IT als basis voor adequate besluitvorming

Het Nederlandse mkb staat er goed voor. Ondanks de crisis geeft 42 procent van de bedrijven aan dat zij voor 2014 omzetgroei verwachten. Sommigen rekenen zelfs op sterke groei, van 5 tot 10 procent. Opvallend is dat van de snelgroeiende bedrijven het merendeel hun managementinformatie snel bijwerkt. Dat onderstreept dat een goede informatiehuishouding cruciaal is om groei te realiseren.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder het Nederlandse mkb dat recent in opdracht van mijn werkgever werd uitgevoerd. Gemeten over alle sectoren geeft 10 procent van de bedrijven aan dat zij hun stuurinformatie per direct bijwerken. Bij 28 procent van de bedrijven gebeurt dat ‘bijwerken’ nagenoeg direct en 7 procent actualiseert zijn stuurinformatie binnen het uur. Bijna de helft van het mkb (45 procent) heeft dus een adequate systematiek voor het updaten van hun managementinformatie. Daarbij doen met name de sectoren ‘retail’ en ‘food/CPG’ het goed. Voor beide sectoren geldt dat de helft van de bedrijven hun managementinformatie snel updaten. In de maakindustrie ligt dat percentage net boven de 40 procent en de gezondheidszorg is met 35 procent hekkensluiter.

Tegenover de 45 procent van de bedrijven die hun stuurinformatie direct of bijna direct update, staat een vergelijkbaar percentage bedrijven waar het bijwerken veel langer duurt. Van een keer per dag tot soms zelfs een keer per maand. Dit is jammer, omdat juist de bedrijven die traag zijn met het verwerken van managementinformatie aangeven dat ze de omzet voor het komende jaar zien teruglopen. Sommigen zelfs tot 10 procent.

Belang actuele managementinformatie
Dat roept op z’n minst de vraag op of er een relatie is tussen de mate waarin bedrijven hun informatiehuishouding op orde hebben en hun mogelijkheden om groei te realiseren. Wellicht zelfs hun vermogen om op nieuwe marktontwikkelingen in te spelen.

We weten natuurlijk al langer dat het analyseren van data allerlei inzicht verschaft. Op basis van de informatie die we daaruit destilleren, worden bedrijfsbeslissingen genomen. Nieuwe techniek maakt het inmiddels mogelijk enorme hoeveelheden data real-time te analyseren. Met de uitkomst daarvan kan een organisatie zijn besluitvorming zowel optimaliseren als versnellen. Dat soort toepassingen ligt nu ook binnen bereik van organisaties in het mkb. Het stelt bedrijven in staat antwoord te krijgen op vragen als; ‘Wat is de impact van de prijsverlaging van een bepaald product?’

Ook kunnen organisaties op basis van analytics effectievere marketingcampagnes opzetten. Bijvoorbeeld door gegevens van klanten die opgezegd hebben, te verzamelen en te analyseren. Zo’n analyse levert een vrij nauwkeurig profiel van ‘opzeggers’. Door alle klanten in de database vervolgens met dit profiel te vergelijken, krijgt men een beeld van ‘hoog scorende’. De organisatie kan deze potentiële opzeggers op die manier niet alleen achterhalen, maar kan hen vervolgens ook met een nieuw aanbod benaderen. Zo maken ondernemingen optimaal gebruik van bestaande data.

‘Meten is weten’. De vraag blijft wel waarom sommige bedrijven dat ‘meten’ achterwege laten als het zo makkelijk is geworden. Zeker als zij beseffen dat het per direct inzicht verschaft en – wellicht het belangrijkste – het hen in staat stelt snel op marktontwikkelingen in te spelen en daarmee groei te realiseren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: