MKB’er is vooral manager

De rol die een ondernemer speelt, is te verdelen in vier verschillende categorieën: de manager, de netwerker, de innovator en de risiconemer.

Als manager zorgt hij voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Als netwerker zoekt hij naar nieuwe markten en netwerkt. Als innovator richt hij zich op nieuwe mogelijkheden en vernieuwing. En als risiconemer doet hij voor eigen rekening en risico zaken. Een MKB’er herkent zich echter vooral in de rol van manager. Dat stelt Marcel Groenenboom, Director General Business & Channels bij SAP Nederland.

De ondernemer als manager
Groenenboom: “De ondernemer als manager dus. En dat valt niet mee in de nieuwe economie. Deze rol legt een zware druk op de  schouders van de MKB’er. Vooral de kleinere bedrijven die het erg goed doen en bijzonder snel groeien, zijn lastig te managen. Ze verdrinken al snel in operationele taken en verliezen daardoor het contact met de markt. En – nog erger – de klanttevredenheid daalt omdat ze niet meer de producten en diensten op tijd kunnen leveren.

Inzetten meer personeel
Het inzetten van meer personeel is een kostbare zaak. Daarnaast blijft het zelfs in economisch lastige tijden moeilijk om de juiste medewerkers te vinden. Ondernemers hebben daarnaast geld nodig om de groei te financieren. Als er al kapitaalverschaffers geïnteresseerd zijn, willen ze uiteraard exact weten hoe het bedrijf ervoor staat. De manager moet dus niet alleen een heldere doelstelling hebben waar hij met de onderneming naar toe wil; hij moet ook bedenken en beschrijven hoe hij de groei gestalte gaat geven. Zodat hij niet wordt overvallen door plotselinge groei en alle operationele uitdagingen die daarbij horen.

Wat is een goede manager?
Wat is een goede manager? Daar zijn boekenkasten vol over geschreven. Over het algemeen mogen we ervan uitgaan dat het om iemand gaat die zorgdraagt voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is tegenwoordig vrijwel onmogelijk zonder een goede automatisering door te voeren. Niet alleen omdat personeel schaars (en duur) is, maar ook omdat de medewerkers met de modernste middelen hun werk willen kunnen doen. Zo willen zij onderweg op elk tijdstip toegang hebben tot de bedrijfsgegevens; liefst met een apparaat dat zij zelf hebben uitgekozen.

De rol van innovator
Als een kleinere onderneming groeit, is het dus zaak om de processen goed aan te passen. Processen worden formeler en gestandaardiseerd. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is en bij storingen eenvoudig is na te gaan waar iets mis ging. Die standaardisatie, die van nature optreedt, is meteen een voorwaarde voor goede automatisering. Een kleiner bedrijf heeft overigens als voordeel dat hij meestal nog niet heel veel heeft geïnvesteerd in ICT en daarom eenvoudiger kan kiezen voor de modernste middelen. Op die manier kan de ondernemer dan toch wat meer de rol van innovator op zich nemen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: