Bedrijfsleven moet voortvarender aan de slag met smart grids

‘Bedrijven hebben eigen belang bij de inzet op duurzame technologie’
Haarlem, 5 oktober 2011 – Smart grids komen in Nederland nog altijd niet voortvarend van de grond. Door de economische crisis is zowel de Nederlandse overheid, als een deel van het bedrijfsleven terughoudend met het stimuleren van concrete toepassingen. Volgens Marcel van ‘t Hof, Business Manager Energie Efficiency van Schneider Electric, leidt dat voor consumenten en marktpartijen tot gemiste kansen. ‘Het bedrijfsleven moet veel sterker het voortouw nemen bij het promoten van de grootschalige inzet van smart grids.’

 

Netbeheer Nederland stelde vorig jaar een ‘Roadmap Smart Grids’ op, waarin het belang van smart grids werd uiteengezet. Marktpartijen werden hierbij opgeroepen tot participatie bij het introduceren van slimme energiesystemen. Tot nu toe heeft deze oproep tot weinig resultaat geleid. ‘Het bedrijfsleven in Nederland is nog te passief. In Nederland hebben we vaak de neiging om verantwoordelijkheden bij de overheid neer te leggen. Terwijl organisaties zelf de grootste voordelen kunnen halen uit smart grids. Het wordt dan ook tijd dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen.’

 

Actief reageren
Van ‘t Hof waarschuwt voor de forse stijging van de energieprijzen in de komende jaren. ‘Bedrijven ontkomen er niet aan om effectieve, besparende maatregelen door te voeren. In plaats van af te wachten tot het economische tij keert, of tot de overheid dwingende regelgeving op gaat leggen rond de toepassing van besparende technologie, moet het bedrijfsleven nu zelf actief inzetten op de grootschalige inzet van smart grids.’

 

Concrete maatregelen
Volgens Van ‘t Hof moeten organisaties nu de nodige budgetten vrijmaken, kennisuitwisseling stimuleren en een certificeringssysteem opzetten. Hiermee kan namelijk aanzienlijk op energiekosten worden bezuinigd. ‘Bovendien is het in marketingtechnisch opzicht van steeds groter belang dat ondernemingen hun duurzame gezicht tonen.’ Bedrijven hebben volgens Van ‘t Hof dus een groot eigen belang om voor de toepassing van smart grids in de bres te springen.

 

Voldoen aan EU-regels
Naast het bedrijfsleven heeft ook de overheid baat bij smart grids. Deze netwerken kunnen namelijk een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. De toepassing ervan is relatief goedkoop. Bovendien hebben smart grids een bijzonder effectieve energiebesparende werking. Met de grootschalige inzet van smart grids kan Nederland ook de energiebesparing in Europees verband optrekken tot 20 procent zoals eerder voor 2020 afgesproken. Dit is een forse verbetering ten opzichte van de 9 procent die men met de huidige middelen verwacht te halen. ‘Hierdoor kunnen smart grids voor een grotere reductie in de emissie van broeikasgassen zorgen dan vergelijkbare investeringen die met de opwekking van duurzame energie zijn gemoeid’, aldus Van ‘t Hof.

Bezoek Schneider Electric op de Elektrotechniekbeurs op stand B040 in hal 8.
Over Schneider Electric
Als wereldwijde specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
Contact
Schneider Electric                                                                                  
Nanda Hoefsmid                                                                                       
Tel: +31 (0)23-512 42 77                                                                         

Co-Workx
Maria Tunnisen
Tel: +31 (0)6-19 29 03 19
maria@co-workx.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: