TecHarbor en WCK gaan nauw samenwerken rond risk management

Sluiten overeenkomst voor zichtbaar maken van risico’s voor enterprises en business managers

ROTTERDAM, 3 december 2013TecHarbor en White Cyber Knight (WCK) gaan nauw samenwerken bij het in kaart brengen van risico’s voor bedrijven en hun business managers. TecHarbor levert de WCK-oplossingen in geheel Europa en zal bedrijven tevens ondersteunen bij het implementeren van deze tools voor governance, risk en compliance (GRC).

De gevolgen van cybercrime nemen voor bedrijven hand over hand toe. Niet alleen hebben cyberaanvallen een steeds grotere financiële impact, maar een security-incident kan ook dramatische gevolgen hebben voor de reputatie van een organisatie. Bedrijven investeren dan ook steeds meer tijd en geld in het implementeren van software-tools om hun risk management te verbeteren. Alleen dan kan men een goede inschatting maken van de risico’s die bij een security-incident optreden. Het management van de organisatie heeft op zo’n moment behoefte aan een goed overzicht van alle risico’s, waarbij in voor business managers begrijpelijke taal inzicht wordt gegeven in de mogelijke gevolgen van het incident – voor het bedrijf, maar ook voor de managers persoonlijk.

Grafisch dashboard
WCK (White Cyber Knight) is een Israëlische ontwikkelaar van riskmanagement software. De oplossingen van het bedrijf bieden business managers volledig inzicht in alle aspecten van een security-incident – van IT tot beveiligingsaspecten en van de kritische infrastructuur tot de fysieke omgeving. “Hoewel steeds meer bedrijven beseffen hoe belangrijk risk management is, valt de kwaliteit van de tools die zij gebruiken om grip te krijgen op de risico’s die zij lopen, nog flink tegen”, zegt Bob Jutte, risk management consultant bij TecHarbor. “WCK is in dit gat gesprongen met een unieke oplossing die IT-security en operational controls met elkaar integreert. Business managers krijgen bij WCK via een grafisch dashboard inzicht in de risico’s en de gevolgen daarvan voor hun organisatie. Hierbij maakt WCK – naast eigen technologie – nadrukkelijk gebruik van standaarden op het gebied van compliancy en risk assessment.”

‘Business enabler’
TecHarbor levert de WCK-oplossingen nu in geheel Europa. WCK heeft voor het bedrijf gekozen vanwege de visie van TecHarbor op risk management en security. “Veel bedrijven zien risicomanagement als een aanpak die de vrijheid van de organisatie en zijn medewerkers eerder inperkt dan bevordert”, zegt Jutte. “TecHarbor heeft een heel andere visie. Wij zien risk management als een uitstekende manier om de organisatie juist beter te laten functioneren, doordat het management van de organisatie zich zeer bewust wordt van de risico’s, en de zakelijke consequenties die deze risico’s met zich meebrengen. Bedrijven kunnen heel bewust met deze dreigingen omgaan, afhankelijk van het zakelijk gewicht dat zij aan een risico toedichten.”

Technische risico’s
“Voor WCK was deze visie doorslaggevend om met TecHarbor in zee te gaan”, zegt Eyal Adar, oprichter en CEO van WCK. “Om C-level management te overtuigen dat budget voor risicobeheer beschikbaar moet worden gesteld, is het van cruciaal belang de consequenties van technische risico’s in kaart te brengen. WCK levert hiervoor een uitstekend hulpmiddel dat nauw aansluit bij de visie van TecHarbor op risicomanagement. Wij zijn dan ook erg blij met deze overeenkomst met TecHarbor, omdat hierdoor een nuttige en belangrijke discussie kan ontstaan tussen business management, IT-management en security-afdelingen binnen Europese bedrijven.”

TecHarbor werkt op het gebied van risicomanagement nauw samen met een aantal toonaangevende adviesbureau’s, die een voorname rol spelen bij het formuleren en uitrollen van strategieën op het gebied van IT security.

Over TecHarbor – Your safe haven
TecHarbor B.V. combineert kennis met zeer geavanceerde security software-oplossingen die zijn opgewassen tegen de hedendaagse digitale risico’s en uitdagingen. We brengen veelbelovende en bewezen technologie op de Europese markt en bieden ondersteuning voor een lange termijn succes. Meer informatie is beschikbaar op www.techarbor.com

Over WCK
WCK helpt organisaties met het verbeteren van hun programma’s op het gebied van risk management en compliance, waarbij tevens grote aandacht wordt besteed aan een snelle ROI. WCK – de letters staan voor White Cyber Knight – is een wereldwijd actieve aanbieder van innovatieve GRC-oplossingen en security intelligence-software en richt zich hierbij onder andere op sectoren als finance, energie, nutsbedrijven, life sciences, telecom, manufacturing en overheid. Het hoofdkantoor van WCK is gevestigd in Israël en beschikt over eigen kantoren in Duitsland en Italië. Kijk voor meer informatie op www.wck-grc.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: