Mobile ERP verandert de wereld

Enterprise resource planning (erp) is net het Nederlands voetbalelftal: iedereen heeft er een mening over. Breng erp naar voren tijdens een vergadering en er ontstaat geheid een verhitte discussie vol anekdotes. Maar er is dramatisch veel veranderd in het it-landschap en ook erp-as-we-know-it bestaat niet meer: erp is modulair geworden èn het is als cloud-dienst beschikbaar. Dat was vijf jaar geleden nog volkomen ondenkbaar.

Cloud-erp heeft vooral voordelen voor het mkb: de kleinere organisaties hebben nu toegang tot technologie die tot voor kort alleen bereikbaar was voor grote ondernemingen. Natuurlijk, iemand van een multinational die gewend is alle denkbare erp-functionaliteit direct bij de hand te hebben, zal het verschil zien met de cloud-oplossingen voor het mkb. Toch vraag je je af hoe de leveranciers zo veel functionaliteit naar een lager plan kunnen brengen en dan ook nog tegen een redelijke prijs.

Cloud computing kan het best worden beschouwd als een economische factor. Cloud probeert software, platforms en infrastructuur te leveren tegen betaalbare, lage prijzen. Er zijn cloud-gebruikers die beweren dat het ze helemaal niet om kostenreductie te doen is. Waarom dan wel? Flexibiliteit? Onzin. Het gaat erom de kosten van it blijvend te verlagen.

Mobile
Maar er is meer: behalve met cloud hebben we ook te maken met mobile. En mobile is een aanjager voor cloud computing. Cloud is goedkoper maar mobile doet veel en veel meer. Beter gezegd: cloud maakt it goedkoper maar mobile maakt het uitvoerbaar en tastbaar. Zonder mobile devices zouden we nooit uit cloud computing kunnen halen wat erin zit.

Mobile verandert de manier waarop we met data omgaan. Het gaat niet alleen om het herschrijven van een stukje software en het op een ander platform overzetten van data. Het hele denkproces moet om en de hele business-organisatie moet op de schop. De presentatie van bedrijfsinformatie op mobile devices hoeft niet direct ‘sexy’ te zijn en er anders uit te zien; het moet vooral praktisch zijn en de business processen sneller laten verlopen. Mobile vergroot het bereik van een it-systeem dus enorm.

De komst van mobile erp zal de kosten per gebruiker aanzienlijk verlagen. En dat verwachten de gebruikers ook: ze zijn absoluut niet van plan veel te betalen voor mobile erp, maar verlangen wel de volledige functionaliteit.

Kopersmarkt
Natuurlijk zijn bedrijven geïnteresseerd in mobile. Maar de leveranciers moeten nu toch echt met goede, betaalbare oplossingen komen die waarde leveren voor de business. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan een vendor dat doen tegen een redelijke verkoopprijs? Er zit meestal veel verschil tussen wat de koper en de verkoper onder ‘redelijk’ verstaan. Het speelveld is echter veranderd in een kopersmarkt en de koper bepaalt dus de prijs. De perceptie die de koper van de waarde heeft, speelt dus een sleutelrol. En dat is dé nachtmerrie voor veel leveranciers. Een fenomeen als merkentrouw zal snel tot het verleden behoren. De koper kan immers van het ene op het andere moment van merk switchen, alleen maar omdat hij dénkt dat het andere merk meer waarde voor hem heeft.

Het hoeft geen twee jaar meer te duren voor een erp-systeem eindelijk is geïmplementeerd en dat hoeft zeker geen miljoenen te kosten. De technologie zorgt voor veel verandering in de mkb-sector. Kleinere bedrijven kunnen een goede erp-functionaliteit verkrijgen tegen een aardige prijs, en het duurt geen jaren meer tot zo’n systeem up & running is.

Met de komst van mobile erp zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.

Vijf aspecten bepalen succes (of falen) van business analytics

De voordelen van business analytics laten zich makkelijk raden. Bedrijven kunnen onder andere betere beslissingen nemen en zijn in staat die besluiten sneller te nemen. Voorwaarde is echter wel dat het business analytics-project ook daadwerkelijk een succes is. Maar hoe realiseer je dit?

Tip 1: Stel een interdisciplinair team samen

In het verleden leverden veel business intelligence- en business analytics-projecten niet op wat organisaties er vooraf van hadden verwacht. De reden was dat BI/BA vaak als een IT-project werd gezien. Dat is echter een misvatting. Zonder een zeer goed begrip van wat de organisatie met business analytics wil bereiken, is het erg lastig om tot een succesvolle introductie te komen. Maar ondernemingen moeten ook niet de fout maken om van business analytics een puur business-project te maken. Eén van de belangrijkste factoren voor een geslaagd business analytics-project is het opstellen van een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met het invoeren van het project. Zowel de business als IT zijn nadrukkelijk in dit team vertegenwoordigd. Probeer het team breed te maken. Denk hierbij aan business-medewerkers, financiële experts, IT-mensen en business analisten. Deze groep moet in staat zijn om een geheel nieuwe opzet van business analytics te bedenken in plaats van simpelweg de oude rapportages te converteren naar het nieuwe platform.

Tip 2: Breng de juiste talenten aan boord

Als we spreken over het ontwerpen, bouwen, ‘runnen’ en aanpassen van business analytics-systemen hebben we het zeker niet alleen over de IT-kant. Betrek business analytics (BA)-specialisten hierbij. Zij hebben een goede kennis van onder andere de IT-aspecten, de zakelijke mogelijkheden en de valkuilen. Zet bij voorkeur ervaren BA-specialisten in die al een aantal projecten hebben uitgevoerd en die zowel successen als mislukkingen hebben meegemaakt. Dit soort mensen beschikt over een schat aan ervaring die erg nuttig is voor ieder nieuw traject. Dit verklaart ook waarom aanbieders van BA-tools hun klanten vaak adviseren met specifieke implementatiepartners te werken. Die partijen beschikken namelijk over zowel de kennis als de ervaring die nodig is om een project te laten slagen. Hierdoor ontstaat als het ware een driehoek die bestaat uit het bedrijf dat BA wil invoeren, de leverancier van het platform en de implementatiepartner. Het is van cruciaal belang dat deze partijen elkaar goed leren kennen en zeer nauw samenwerken.

Tip 3: Zorg voor een goede analist of ontwerper

De analist of designer is erg bepalend voor een BA-project. Het is daarom essentieel dat deze functionaris over de juiste ‘BA-technische’ kennis en ervaring beschikt. Zo is het in een BA-project noodzakelijk om drill-down modellen én summary-modellen te ontwikkelen. Deze modellen worden in een later stadium door geheel andere typen gebruikers toegepast. Niet iedere analist of ontwerper heeft ervaring met beide typen modellen. Ook is het belangrijk dat de analist voldoende ervaring heeft, zodat hij het kaf van het koren kan scheiden als het gaat om de claims van leveranciers over de mogelijkheden van hun tool. Dit laatste punt ligt erg voor de hand, maar speelt verrassend vaak een rol bij moeizaam verlopende BA-trajecten.

Tip 4: Ruim voldoende tijd en capaciteit in om data op te schonen

Organisaties moeten zich afvragen hoe het met hun brondata is gesteld. Zijn die ‘schoon’? Hebben ze een goed beeld van de kwaliteit of de variatie daarin? Welke kwaliteitseisen stellen ze eigenlijk aan hun data? En hoe lang duurt het voordat de brondata zijn geschoond? Data zijn vrijwel altijd vervuild. Ondernemingen moeten dus vaststellen wat de huidige en de gewenste kwaliteit van de data is. Ook moeten zij de vraag beantwoorden waar de data geschoond moeten worden. Uiteraard is dit bij voorkeur in de bronsystemen. Maar is dat haalbaar? En wat is de impact van een dergelijke ‘schoonmaakactie’ op andere systemen en gebruikers? Op het moment dat ze te laat dit deel van een BA-project starten, dan is de kans groot dat de planning van het traject keer op keer moet worden bijgesteld.

Tip 5: Kies de juiste tools

Nog altijd schaffen organisaties regelmatig software aan die niet of nauwelijks wordt geïmplementeerd of gebruikt. Vaak gaat het om investeringen die of zelfstandig door het business management of alleen door IT zijn gedaan, zonder dat men goed met elkaar heeft samengewerkt. Om de juiste tools te kunnen kiezen, is het van groot belang dat de eisen en wensen van de business uitgebreid in kaart zijn gebracht. Maar dit geldt zeker ook voor de IT-omgeving waarin het business analytics-platform komt te werken. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het ‘proof of concept’. Het wordt helaas nog steeds niet in ieder project toegepast, maar iedere leverancier en iedere implementatiepartner die overtuigd is van het feit dat zijn toolset een goede oplossing biedt, zal bereid zijn een dergelijke testopstelling te maken. Test vervolgens bij voorkeur met bestaande bedrijfsgegevens.

‘Rationaliseer inkoop duurzame kantoorartikelen’

Duurzaam inkopen blijft een duurzaam gegeven. Overheden hebben de belofte gedaan 100 procent duurzaam in te kopen, maar tot nu toe is prijs toch nog steeds het belangrijkste criteria. ‘En dat is niet alleen jammer voor het milieu’, zegt Jenny Keijers, Marketing Executive van Viking. ‘Het is ook een gemiste kans voor de bedrijven zelf. Want door duurzaam in te kopen besparen organisaties geld. Bovendien helpt het om processen efficiënter in te richten.

Volgens Keijers hoeft duurzaam inkopen niet ingewikkeld te zijn. ‘Kijk eens naar kantoorproducten, commodity-producten bij uitstek. Iedereen heeft pennen en blocknotes op zijn bureau liggen. Maar wie is zich ervan bewust dat er een keuze is tussen niet duurzame en duurzame varianten van deze producten?

Rationele inkoop
Keijers is ervan overtuigd dat bedrijven veel winst kunnen halen uit het analyseren van aankoop- en werkprocessen. ‘De grootste winst zit niet in de inkoopprijs. Dat dubbeltje dat een archiefmap uit China goedkoper is, ben je waarschijnlijk al na een jaar kwijt. Want dan is die map kapot en moet er een nieuwe aangeschaft worden. Nee, de grootste winst zit in rationeel inkopen. Centraliseer de inkoop van kantoorartikelen, zodat leveringen op één dag plaatsvinden. Dat scheelt heel veel kilometers en dus CO2-uitstoot.’
Keijers pleit er ook voor dat bedrijven gebruik gaan maken van de informatie die te vinden is op websites. ‘Op Sustainable Office kunnen bedrijven zoeken naar duurzame kantoorartikelen. De database wordt gevuld door grote partijen in deze markt en inmiddels zijn er meer dan 8.000 producten te vinden. Voor inkopers is dat heel erg handig. Dat geldt ook voor de informatie die te vinden is op de website van EnergyStar.
Aan de inkoopkant is volgens Keijers ook veel winst te halen door verder te kijken dan alleen de prijs. ‘De prijs is maar een deel van een product. Het is ook belangrijk te weten hoe het product is geproduceerd, welke materialen er zijn gebruikt. Is een fabrikant bijvoorbeeld bezig zijn productie duurzamer te maken? Wordt het product op een goede manier gerecycled en worden materialen hergebruikt? Juist inkopers kunnen met hun keuzes het verschil maken. En er gebeurt echt heel erg veel. Veel meer dan je aan de buitenkant van een printer of archiefmap kunt zien. Het is niet voor niets dat een aantal producenten van archiveringsmappen tot de koplopers in de cradle-to-cradle markt behoort.’
Printomgeving
Ook het verduurzamen van de printomgeving kan volgens Keijers nog veel beter. ‘Inkopers kunnen ook hier, door te kijken naar werkprocessen en verbruik, snel geld verdienen. Hoeveel printers worden nooit gebruikt? Hoeveel meter papier ligt er jaarlijks naast de printer? Dat is zonde, als je bedenkt dat het zo gemakkelijk is om dat te voorkomen. Zorg ervoor dat je de juiste printer of MFP kiest voor jouw bedrijf en stel software zo in, dat duplexprint standaard is. Dan ben je al een heel eind. En zorg dat je weet wat de TEC-waarde van de printer is. Deze zegt iets over het energieverbruik tijdens het verbruik.
Het zijn simpele stappen die meteen zorgen voor minder energieverbruik, minder verbruikskosten en een verbetering van de producten in de keten. Dus waarom wachten?

Bij succesvolle MKB-bedrijven is de CIO vooral Chief Innovation Officer

’s-Hertogenbosch, 19 december 2013 – In succesvolle MKB-bedrijven wordt vaak een andere invulling gegeven aan de rol van de Chief Information Officer dan in bedrijven die het minder goed doen. Bij veel middelgrote bedrijven met een stevige groeiverwachting is de CIO geen leidinggevend afdelingsmanager, maar een technologie-expert die over innovatieve IT adviseert. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van SAP Nederland is uitgevoerd onder ruim tweehonderd Nederlandse bedrijven.

Middelgrote bedrijven die voor het komende jaar een groeiverwachting hebben van meer dan 5 procent – ofwel snelle groeiers – letten bij hun beslissingsproces met betrekking tot nieuwe technologie veel meer op de business bijdrage van technologie dan op de prijs ervan. Bijna 22 procent van de snelle groeiers geeft de innovatieve mogelijkheden van nieuwe technologie als belangrijkste overweging tot aanschaf aan. Dit percentage ligt bij bedrijven die volgend jaar een krimp verwachten op 6 procent. Zij kijken bij het aanschaffen van ICT-oplossingen vooral naar de prijs hiervan.

De andere benadering die groeiende bedrijven hierbij hanteren, hangt sterk samen met een opmerkelijk verschil tussen succesvolle en minder succesvolle bedrijven: de rol die de CIO in de besluitvormingsprocedure rond nieuwe technologie inneemt. Bij 23 procent van de bedrijven met een groeiverwachting blijkt de CIO zeer nauw betrokken bij het identificeren en het inbrengen van nieuwe technologie; activiteiten die bij andere bedrijven vaak worden gedelegeerd aan managers op een lager niveau in de organisatie.

CIO als technologisch adviseur
Marcel Groenenboom, Director General Business & Channels bij SAP Nederland spreekt in dit verband over de CIO als Chief Innovation Officer: “Ons onderzoek toont aan dat de rol van de CIO in succesvolle bedrijven is verschoven. Voorheen ging het om een manager die leiding gaf aan de IT-afdeling. Tegenwoordig zie je in steeds meer organisaties dat de CIO als innovatie adviseur optreedt. In die rol geeft hij op strategisch niveau aan welke innovatieve IT-toepassingen voor het optimaliseren van productie, omzet en winst zorgen. Met name succesvolle bedrijven zetten de CIO steeds meer in als Chief Innovation Officer. Het gaat daarbij om een nieuwe rol waar Nederlandse CIO’s prima invulling aan blijken te geven.”

Horizon verbreden
Overigens valt op dat bij succesvolle MKB-bedrijven de CIO in zijn nieuwe rol niet alleen samenwerkt met interne business managers, maar ook met externe partijen. Groenenboom: “Voor het identificeren en implementeren van innovatieve IT-oplossingen blijken CIO’s in de rol van innovatie adviseur vooral samen te werken met cloud- en SaaS-leveranciers, brancheorganisaties en instellingen op het gebied van hoger onderwijs. Dit is een belangrijk verschil met bedrijven die minder succesvol zijn. Hun CIO’s zoeken vooral samenwerking met bestaande ketenpartners. Het zou voor deze MKB-bedrijven waarschijnlijk goed zijn als deze CIO’s hun horizon verbreden.”

Verschillen per branche
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de omslag in het denken over de rol van de CIO in verschillende sectoren in een ander tempo plaatsvindt. Zo spelen CIO’s in de industrie inmiddels een belangrijkere rol in het beslissingsproces rond nieuwe IT dan hun collega’s in bijvoorbeeld de gezondheidsketen. Een mogelijke reden hiervoor kan de hiërarchische bedrijfscultuur in de industrie zijn, waardoor de CIO in deze sector van oudsher al een prominentere rol speelt. De gezondheidsketen wordt gekenmerkt door een beperkter vermogen tot verandering, ook als het om de introductie van innovatieve technologie gaat. In dat kader speelde de CIO in deze sector dus toch al een wat beperkte rol.
Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.

WatchGuard doet acht voorspellingen op security-gebied

WatchGuard doet acht voorspellingen op security-gebied

Wordt Hollywood gehackt? Lekt er data weg via de Amerikaanse zorgwebsite? Komt er een golf van CryptoLocker-klonen?

Den Haag, 19 december 2013WatchGuard Technologies, leverancier van geïntegreerde security-platforms, doet een aantal voorspellingen op het gebied van security voor het jaar 2014. Het researchteam van WatchGuard verzamelde gegevens die duiden op een verdere ontwikkeling van ransomware, het hacken van het Internet of Things, gevaarlijke exploits op het gebied van infrastructuur en een datalek in Healthcare.gov.

“2013 was een erg druk jaar voor de security-wereld, met schimmige overheidsdiensten die hun eigen botnets bouwen, grote datalekken en gemene malware die files beschadigt,” zegt Etiënne van der Woude, Regional Sales Manager Benelux van WatchGuard. “Maar er is een nieuwe generatie security-tools die veel bedreigingen zichtbaar kan maken. Ik zou daarom het jaar 2014 willen uitroepen tot het jaar van de Security Visibility. De bedreigingen blijven zich in sneltreinvaart ontwikkelen, met slimme nieuwe exploit-technieken en criminelen die steeds nieuwe doelen kiezen. Security-professionals moeten met de nieuwe visibility tools in staat zijn heel veel terrein te winnen in de cyberoorlog.”

Dit is WatchGuards top acht van voorspellingen op het gebied van cyber security in 2014:

 1. Cyber-gijzelingen leveren aanvallers steeds meer op
  Ransomeware, een soort kwaadaardige software die probeert een computer of bestanden daarop te gijzelen, heeft in de afgelopen jaren al vaak toegeslagen. In 2013 dook echter een wel erg gemene variant op: CryptoLocker. In dat jaar maakt het miljoenen slachtoffers en het vermoeden bestaat dat de makers een erg hoge return on investment hebben gemaakt. Naar verwachting proberen veel cybercriminelen het succes van CryptoLocker te evenaren door de techniek en functionaliteit na te maken. Houd dus rekening met een golf aan ransomeware in 2014.
 2. Malware wordt steeds gemener
  De meeste cyberaanvallen en malware zijn niet met opzet destructief; als een aanvaller immers de computer van een slachtoffer vernielt, snijdt hij daarmee ook de toegang tot andere resources af. Maar ook hackers veranderen. Het resultaat hiervan is dat zij zich doelbewust gaan richten op cyber-criminaliteit. Cybercriminelen realiseren zich dat het dreigen met destructie een succesvolle manier van afpersen kan zijn. Houd in 2014 dus rekening met meer vernietigende virussen, wormen en Trojans.
 3. Zware jongens kraken het Internet of Things
  In 2014 besteden zowel ‘white hat’ als ‘black hat’ hackers meer tijd aan het kraken van niet-traditionele computers, zoals auto’s, horloges, speelgoed en medische apparatuur. Hoewel deskundigen hier al enige tijd geleden voor waarschuwden, pakt de markt dat nu pas op. Komend jaar zullen goede en slechte hackers veel aandacht hebben voor het vinden van gaten in deze IoT-apparaten.
 4. Security Visibility
  In de afgelopen jaren hebben cyber-aanvallers succesvol ingebroken bij grote organisaties, ondanks firewalls en verdediging tegen virussen. Achterhaalde software, verkeerd geconfigureerde security controls en een grote hoeveelheid security logs maken het voor security-professionals onmogelijk om hun netwerk te beschermen en belangrijke gebeurtenissen op te merken. Als gevolg hiervan zetten meer organisaties security visibility tools in. Deze tools maken kwetsbaarheden zichtbaar. Bovendien helpen ze bij het invoeren van krachtige policy’s om vitale data te beschermen.
 5. Een Hollywood hack
  In 2014 zal Hollywood waarschijnlijk het slachtoffer worden van een state-sponsored hack die gebruikmaakt van een fout in de kritische infrastructuur. Zelfs als deze systemen offline gehouden worden, bewijst het vaak aangehaalde Stuxnet dat cybercriminelen ook infrastructuur kunnen aanvallen die niet op een netwerk is aangesloten, met mogelijk rampzalige gevolgen. Onderzoekers zijn de afgelopen jaren op zoek geweest naar kwetsbaarheden in industriële besturingssystemen en in oplossingen voor het besturen van meet- en regelsignalen van verschillende machines in grote industriële systemen (SCADA). Er bleek heel wat mis mee te zijn.
 6. Een hoog geclassificeerd doelwit lijdt onder een Chain-of-Trust Hack
  Hoewel het hoogste niveau van slachtoffers – zoals de overheid en de Fortune 500 bedrijven – al een veel langere historie op het gebied van security hebben, lukt het ze niet altijd om hackers tegen te houden. Deze loeren op de zwakste schakels in de zogenaamde Chain-of-Trust van een organisatie: de partners en toeleveranciers. Naar verwachting doen er zich meer van deze Chain-of-Trust aanvallen voor in 2014. Hackers nemen dan bezit van de systemen bij bedrijfspartners en toeleveranciers om zo toegang te krijgen tot hoog geclassificeerde organisaties.
 7. Hackers bestoken de US Healthcare Hangout
  WatchGuard voorziet dat de website US Healthcare.gov minstens één keer data zal lekken. Het is vanwege het onderwerp een veel bezochte site met waardevolle data en dus een aantrekkelijk aanvalsdoel. Experts hebben al kleine security-problemen gevonden, zoals sporen van een mislukte aanval op de webapplicatie en een poging tot een DDoS-aanval.
 8. Netwerkaanvallers worden Cyber Shrinks
  De laatste paar jaar zijn de aanvallers in het voordeel geweest ten opzichte van de verdedigers. De hackers beschikken over geraffineerde technieken en ontwijkingstactieken om langs verouderde verdedigingslinies te komen. Maar het tij keert. In 2014 zullen de verdedigers toegang krijgen tot een nieuwe generatie security-oplossingen en geavanceerde verdedigingssystemen. Zo kunnen ze veel terrein winnen op de cybercriminelen. Maar die geven niet snel op en zij richten naar verwachting hun pijlen steeds meer op fouten in de menselijke aard. In 2014 focussen aanvallers zich meer op psychologie dan op technologie, gebruikmakend van overtuigende phising-mails en bijvoorbeeld de popcultuur om zo bij de zwakste schakel in de security te komen: de gebruiker.Onderstaande infographic is hier te downloaden.
  Print


Over WatchGuard Technologies
WatchGuard ontwikkelt betaalbare, all-in-one netwerk- en content security-oplossingen voor een uitgebreide beveiliging van bedrijfsgegevens, netwerken en telewerkoplossingen. WatchGuard’s eXtensible Threat Management (XTM) network security-oplossingen combineren firewall, VPN en security services voor het buiten houden van spam, virussen, malware en intrusions op bedrijfsnetwerken. De ‘Extensible Content Security’ (XCS) appliances bieden content security voor e-mail en web gecombineerd met Data Loss Prevention (DLP) voor complete contentbeveiliging. De oplossingen van WatchGuard zijn zeer schaalbaar.

WatchGuard levert oplossingen voor kleine bedrijven, middelgrote tot grote ondernemingen en bedrijven met meer dan 10.000 medewerkers. Sinds de oprichting in 1996 heeft de organisatie wereldwijd meer dan 600.000 WatchGuard-appliances geïnstalleerd. Ze bieden via meer dan 15.000 toegewijde partners producten aan in 120 landen. Het hoofdkantoor van WatchGuard is gevestigd in Seattle. Daarnaast hebben ze vestigingen in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Kijk voor meer informatie op www.watchguard.com.

‘Duurzaam kantoorartikelen inkopen loont’

Dat investeren in duurzaamheid loont, weten tal van mkb-bedrijven. Maar volgens Jenny Keijers, Marketing Executive bij Viking, vergeten veel ondernemingen vaak de eerste en meest eenvoudige stap naar mvo: het inkopen van meer duurzame kantoorartikelen.

Jenny Keijers, Marketing Executive bij Viking

Uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling blijkt dat AEX-genoteerde bedrijven die duurzaam zijn maar liefst dertig procent beter presteren op de beurs dan organisaties die zich niet richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Als tal van onderzoeken aantonen dat duurzaamheid loont, verwacht je ook dat dit integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsstrategie.

Niets is minder waar. Zo laat KPMG naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek weten dat met name middelgrote organisaties weinig energiebesparende initiatieven nemen. En als zij er al aandacht aan besteden, dan is marketing hier meestal leidend in. Men wil er goede sier mee maken, zonder dat men zich realiseert wat de zakelijke mogelijkheden van duurzaamheid zijn. In andere gevallen is het vooral de ondernemer zelf die ook uit persoonlijke motieven duurzaamheid nastreeft.

Volgens Keijers is dit een gemiste kans, omdat duurzaamheid ook resulteert in kostenbesparingen en een verhoging van de efficiency van medewerkers: ‘In Nederland zijn we altijd erg trots geweest op onze hoge arbeidsproductiviteit. Maar deze voorsprong ten opzichte van andere landen zijn we beetje bij beetje aan het verliezen. Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen, maar het is duidelijk dat er met name voor het mkb een sterk verband is tussen duurzaam werken, kostenbesparingen en productiviteit. Duurzaam inkopen moet dan ook zo snel mogelijk van zijn geitenwollensokkenimago af. Duurzaam is veel eerder een slimme bedrijfsstrategie.’

Keijers spreekt uit ervaring als zij aangeeft dat zowel kleine als middelgrote ondernemingen vaak te eenzijdig gericht zijn op zo laag mogelijke aanschafkosten. ‘Kijk bijvoorbeeld naar het inkopen van kantoorartikelen. Vaak staan organisaties bij de basisartikelen niet eens stil bij de keuzemogelijkheden. Ze kiezen vrijwel meteen voor de artikelen met de laagste aanschafprijs. Dit is niet altijd de meest slimme oplossing.’

Totale milieubelasting bij printen
Bij de keuze voor bijvoorbeeld een printer moeten organisaties uiteraard kijken naar hun eigen wensen. De keuze van de printer is bijvoorbeeld afhankelijk van de frequentie van het gebruik en de vereiste snelheid. Daarnaast zijn extra functionaliteiten doorslaggevend, zoals een scan- of een faxfunctie. ‘Maar waar de meeste bedrijven niet naar kijken, is het energieverbruik van een printer. De totale milieubelasting van een printer bestaat voor meer dan tien procent uit energieverbruik. Als je de printer relatief weinig gebruikt, is het aan te raden om te kiezen voor een inktjetprinter. Zo’n printer verbruikt veel minder energie dan een laserprinter. Zo kan al gauw meer dan vijftig procent op de energiekosten van printen worden bespaard.’

Omdat papierverbruik de grootste boosdoener is voor de milieuvervuiling, raadt Keijers aan om te kiezen voor een printer die dubbelzijdig kan printen. ‘Het lijkt nogal evident, maar we weten dat zeer weinig bedrijven gebruik maken van deze functie. De meeste bedrijven zouden daarom ook dubbelzijdige documenten als beleidsnorm moeten nemen. Dat is in de praktijk ook heel eenvoudig te realiseren door dubbelzijdig printen als default in te stellen in het printerprogramma. Op deze manier moeten medewerkers dus een bewuste keuze maken enkelzijdig te printen. Naast de papierkosten, bespaar je zo ook op de portokosten.’

Een ander aspect dat vaak wordt vergeten, is de levensduur en het onderhoud van een printer. ‘Hoe vaak staan medewerkers niet hun tijd te verdoen door printers die vastlopen? Investeer daarom in een degelijke printer, want uiteindelijk betaalt die investering zich dubbel en dwars terug – ook in de arbeidsproductiviteit van medewerkers.’

Inkt en toners
Inkt en toners voor kantoorapparatuur zoals printers en kopieermachines zijn de meest vervuilende stoffen die we kennen. Daarnaast zijn de kosten hiervan relatief hoog – zeker als je het vergelijkt met de kosten van de printer zelf. Ondanks het feit dat we in een digitale wereld leven, print een Nederlandse medewerker gemiddeld 34 pagina’s per dag. Onderzoeksbureaus verwachten zelfs dat dit aantal blijft stijgen. Medewerkers krijgen immers steeds meer informatie via verschillende manieren toegestuurd. Om een goed overzicht hiervan te behouden, willen zij deze data printen.

‘De meeste bedrijven beseffen niet wat een grote kostenpost printen is. Bij de aanschaf hiervan wordt wederom dikwijls alleen naar de prijs gekeken. Vaak resulteert dit in de aankoop van tonercartridges die zijn geproduceerd in opkomende economieën. Afgezien van de soms slechtere printkwaliteit hebben deze toners als nadeel dat het een slecht rendement oplevert, aangezien het aantal prints per cartridge soms schrikbarend laag is.’

Omdat medewerkers steeds meer informatie vanaf internet printen, geeft Keijers ook als tip om speciale software of websites te gebruiken om zo min mogelijk te printen. ‘Een website bevat veel irrelevante informatie, zoals de achtergrond, banners of logo’s, die wel in het printen wordt meegenomen. Kijk daarom eens op websites zoals www.printwhatyoulike.com waarmee de overbodige afbeeldingen/tekst wordt weg gefilterd. Ook is er speciale software beschikbaar waarmee organisaties tot wel vijftig procent op de printkosten kunnen besparen.’

Paperless office voorzichtig dichterbij
Leveranciers van kantoorartikelen verkopen nog steeds veel archiveringsproducten, zoals archiefdozen, ordners en documentmappen. Toch merkt Keijers duidelijk een verschuiving. ‘Voor het archiveren zien we een stabiele afname binnen het mkb, terwijl het aantal verkochte scanners toeneemt.’ Keijers concludeert hier voorzichtig uit dat de paperless office – alhoewel nog steeds geen realiteit – stapje voor stapje dichterbij komt.

Keijers: ‘Het is een illusie om te denken dat we volledig zonder papier kunnen gaan werken, maar we zijn wel op weg naar een kantooromgeving waarin we papierarm werken. Het papiervolume in het mkb zal in mijn ogen in de toekomst dus wel degelijk afnemen. We communiceren steeds efficiënter met elkaar en we zien de opkomst van relatief goedkope digitale archiveringssystemen. Ook de introductie van mobiele devices (denk aan smartphones en tablets) speelt een belangrijke rol in de digitalisering. Bovendien snapt iedereen wel wat de efficiëntiebesparingen zijn. Zo is het nieuwe werken alleen maar mogelijk als zoveel mogelijk informatie digitaal beschikbaar is gemaakt.’

Ondernemers die duurzaam inkopen zijn slim bezig
Vroeger leken bedrijven in een spagaat terecht te komen zodra het om duurzaamheid ging. ‘Groen’ kostte geld, maar het was wel goed voor de reputatie van een organisatie. Of ze waren groen uit overtuiging. Tegenwoordig ligt dit anders. Ondernemers die duurzaam inkopen – of beter gezegd: investeren in duurzame artikelen en producten – zijn slim bezig. De initiële aanschafkosten mogen dan soms wat hoger liggen dan bij meer traditionele producten. Maar over de gehele levensduur van een product of artikel gezien, is duurzaam in negen van de tien gevallen ook financieel simpelweg heel aantrekkelijk. Bovendien zijn duurzame producten vaak goed voor de productiviteit van de medewerkers. Het enige dat nu nog nodig is, is bewustwording: duurzaam heeft nog vaak het imago van ‘duur’, maar de praktijk laat zien dat die beeldvorming duidelijk niet meer klopt.

SAP behoort tot sterkste merken ter wereld

’s-Hertogenbosch, 18 december 2013 – Uit diverse onderzoeken blijkt dat SAP zowel wereldwijd als in Nederland een gewilde werkgever is. Daarnaast behoort het concern tot een van de sterkste merken ter wereld. Het vermogen tot innoveren is hiertoe een van de belangrijkste redenen geweest. Maar ook zeer specifieke ontwikkelprogramma’s dragen bij aan de aantrekkingskracht voor talentvolle werknemers.

Werd SAP in het verleden in één adem genoemd met ERP, tegenwoordig beschikt het bedrijf over een breed scala aan innovatieve oplossingen. Denk hierbij aan oplossingen op het gebied van mobility, big data, cloud en social media. Deze enorme transformatie heeft onder andere geresulteerd in topposities op de wereldranglijst van de sterkste merken volgens zakenblad Forbes en de Interbrand-lijst van beste internationale merken in 2013. Daarnaast heeft SAP de tweede plek behaald bij het onderzoek van NRC naar de beste werkgevers.

Ontwikkelprogramma’s
Uiteraard heeft een financieel erg gezond bedrijf zoals SAP sowieso een grote aantrekkingskracht op potentiële werknemers en studenten, maar volgens algemeen directeur Caspar Joustra moet ook de impact van de ontwikkelprogramma’s van SAP op HR-gebied niet worden onderschat. “We bieden aantrekkelijke ontwikkelmethoden. Bij het opdoen van nieuwe expertise, kennen we onder meer internationale uitwisselingsprogramma’s, multidisciplinaire projectteams en kun je een dag met een andere collega meelopen. Naast het leren op de werkvloer, kunnen medewerkers ook van anderen leren. Bijvoorbeeld dankzij interne mentoren, coaches en buddy’s. Tot slot bieden we ook trainingsprogramma’s.” Op deze manier leren SAP medewerkers de organisatie, de mensen en de mogelijkheden goed kennen. Hiermee is tevens een basis gelegd die het makkelijk maakt intern van baan te wisselen. In de afgelopen twee jaar zijn bijna zeventig medewerkers een andere functie binnen SAP gaan vervullen.

Het concern hecht verder veel waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo heeft SAP een aantal vrijwilligers beschikbaar die les geven op scholen en universiteiten. Daarnaast heeft het bedrijf talloze initiatieven in de markt gezet voor het trainen van werklozen en het laten aansluiten van de studie van studenten op de behoeften van het bedrijfsleven. Hierbij richten zij zich niet alleen op functies binnen SAP zelf, maar ook op posities bij klanten en partners. Talenten krijgen dankzij deze programma’s niet alleen kennis op gebieden als in-memory computing, mobility en cloud, maar ook formele kwalificaties.

Workforce of the future
“We besteden veel energie aan ‘the workforce of the future’, zodat we de beste talenten kunnen aantrekken”, zegt Joustra. “Hierbij nemen we zeker een voorbeeld aan bedrijven die algemeen als cool worden gezien om voor te werken. We willen immers dat medewerkers zich bij ons op hun gemak voelen.” Dat dit het geval is, blijkt uit het feit dat 97 procent van de medewerkers trots is om voor SAP te werken. In het NRC-onderzoek geven de SAP werknemers het concern een dikke acht.


Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.