Energiebesparing lucratiever dan normale bedrijfsinvesteringen

Hoofddorp, 15 juli 2013 – Maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om te komen tot een Energieakkoord voor duurzame groei. ‘Het akkoord is goed nieuws’, zegt Marcel Spijkers Algemeen Directeur bij Schneider Electric. ‘Eindelijk worden er concrete stappen gezet, waarbij energiebesparing één van de belangrijkste pijlers is. Er is veel mogelijk is op dit vlak, zo blijkt ook uit een recent rapport van het Wereldnatuurfonds.’ Uit het rapport, dat is gebaseerd op uitvoerig onderzoek in Amerika, blijkt dat bedrijven slechts 3 procent minder CO2 hoeven uit te stoten om aanzienlijk op kosten te besparen. ‘De investeringen die zij hiervoor moeten doen, zijn in minder dan 3 jaar terugverdiend.’ De cijfers uit het WNF-rapport gelden voor Amerika, maar zijn volgens de onderzoekers ook te extrapoleren naar andere delen van de wereld.

Kosteneffectieve maatregelen
Om de stijging van de temperatuur wereldwijd onder de beoogde 2 procent te houden, moet het bedrijfsleven tot 2020 drie procent minder CO2 per jaar uitstoten. ‘Uit het rapport blijkt dat deze reductie al kan worden bereikt door alleen CO2-besparende maatregelen te nemen. Het levert alleen al in Amerika een besparing op van 145 miljard euro’, betoogt Spijkers.

De maatregelen die bedrijven kunnen nemen, liggen volgens Spijkers vooral op het terrein van verbeterde energie-efficiency door veranderingen in gedrag en management, energie-efficiency door verbeterde technologische oplossingen en door het uitrollen van duurzame energie, met name zonne-energie.

Verdienmodel energiemanagement
‘Ook uit onze gegevens blijkt dat bedrijven meer terugverdienen op energiereductie en – management dan op normale bedrijfsinvesteringen. Dit wordt door dit rapport nog eens onderstreept’, aldus Spijkers. ‘Bedrijven moeten ambitieuze doelen stellen. Dat jaagt niet alleen innovatie aan, maar leidt ook tot betere resultaten dan vooraf werd gedacht. Verder blijkt samenwerking tussen bedrijven en hun leveranciers één van de succesfactoren te zijn.’ Ook samenwerking tussen bedrijven en andere stakeholders, zoals brancheorganisaties, NGO’s, overheden en onderzoeksinstituten, is goed voor innovatie. ‘We zullen het in de komende jaren moeten hebben van vernieuwende businessmodellen en innovatie’, zegt Spijkers. ‘Maar door energiebesparing en energiemanagement is al heel veel winst te boeken. Laten we die maatregelen dan ook snel nemen.’

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2012 hebben ruim 140.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. www.schneider-electric.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: