Schneider Electric wil energiekloof dichten

Speciaal programma moet energie meer toegankelijk maken voor armlastigen

Hoofddorp, 01 juli 2013Schneider Electric lanceert een programma om energiearmoede in ontwikkelde landen te bestrijden. Het doel van het concern is om de energiekloof op te heffen die bestaat tussen arm en rijk in de ontwikkelde landen. Het programma bouwt voort op al eerder genomen initiatieven, die zich richtten op nieuwe economieën.

Door de crisis hebben meer en meer mensen moeite hun energierekening te betalen. Hierdoor ontstaat een energiekloof tussen arm en rijk. Niet alleen in opkomende landen, maar ook in de oude economie. Schneider Electric wil met het nieuwe initiatief deze kloof dichten. In 2009 introduceerde het concern al het BipBop-programma, hetgeen gericht is op nieuwe economieën. Dit programma wordt nu uitgebreid naar ontwikkelde landen.

Het programma kent drie initiatieven:

  • Het wereldwijd bewust maken en trainen van kansarme bevolkingsgroepen via samenwerking met initiatieven die de energiekloof willen verkleinen.
  • Investeren in sociale en gemeenschappelijke initiatieven en bedrijven die betere leefomstandigheden willen creëren door middel van schone en efficiënte energie. Schneider Electric zet hiervoor het Energie Acces Fund als instrument in.
  • Het ontwikkelen van een toegewijd en goed gericht aanbod van middelen waarmee consumenten hun energieverbruik kunnen meten en op termijn energiebesparende gewoonten kunnen opbouwen.

Medewerkers en gepensioneerden van Schneider Electric krijgen de optie mee te werken aan deze programma’s via de Schneider Electric Teachers association.

Toegang tot energie
‘Wij gebruiken innovatie om de energiekloof, die we in de hele wereld zien, te dichten, zegt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur bij Schneider Electric Nederland. ‘Hoewel een derde van de wereldbevolking geniet van veilige en betaalbare energie, zijn er maar liefst 1,3 miljard mensen wereldwijd die geen toegang hebben tot energie en honderden miljoenen mensen in ontwikkelde landen die moeite hebben hun energierekening te betalen. Schneider Electric heeft zichzelf ten doel gesteld om innovatieve oplossingen te bieden om beide problemen op te lossen. Dat heeft te maken met onze sociale, maar ook met onze economische verantwoordelijkheid.’

Door middel van het initiatief wil Schneider Electric een ecosysteem creëren waarvan beide economieën kunnen profiteren. Binnen het programma worden bedrijfsdoelen en liefdadigheid gecombineerd door middel van community-building en samenwerking met publieke en private partners. “Het programma maakt het mogelijk dat iedereen onderaan de maatschappelijke ladder kan profiteren. Maar het fungeert ook als motor voor innovatie en waardecreatie voor zowel Schneider Electric als haar belanghebbenden’, aldus Spijkers.

Energie-educatie
De inmiddels opgestarte initiatieven in het BipBop-programma blijven voortbestaan. Sinds 2009 kregen 1,7 miljoen huishoudens in nieuwe economieën toegang tot betrouwbare, betaalbare en schone energie. Daarnaast zijn meer dan 25.000 mensen getraind in energiemanagement. Het desbetreffende fonds heeft in drie bedrijven in Afrika en India geïnvesteerd.

Ranglijst ethische bedrijven
Dankzij deze programma’s is Schneider Electric ook in 2013 opgenomen in de ranglijst van de meest ethische bedrijven ter wereld. De ranglijst wordt opgesteld door Ethisphere, een internationale denktank die zich sterk maakt voor het maken en delen van best practices in bedrijfsethiek, MVO, anti-corruptie en duurzaamheid. De lijst bestaat in 2013 uit 145 ondernemingen uit 36 industrieën wereldwijd.

Kijk voor meer informatie over Ethisphere:
http://m1.ethisphere.com/wme2013/index.html

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2012 hebben ruim 140.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. www.schneider-electric.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: