daarnaast worden partners ondersteund bij tal van SAP-gerelateerde zaken, zoals certificering, supportprocessen en het standaardiseren van interfaces. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het opzetten van een partnernetwerk en het coördineren van activiteiten met SAP op het gebied van sales, consult, support en training.
 
De leden van IA4SP zijn prominente partners van het SAP-ecosysteem. Het gaat hierbij om zowel kleine bedrijven als multinationals die afkomstig zijn uit diverse branches. Voorbeelden hiervan zijn software- en hardwareleveranciers, consultancy-bedrijven en system integrators.  
 
“Als jarenlange partner van SAP biedt IA4SP ons een uitstekend platform voor het regelmatig uitwisselen van informatie met andere SAP-partners op internationaal niveau”, aldus Stephan Vanberg, vice-president sales en service Midden-Europa van StreamServe. “Met deze uitwisseling zijn we in staat om de communicatie tussen SAP, partners en klanten nog verder te versterken.” 
 
“We zijn verheugd met StreamServe als nieuw lid van onze vereniging. We kijken uit naar de ondersteuning die zij kunnen bieden bij onze gezamenlijke inzet voor het ontwikkelen van het SAP-ecosysteem. Dit ecosysteem is gericht op de belangen van onze gezamenlijke klanten en garandeert succes voor alle aangesloten organisaties en uiteindelijk ook voor SAP zelf”, vertelt Franz Baljer, uitvoerend directeur van IA4SP en senior SAP-partnermanager voor T-Systems.
 
StreamServe is betrokken bij verschillende SAP-evenementen die in de komende maanden gaan plaatsvinden, waaronder SAP Energy Days 2010 (20-22 april , Toronto & Calgary, Canada), Sapphire Conference 2010 (16-19 mei, Orlando, Florida) en de SAP for Utilities Conference (19-22 september, Huntington Beach, California). Kijk voor informatie en deelname aan meer evenementen op http://www.streamserve.com/company/events/.

Vakblad Warmtepompen en Archer Media starten samenwerking

Alphen a/d Rijn, 15 maart 2010 – Archer Media, gespecialiseerd in de verkoop van advertentieruimte en sponsorwerving, wordt per direct verantwoordelijk voor de advertentie-exploitatie van Vakblad Warmtepompen. Hiermee zet Vakblad Warmtepompen een verdere stap in de professionalisering van het tijdschrift.
 
Vakblad Warmtepompen, onderdeel van uitgeverij Fenceworks, maakt op dit moment een aanzienlijk snelle groei door. Henk van Beek, uitgever van Vakblad Warmtepompen: ‘De wereld rond warmtepompen verandert continu. Steeds vaker kiezen gebruikers en beheerders van gebouwen voor deze duurzame oplossing. Deze groeiende interesse voor warmtepompen vereist van ons een verdere professionalisering. Archer Media kan ons hierbij ondersteunen.’
 
Archer Media neemt per direct alle acquisitie-activiteiten over.