Dassault Systèmes introduceert ‘Licensed to Cure’ voor de farmaceutische industrie en biotech

Complete Industry Solution Experience om de operationele efficiency wereldwijd te kunnen verhogen en het introduceren van nieuwe medicijnen te versnellen

Maarssen, 31 juli 2013Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE Company, specialist in 3D-ontwerp, 3D digitale prototypes en Product Lifecycle Management (PLM), introduceert ‘Licensed to Cure’. Gebaseerd op het 3DEXPERIENCE platform, transformeert deze nieuwe ‘Industry Solution Experience’ de manier waarop bedrijven in de farmaceutische industrie en biotech hun producten en processen managen. Het biedt hen de mogelijkheid om eenvoudiger en sneller nieuwe markten te betreden met medicijnvarianten en te voldoen aan toenemende regelgeving.

Toenemende regelgeving en ontwikkelkosten
Door aflopende patenten, meer regelgeving en hogere ontwikkelkosten, introduceren bedrijven in de farmacie en biotech vaker medicijnvarianten om te kunnen blijven groeien. In een markt waar met één actief farmaceutisch ingrediënt wel 1.000 verschillende producten te ontwikkelen zijn, hebben bedrijven behoefte aan een businessplatform om al hun producten en processen eenvoudiger te kunnen managen. Hierdoor houden zij grip op de steeds complexere productkennis en kunnen zij gelijktijdig samenwerken stimuleren, innoveren en voldoen aan de regelgeving.

Producten en processen managen
‘Licensed to Cure’ helpt bedrijven in de farmacie en biotech om op gestructureerde wijze hun complexe producten en processen te managen conform alle bijbehorende regelgeving. Daardoor kunnen zij sneller nieuwe productvarianten op de markt brengen en nieuwe markten betreden. Dankzij een holistisch inzicht in alle productgerelateerde informatie kunnen managers in de farmacie elke verandering onafhankelijk van hun organisatorische herkomst analyseren en beter geïnformeerd beslissingen nemen binnen de strategische context. Dat levert wereldwijde operationele efficiencyverbeteringen op in de hele supply chain.

Prestatiedruk
“In de farmacie neemt de prestatiedruk en behoefte om nieuwe therapieën te introduceren toe, om vanuit efficiency en financieel oogpunt sterke resultaten te kunnen boeken”, zegt Alan Louie, PhD Research Director bij IDC Health Insights. “Tegelijkertijd zijn veel bedrijven terughoudend om productvarianten te introduceren, vanwege de consequenties op het gebied van regelgeving en verwachtte hoge kosten. Daarom biedt het kunnen visualiseren van een compleet productportfolio vanuit een holistisch perspectief belangrijke toegevoegde waarde. De mogelijkheid om alle gevolgen van voorgestelde veranderingen systematisch te analyseren voordat ze hoeven te investeren, levert managers inzichten op waarover zij nu nog niet beschikken. Deze aanpak van productmanagement gaat veel verder dan het traditionele informatiebeheer. Het is een industriebrede ‘best practice’ die commitment van de hele organisatie vraagt, startend bij de CEO tot en met de laboratoriummedewerkers.”

Realtime inzicht
“Een realtime holistisch inzicht in de gevolgen en mogelijke alternatieven voor product- en procesveranderingen, wordt steeds belangrijker om de toenemende complexiteit in de farmacie te kunnen managen”, zegt Monica Menghini, Executive Vice President Industry en Marketing van Dassault Systèmes. “Zo’n uitgebreid beeld van alle aanwezige kennis binnen bedrijven maakt het namelijk mogelijk om op effectievere wijze in nauwe samenwerking ontwikkelde innovaties te introduceren. Succesvol innoveren door de product- en procescomplexiteit beter te managen en als gevolg daarvan medicijnen eerder op de markt te kunnen brengen, levert als grootste voordeel een betere patiënt experience op.”

Meer informatie over Dassault Systèmes-oplossingen voor bedrijven in de farmacie en biotech is te vinden op: http://www.3ds.com/industries/life-sciences/pharmaceutical-biotech/ en http://www.3ds.com/solutions/life-sciences/overview/

Licensed to Cure_Rendering _Meprazol Tablets 20mg 03

Licensed to Cure BioPharma

Over Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, de 3DExperience-specialist, levert organisaties en consumenten virtuele werelden voor het bedenken en creëren van duurzame innovaties. De marktleidende oplossingen van het bedrijf transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Verder stimuleert de samenwerkingssoftware van Dassault Systèmes ook sociale innovatie, omdat het de mogelijkheden van de virtuele wereld voor iedereen verder uitbreidt om de echte wereld te kunnen verbeteren. Het bedrijf voegt met zijn oplossingen inmiddels waarde toe aan meer dan 170.000 klanten in elke grootte en industrie, in ruim 140 landen. Kijk voor meer informatie op http://www.3ds.com/.

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM en 3DVIA zijn geregistreerde handelsmerken van Dassault Systèmes of zijn dochterondernemingen in de USA en/of andere landen.

Belangrijk EU-contract: T-Systems zal instaan voor de verbinding tussen de Europese en de nationale administraties

– Trans-European Services for Telematics between Administrations – new generation (TESTA-ng)
– Raamcontract met een maximale looptijd van zeven jaar en een waarde tot 180 miljoen euro
– Hoog veiligheidsniveau door het inzetten van operationele centra, toegewijd aan TESTA-ng

Vianen, 31 juli 2013 – De Europese Commissie heeft T-Systems een driejarig raamcontract gegund met de mogelijkheid tot vier verlengingen van telkens één jaar en een totale budgetwaarde van 180 miljoen euro. T-Systems, Deutsche Telekom’s IT-dochteronderneming, zal instaan voor de communicatie-infrastructuur voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de Europese en nationale administraties. Dit netwerk, “Trans-European Services for Telematics between Administrations – new generation” (TESTA-ng), komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan grensoverschrijdende samenwerkingen tussen de Europese en nationale openbare besturen binnen de Unie.

“De Europese instellingen vertrouwen voor hun dagelijkse werkzaamheden op een kwalitatief betrouwbaar en veilig communicatienetwerk”, zegt Reinhard Clemens, lid van de Raad van Bestuur van Deutsche Telekom en CEO van T-Systems. “Met het winnen van dit contract wordt T-Systems wederom erkend als Europese dienstverlener voor het connecteren van organisaties wereldwijd”.

Dit contract voorziet de Lidstaten, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en zo’n 40 Europese instellingen van een uiterst veilig en versleuteld netwerk met overdrachtssnelheden tot één gigabit per seconde, welke een hoge beschikbaarheid garandeert. Om te voldoen aan de strenge eisen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens zal T-Systems gebruik maken van operationele centra binnen de grenzen van de EU, toegewijd aan TESTA-ng.’Central Domain Services’, beschikbaar voor de verschillende netwerken, maken eveneens deel uit van dit contract en zullen door T-Systems worden aangeboden vanuit hun uiterst beveiligde en beschikbare datacenters.

Over T-Systems
T-Systems heeft een wereldwijde infrastructuur van datacenters en netwerken en levert daarmee informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan multinationals en publieke instellingen. T-Systems biedt geïntegreerde oplossingen voor zakelijke en maatschappelijke netwerken. Dankzij een combinatie van industrie-expertise en ICT-innovatie voegen de 52.700 medewerkers van T-Systems aantoonbare waarde toe aan de kernactiviteit van klanten over de hele wereld. In het boekjaar 2012 genereerde T-Systems circa 10 miljard euro aan inkomsten. Kijk voor meer informatie op www.t-systems.nl

Over Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom is een van de grootste leveranciers van geïntegreerde telecommunicatiediensten ter wereld, met ongeveer 133 miljoen mobiele klanten, ongeveer 32 miljoen vaste lijnen en ruim 17 miljoen breedbandaansluitingen (cijfers 31 maart 2013). De Groep levert producten en diensten voor vaste netwerken, mobiele communicatie, internet en IPTV voor consumenten, en ICT-oplossingen voor zakelijke klanten en grote ondernemingen. Deutsche Telekom is actief in meer dan 50 landen en heeft wereldwijd ongeveer 230.000 werknemers. In het boekjaar 2012 realiseerde de Groep 58,2 miljard euro aan inkomsten, waarvan meer dan de helft buiten Duitsland (cijfers 31 december 2012).

Nutsbedrijven uit West-Europa nog onvoldoende voorbereid op big data

Europese energie- en nutsbedrijven richtten zich van oudsher op het verzamelen van verbruiksgegevens om deze door te factureren naar de klant, voor het verstrekken van financiële gegevens en om betere investeringsbeslissingen te maken op het gebied van energieopwekking en netwerkactiva. De dynamiek van de energiesector verplaatst zich echter steeds meer richting een aanpak die zich laat kenmerken door de toenemende hoeveelheid data.

Deze ‘Big Data’ bestaat uit realtime, ruimtelijke en ongestructureerde gegevens, die organisaties kunnen verzamelen via intelligente netwerken, smart grids en smart meters. Maar ook door het gebruik van social media, door mobiliteit en nieuwe CRM-kanalen.

Hoewel de aandacht naar big data binnen energiebedrijven groeit, worstelen zij nog wel met de groeiende hoeveelheid gegevens, met het omzetten van informatie naar waardevolle voordelen en bij het ontwikkelen van strategieën om met big data om te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van T-Systems dat onder 250 senior managers van nutsbedrijven uit West-Europa is uitgevoerd.

Groei
Europese nutsbedrijven verwachten moeite te hebben met de toenemende hoeveelheid en soorten data. Drie van de vier respondenten verwacht immers een groei van vijfentwintig procent in datatoename binnen hun organisatie in de komende drie jaar. Een kwart van de bevraagden verwacht zelfs een toename van vijftig procent of meer in diezelfde periode. Toch overschatten veel van deze energie-en nutsbedrijven hun vermogen om met big data om te gaan. Want hoewel 77 procent aangeeft in staat te zijn om nieuwe soorten data uit diverse bronnen te verzamelen, schieten ze nog in grote mate tekort als het aankomt op het overzetten van die gegevens in business intelligence (BI). Bijna de helft (47 procent) zegt dan ook de waarde van verzamelde data nog niet volledig te benutten.

Beginfase strategieontwikkeling
Strategieën voor big data staan binnen de deelnemende organisaties nog aan het begin van hun ontwikkeling. Slechts zestien procent van de respondenten geeft dan ook aan dat hun datastrategieën in relatie tot smart meters en social media al vergevorderd zijn. Een groter deel bekent echter zich nog in de opstartfase van de strategieontwikkeling te bevinden of moet deze nog opstellen (40 procent). De geïnterviewde deelnemers noemen het feit dat de sector zich teveel richt op problemen omtrent regelgeving als mogelijk reden hiervoor.

Nieuwe aanpak
Om werkelijk alle waarde uit big data te halen, zullen deze West-Europese nutsbedrijven hun ‘mindset’ moeten veranderen. Geïnterviewde industrie-experts zijn het er dan ook over eens dat de nutsbedrijven hun big data nog niet omzetten in voordelen voor de business. Dit geeft flexibele rivalen de mogelijkheid om marktaandelen over te nemen. Omdat deze kleinere exploitanten geen zware kapitaaluitgaven hebben, grijpen zij eerder de kans om processen en de klantervaring te verbeteren.

Vraag naar dataspecialisten
Veel managers van de ondervraagde energie- en nutsbedrijven maken zich zorgen dat tekorten in talent en organisationele silo’s hun exploitatie van big data zullen belemmeren. Daarnaast twijfelen zij of ze de benodigde dataspecialisten voor de toekomst wel kunnen vinden. Zo geeft 48 procent aan dat zij extra aandacht moeten besteden aan het vinden of ontwikkelen van talent, zowel buiten als binnen de organisatie. Andere obstakels zien zij in het gebrek aan Europese industrie-standaarden en normen rond data, alsmede voor gebieden als security en privacy.

Voordelen wel bekend
De respondenten zijn wel degelijk op de hoogte van de voordelen van big data. Zij rapporteren verschillende voordelen van het verzamelen en analyseren van gegevens in de afgelopen drie jaar. Op de eerste plaats staat een betere coördinatie van activiteiten binnen de organisatie. Ten tweede kunnen zij onderhoudswerkzaamheden beter voorspellen en prognoses opstellen van de energievraag van eindklanten. Energiebedrijven gebruiken big data ook om op een meer persoonlijke wijze met klanten te communiceren, om op die manier de klanttevredenheid te vergroten. Bovendien maakt dit het voor hun klanten mogelijk om de energiekosten eenvoudiger te beheren en biedt het hen betere gegevensbescherming.

Gegevens gebruiken
Tot slot wijst het onderzoek uit dat data-analyse tools, social media en mobiele technologieën steeds meer een plek veroveren op de agenda’s van de ondervraagde nutsbedrijven. Respondenten noemen data analytics zelfs op de eerste plaats als het aankomt op investeringsprioriteiten. Kort daarop volgend staan het zeker stellen van gegevensnauwkeurigheid en –betrouwbaarheid en het opbouwen van vaardigheden op het gebied van datamanagement. Mobiele apparaten en toepassingen, social media en webgegevens zijn de meest genoemde technologieën voor het effectief verzamelen van data in de komende jaren.

Over het onderzoek
‘Power from big data’ is een rapport van een onderzoek dat in opdracht van ICT-dienstverlener T-Systems door de Economist Intelligence Unit (EIU) is uitgevoerd. Het onderzocht of nutsbedrijven voldoende zijn voorbereid op het beheer van grote hoeveelheden gegevens en op de invloed dat big data heeft op hun organisatie. 250 executives op c-level en senior managementniveau van nutsbedrijven uit West-Europa namen deel aan het onderzoek. Daarnaast hield de EIU acht diepte-interviews met senior managers en industrie-experts.

Mike Fitch, Enterprise Architect en Big Data-expert bij T-Systems Nederland

Kitchen on a Mission kiest voor SAP Business One

Innovatieve food-producent brengt administratie en productie onder in nieuw platform

’s-Hertogenbosch, 30 juli 2013Kitchen on a Mission kiest voor SAP Business One als bedrijfssoftware ter ondersteuning van de gehele bedrijfsvoering. Deze oplossing biedt complete functionaliteit voor het beheer van financiën, verkoop, klanten, voorraad en bedrijfsvoering. SAP partner InnoBalance implementeerde eerder dit jaar al de onderdelen voorraadbeheer en accounting. Vanaf begin 2014 gaat SAP Business One de aansturing van het productieproces verzorgen.

Zelfstandig MKB-bedrijf
Kitchen on a Mission ontwikkelt, produceert en levert hapjes en tapenade’s die bij vrijwel alle grote supermarktketens in binnen- en buitenland als eigen merk in de schappen liggen. In 2012 splitste Kitchen on a Mission zich af van de grote 20-jaar oude organisatie DupontCheeseNL en ging als zelfstandig MKB-bedrijf verder. Deze innovatieve start-up vereiste een nieuw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem om de algehele bedrijfsvoering mee te organiseren. Belangrijk selectiecriterium daarbij was dat het platform vanuit een productieomgeving moest zijn opgebouwd.

ProcessForce
SAP partner InnoBalance introduceerde SAP Business One bij de food-producent. “Bij nieuwe bedrijfssoftware wil je niet overstappen naar grote logge oplossingen met als gevolg dat je in langdurige implementatietrajecten terechtkomt”, zegt Jeffrey Baay, Commercieel Directeur bij InnoBalance. “SAP Business One is echter op maat gesneden voor het MKB. Het biedt de gebruiker overzicht en het is makkelijk modulair uit te breiden. Daarnaast is de oplossing snel te implementeren. Dat past allemaal heel goed bij een innovatief bedrijf als Kitchen on a Mission.”

Begin 2013 leverde InnoBalance de functies Voorraadbeheer en Accounting op. “We zijn zeer tevreden over het projectmanagement van InnoBalance”, zegt Rutger Stolting, Plantmanager bij Kitchen on a Mission. “We zien dan ook met vertrouwen de volgende fase tegemoet, waarbij we het productieproces laten aanvoeren vanuit SAP Business One met de add-on ProcessForce.” Deze geïntegreerde oplossing biedt Kitchen on a Mission dagelijks extra ondersteuning bij de bedrijfsvoering en is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die op voorraad produceren.

Over InnoBalance
InnoBalance biedt het midden- en kleinbedrijf een automatiseringsoplossing aan op basis van hét ERP-pakket voor het MKB: SAP Business One. Dit platform vormt de basis voor enorme besparingen en verhoging van de servicegraad. Om dat doel te bereiken is een balans noodzakelijk tussen de innovatieve IT-middelen, de mens (de gebruikers) en de organisatie. Innovatie in balans is dan ook ons motto.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 248.500 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.

Defensie-app winnaar Business at your Fingertips

Unieke mobiele oplossing bevordert crisismanagement

‘s-Hertogenbosch, 29 juli 2013Magnus, SAP, T-Mobile en T-Systems hebben dit jaar in samenwerking met hardware partner Samsung de wedstrijd Business At Your Fingertips georganiseerd. Hiermee dagen zij deelnemers uit een mobiele applicatie te bedenken waarmee ze hun organisatie verder op voorsprong zetten. De jury heeft de app van het Ministerie van Defensie tot de winnaar van 2013 uitgeroepen.

De jury heeft voor het idee van het Ministerie van Defensie gekozen omdat zij civiele middelen hebben ingezet om een militair proces te ondersteunen. Op het moment dat Defensie te maken krijgt met een calamiteit of crisis in de ICT-omgeving, krijgt de dienstdoende crisismanager een alert op zijn telefoon – ongeacht waar hij zich bevindt of hoe laat het is. “Tot nu toe kunnen crisismanagers soms via een speciaal systeem inloggen op de ICT-omgeving, maar vaak ook niet”, legt Pascal Langedijk uit, die als werkplekspecialist onder meer betrokken is bij het invoeren van mobiele devices binnen Defensie. “De crisismanager moet dan door het voeren van telefoongesprekken informatie inwinnen, op basis waarvan hij besluiten moet nemen. Een veilige app betekent dus grote tijdwinst en meer gefundeerde beslissingen.”

Volgens de jury is het idee van het Ministerie van Defensie een perfect voorbeeld van waar Business At Your Fingertips voor bedoeld is: hoe benut je optimaal de mogelijkheden van mobility binnen de organisatie? Mobile devices voor consumenten zijn tegenwoordig zo geavanceerd dat ze kunnen wedijveren met gespecialiseerde hardware, op voorwaarde dat ze op de juiste manier worden ingezet. Daarbij heeft de inzending als doel anytime, anyplace and anywhere het proces te ondersteunen. De prijs van Magnus, SAP, T-Mobile, T-Systems en Samsung voor de winnaar bestaat uit het daadwerkelijk realiseren van de app.

De runners-up van 2013 waren de app-ideeën van Dun & Bradstreet, Essent, Sanoma, USG People, V&D en Virol. De runners-up worden beloond met een workshop om hun idee verder uit te werken.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 238.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op http://www.sap.com/netherlands.

MKB’er is vooral manager

De rol die een ondernemer speelt, is te verdelen in vier verschillende categorieën: de manager, de netwerker, de innovator en de risiconemer.

Als manager zorgt hij voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Als netwerker zoekt hij naar nieuwe markten en netwerkt. Als innovator richt hij zich op nieuwe mogelijkheden en vernieuwing. En als risiconemer doet hij voor eigen rekening en risico zaken. Een MKB’er herkent zich echter vooral in de rol van manager. Dat stelt Marcel Groenenboom, Director General Business & Channels bij SAP Nederland.

De ondernemer als manager
Groenenboom: “De ondernemer als manager dus. En dat valt niet mee in de nieuwe economie. Deze rol legt een zware druk op de  schouders van de MKB’er. Vooral de kleinere bedrijven die het erg goed doen en bijzonder snel groeien, zijn lastig te managen. Ze verdrinken al snel in operationele taken en verliezen daardoor het contact met de markt. En – nog erger – de klanttevredenheid daalt omdat ze niet meer de producten en diensten op tijd kunnen leveren.

Inzetten meer personeel
Het inzetten van meer personeel is een kostbare zaak. Daarnaast blijft het zelfs in economisch lastige tijden moeilijk om de juiste medewerkers te vinden. Ondernemers hebben daarnaast geld nodig om de groei te financieren. Als er al kapitaalverschaffers geïnteresseerd zijn, willen ze uiteraard exact weten hoe het bedrijf ervoor staat. De manager moet dus niet alleen een heldere doelstelling hebben waar hij met de onderneming naar toe wil; hij moet ook bedenken en beschrijven hoe hij de groei gestalte gaat geven. Zodat hij niet wordt overvallen door plotselinge groei en alle operationele uitdagingen die daarbij horen.

Wat is een goede manager?
Wat is een goede manager? Daar zijn boekenkasten vol over geschreven. Over het algemeen mogen we ervan uitgaan dat het om iemand gaat die zorgdraagt voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is tegenwoordig vrijwel onmogelijk zonder een goede automatisering door te voeren. Niet alleen omdat personeel schaars (en duur) is, maar ook omdat de medewerkers met de modernste middelen hun werk willen kunnen doen. Zo willen zij onderweg op elk tijdstip toegang hebben tot de bedrijfsgegevens; liefst met een apparaat dat zij zelf hebben uitgekozen.

De rol van innovator
Als een kleinere onderneming groeit, is het dus zaak om de processen goed aan te passen. Processen worden formeler en gestandaardiseerd. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is en bij storingen eenvoudig is na te gaan waar iets mis ging. Die standaardisatie, die van nature optreedt, is meteen een voorwaarde voor goede automatisering. Een kleiner bedrijf heeft overigens als voordeel dat hij meestal nog niet heel veel heeft geïnvesteerd in ICT en daarom eenvoudiger kan kiezen voor de modernste middelen. Op die manier kan de ondernemer dan toch wat meer de rol van innovator op zich nemen.”

Airbus, Rimowa en T-Systems leveren gezamenlijke innovatieve bagage-oplossing

Vliegtuigpassagiers behouden volledige controle over bagage door middel van intelligente koffer en bijbehorende smartphone app  

Vianen, 18 juli 2013Airbus, Rimowa en T-Systems maken met een gezamenlijk innovatief project het reizen per vliegtuig aanzienlijk eenvoudiger en aangenamer voor zowel passagier als luchtvaartmaatschappij. De vliegtuigbouwer, bagagefabrikant en ICT-dienstverlener introduceren hun slimme bagage-oplossing: vliegtuigpassagiers kunnen vanaf nu hun koffer zelfstandig op reis sturen.

Vliegtuigpassagiers ervaren steeds vaker lange wachttijden tijdens het inchecken en het ophalen van hun bagage. Ook ondervinden veel reizigers last door het dragen van zware koffers tussen hun huis of het hotel en het vliegveld. Vanwege het gezamenlijke initiatief van Airbus, Rimowa en T-Systems is het nu mogelijk om bagage vanaf een zelfgekozen plek te laten ophalen en te laten bezorgen op een gewenste bestemming. Zo komt de luchtvaartmaatschappij of hotelketen de koffer thuis ophalen en levert deze weer af op de eindbestemming. Reizen met onaangename zware bagage behoort hiermee tot het verleden.

Digitale barcode bevat bagage- en vluchtinformatie
De serie intelligente ‘Bag2Go’-koffers zijn voorzien van een radio, software en een display. De vliegtuigpassagier voert alle benodigde vluchtinformatie in via een smartphone-app en verzendt dit naar de luchtvaartmaatschappij. Deze genereert een barcode en stuurt dit vervolgens naar het scherm op de koffer. De barcode vormt op deze manier een unieke koppeling tussen de bagage en de passagier en wordt gebruikt voor het inchecken of om de bagage door te sturen naar zijn bestemming.

De luchtvaartmaatschappij haalt de koffer bij de passagier thuis of bij het hotel op. Vervolgens maakt zij per vlucht een nieuwe barcode aan, dat informatie bevat zoals het gewicht van de koffer, wie de eigenaar is en wat alle actuele vluchtdetails zijn. Deze gegevens maken het mogelijk dat koffers afzonderlijk van de passagier kunnen reizen naar elke gewenste bestemming. Zelfs als de maatschappij vluchten verandert, op de korte termijn vluchten moet cancelen of een overstap niet gehaald is.

Altijd weten waar je koffer is
De intelligente koffer geeft via de smartphone-app zowel aan de eigenaar als de luchtvaartmaatschappij door waar deze zich op dat moment bevindt, behalve tijdens de vlucht zelf. De oplossing voor slimme bagage registreert ook of een koffer tijdens de reis is geopend en informeert de eigenaar wanneer en waar dit gebeurde. Passagiers kunnen op deze manier altijd licht reizen met alleen hun handbagage in de cabine en hoeven niet langer te sjouwen met zware bagage tot de check-in-balie of lang te wachten bij de bagageband na de landing. Dit vermindert de wachttijden tijdens de check-in en na aankomst aanzienlijk.
 
Forse kostenbesparing voor luchtvaartmaatschappijen
Het grootste voordeel voor luchtvaartmaatschappijen is dat zij met de intelligente koffer hun kosten fors kunnen verminderen, onder andere door het automatisch inregelen van de bagage. Tevens kunnen zij kosten reduceren die in verband staan met vermiste bagage. Volgens SITA, een organisatie die gespecialiseerd is in luchtvaartdata, lijden luchtvaartmaatschappijen jaarlijks 2.5 miljard dollar verlies door verloren of vertraagde bagage. Meer dan elf stuks bagage per 1.000 passagiers raakt geheel kwijt of is voor een bepaalde tijd vermist. Dit aantal kunnen luchtvaartmaatschappijen met de intelligente koffer dan ook flink verminderen.

Nieuwe business modellen voor de reiswereld
T-Systems heeft de informatie- en telecommunicatie-oplossing ontwikkeld en managed de applicaties vanuit haar eigen datacenters. Airbus, Rimowa en T-Systems zijn van plan om te blijven samenwerken aan nieuwe luchthaven- en mobiliteitsoplossingen voor hun klanten. Hierdoor kunnen luchtvaartmaatschappijen en logistieke ondernemingen hun klanten een op- en afhaalservice leveren van hun huis naar de bestemming, zoals een hotel of appartement. Wellicht is het mogelijk om in de toekomst slimme bagage te leasen voor zakelijke reizen of vakanties. Meer service providers zullen benaderd worden tijdens de verdere ontwikkeling van het concept om innovatieve ideeën met elkaar te bespreken.

Over Airbus
Airbus is een toonaangevende fabrikant van vliegtuigen met de meest moderne en vooruitstrevende vliegtuigfamilie ter wereld. Deze vliegtuigen variëren in capaciteit van 100 tot meer dan 500 zitplaatsen per toestel. Airbus is succesvol in het bedenken van innovatieve technologieën en levert enkele van ‘s werelds meest zuinige en stille vliegtuigen. De fabrikant verkocht meer dan 12.800 vliegtuigen aan meer dan 350 klanten wereldwijd. Daarnaast heeft Airbus 7.900 leveringen gedaan, sinds de eerste Airbus-toestellen in gebruik werden gesteld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Toulouse, Frankrijk. Airbus is een EADS-bedrijf.

Over Rimowa
Rimowa is één van de meest toonaangevende A-merken wereldwijd op het gebied van koffers die gemaakt zijn van aluminium en het hightech-materiaal polycarbonaat. Het is een van de weinige nog steeds producerende fabrikanten van reisbagage in Duitsland. Men zou kunnen zeggen dat Rimowa waarschijnlijk de enige bagagefabrikant is met een geschiedenis van meer dan 110 jaar in de industrie en bovendien nog een opvallende, diepgewortelde familietraditie naleeft. Koffers van Rimowa zijn gemaakt van uitstekende materialen, via een bijzondere techniek en buitengewone productontwikkeling. De beste mogelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Keulen en Rimowa verkoopt haar producten in meer dan 65 landen wereldwijs via geselecteerde dealers en eigen winkels.

Over T-Systems
T-Systems heeft een wereldwijde infrastructuur van datacenters en netwerken, en levert daarmee informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan multinationals en publieke instellingen. T-Systems biedt geïntegreerde oplossingen voor zakelijke en maatschappelijke netwerken. Dankzij een combinatie van industrie-expertise en ICT-innovatie voegen de 48.200 medewerkers van T-Systems aantoonbare waarde toe aan de kernactiviteit van klanten over de hele wereld. In het boekjaar 2011 genereerde T-Systems circa 9,2 miljard euro aan inkomsten. Kijk voor meer informatie op www.t-systems.nl

Over Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom is een van de grootste leveranciers van geïntegreerde telecommunicatiediensten ter wereld, met ongeveer 130 miljoen mobiele klanten, ongeveer 33 miljoen vaste lijnen en ruim 17 miljoen breedbandaansluitingen (cijfers 30 juni 2012). De Groep levert producten en diensten voor vaste netwerken, mobiele communicatie, internet en IPTV voor consumenten, en ICT-oplossingen voor zakelijke klanten en grote ondernemingen. Deutsche Telekom is actief in meer dan 50 landen en heeft wereldwijd ongeveer 235.000 werknemers. In het boekjaar 2011 realiseerde de Groep 58,7 miljard euro aan inkomsten, waarvan meer dan de helft buiten Duitsland (cijfers 31 december 2011).