Nutsbedrijven uit West-Europa nog onvoldoende voorbereid op big data

Europese energie- en nutsbedrijven richtten zich van oudsher op het verzamelen van verbruiksgegevens om deze door te factureren naar de klant, voor het verstrekken van financiële gegevens en om betere investeringsbeslissingen te maken op het gebied van energieopwekking en netwerkactiva. De dynamiek van de energiesector verplaatst zich echter steeds meer richting een aanpak die zich laat kenmerken door de toenemende hoeveelheid data.

Deze ‘Big Data’ bestaat uit realtime, ruimtelijke en ongestructureerde gegevens, die organisaties kunnen verzamelen via intelligente netwerken, smart grids en smart meters. Maar ook door het gebruik van social media, door mobiliteit en nieuwe CRM-kanalen.

Hoewel de aandacht naar big data binnen energiebedrijven groeit, worstelen zij nog wel met de groeiende hoeveelheid gegevens, met het omzetten van informatie naar waardevolle voordelen en bij het ontwikkelen van strategieën om met big data om te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van T-Systems dat onder 250 senior managers van nutsbedrijven uit West-Europa is uitgevoerd.

Groei
Europese nutsbedrijven verwachten moeite te hebben met de toenemende hoeveelheid en soorten data. Drie van de vier respondenten verwacht immers een groei van vijfentwintig procent in datatoename binnen hun organisatie in de komende drie jaar. Een kwart van de bevraagden verwacht zelfs een toename van vijftig procent of meer in diezelfde periode. Toch overschatten veel van deze energie-en nutsbedrijven hun vermogen om met big data om te gaan. Want hoewel 77 procent aangeeft in staat te zijn om nieuwe soorten data uit diverse bronnen te verzamelen, schieten ze nog in grote mate tekort als het aankomt op het overzetten van die gegevens in business intelligence (BI). Bijna de helft (47 procent) zegt dan ook de waarde van verzamelde data nog niet volledig te benutten.

Beginfase strategieontwikkeling
Strategieën voor big data staan binnen de deelnemende organisaties nog aan het begin van hun ontwikkeling. Slechts zestien procent van de respondenten geeft dan ook aan dat hun datastrategieën in relatie tot smart meters en social media al vergevorderd zijn. Een groter deel bekent echter zich nog in de opstartfase van de strategieontwikkeling te bevinden of moet deze nog opstellen (40 procent). De geïnterviewde deelnemers noemen het feit dat de sector zich teveel richt op problemen omtrent regelgeving als mogelijk reden hiervoor.

Nieuwe aanpak
Om werkelijk alle waarde uit big data te halen, zullen deze West-Europese nutsbedrijven hun ‘mindset’ moeten veranderen. Geïnterviewde industrie-experts zijn het er dan ook over eens dat de nutsbedrijven hun big data nog niet omzetten in voordelen voor de business. Dit geeft flexibele rivalen de mogelijkheid om marktaandelen over te nemen. Omdat deze kleinere exploitanten geen zware kapitaaluitgaven hebben, grijpen zij eerder de kans om processen en de klantervaring te verbeteren.

Vraag naar dataspecialisten
Veel managers van de ondervraagde energie- en nutsbedrijven maken zich zorgen dat tekorten in talent en organisationele silo’s hun exploitatie van big data zullen belemmeren. Daarnaast twijfelen zij of ze de benodigde dataspecialisten voor de toekomst wel kunnen vinden. Zo geeft 48 procent aan dat zij extra aandacht moeten besteden aan het vinden of ontwikkelen van talent, zowel buiten als binnen de organisatie. Andere obstakels zien zij in het gebrek aan Europese industrie-standaarden en normen rond data, alsmede voor gebieden als security en privacy.

Voordelen wel bekend
De respondenten zijn wel degelijk op de hoogte van de voordelen van big data. Zij rapporteren verschillende voordelen van het verzamelen en analyseren van gegevens in de afgelopen drie jaar. Op de eerste plaats staat een betere coördinatie van activiteiten binnen de organisatie. Ten tweede kunnen zij onderhoudswerkzaamheden beter voorspellen en prognoses opstellen van de energievraag van eindklanten. Energiebedrijven gebruiken big data ook om op een meer persoonlijke wijze met klanten te communiceren, om op die manier de klanttevredenheid te vergroten. Bovendien maakt dit het voor hun klanten mogelijk om de energiekosten eenvoudiger te beheren en biedt het hen betere gegevensbescherming.

Gegevens gebruiken
Tot slot wijst het onderzoek uit dat data-analyse tools, social media en mobiele technologieën steeds meer een plek veroveren op de agenda’s van de ondervraagde nutsbedrijven. Respondenten noemen data analytics zelfs op de eerste plaats als het aankomt op investeringsprioriteiten. Kort daarop volgend staan het zeker stellen van gegevensnauwkeurigheid en –betrouwbaarheid en het opbouwen van vaardigheden op het gebied van datamanagement. Mobiele apparaten en toepassingen, social media en webgegevens zijn de meest genoemde technologieën voor het effectief verzamelen van data in de komende jaren.

Over het onderzoek
‘Power from big data’ is een rapport van een onderzoek dat in opdracht van ICT-dienstverlener T-Systems door de Economist Intelligence Unit (EIU) is uitgevoerd. Het onderzocht of nutsbedrijven voldoende zijn voorbereid op het beheer van grote hoeveelheden gegevens en op de invloed dat big data heeft op hun organisatie. 250 executives op c-level en senior managementniveau van nutsbedrijven uit West-Europa namen deel aan het onderzoek. Daarnaast hield de EIU acht diepte-interviews met senior managers en industrie-experts.

Mike Fitch, Enterprise Architect en Big Data-expert bij T-Systems Nederland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: