Vijf aspecten bepalen succes (of falen) van business analytics

De voordelen van business analytics laten zich makkelijk raden. Bedrijven kunnen onder andere betere beslissingen nemen en zijn in staat die besluiten sneller te nemen. Voorwaarde is echter wel dat het business analytics-project ook daadwerkelijk een succes is. Maar hoe realiseer je dit?

Tip 1: Stel een interdisciplinair team samen

In het verleden leverden veel business intelligence- en business analytics-projecten niet op wat organisaties er vooraf van hadden verwacht. De reden was dat BI/BA vaak als een IT-project werd gezien. Dat is echter een misvatting. Zonder een zeer goed begrip van wat de organisatie met business analytics wil bereiken, is het erg lastig om tot een succesvolle introductie te komen. Maar ondernemingen moeten ook niet de fout maken om van business analytics een puur business-project te maken. Eén van de belangrijkste factoren voor een geslaagd business analytics-project is het opstellen van een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met het invoeren van het project. Zowel de business als IT zijn nadrukkelijk in dit team vertegenwoordigd. Probeer het team breed te maken. Denk hierbij aan business-medewerkers, financiële experts, IT-mensen en business analisten. Deze groep moet in staat zijn om een geheel nieuwe opzet van business analytics te bedenken in plaats van simpelweg de oude rapportages te converteren naar het nieuwe platform.

Tip 2: Breng de juiste talenten aan boord

Als we spreken over het ontwerpen, bouwen, ‘runnen’ en aanpassen van business analytics-systemen hebben we het zeker niet alleen over de IT-kant. Betrek business analytics (BA)-specialisten hierbij. Zij hebben een goede kennis van onder andere de IT-aspecten, de zakelijke mogelijkheden en de valkuilen. Zet bij voorkeur ervaren BA-specialisten in die al een aantal projecten hebben uitgevoerd en die zowel successen als mislukkingen hebben meegemaakt. Dit soort mensen beschikt over een schat aan ervaring die erg nuttig is voor ieder nieuw traject. Dit verklaart ook waarom aanbieders van BA-tools hun klanten vaak adviseren met specifieke implementatiepartners te werken. Die partijen beschikken namelijk over zowel de kennis als de ervaring die nodig is om een project te laten slagen. Hierdoor ontstaat als het ware een driehoek die bestaat uit het bedrijf dat BA wil invoeren, de leverancier van het platform en de implementatiepartner. Het is van cruciaal belang dat deze partijen elkaar goed leren kennen en zeer nauw samenwerken.

Tip 3: Zorg voor een goede analist of ontwerper

De analist of designer is erg bepalend voor een BA-project. Het is daarom essentieel dat deze functionaris over de juiste ‘BA-technische’ kennis en ervaring beschikt. Zo is het in een BA-project noodzakelijk om drill-down modellen én summary-modellen te ontwikkelen. Deze modellen worden in een later stadium door geheel andere typen gebruikers toegepast. Niet iedere analist of ontwerper heeft ervaring met beide typen modellen. Ook is het belangrijk dat de analist voldoende ervaring heeft, zodat hij het kaf van het koren kan scheiden als het gaat om de claims van leveranciers over de mogelijkheden van hun tool. Dit laatste punt ligt erg voor de hand, maar speelt verrassend vaak een rol bij moeizaam verlopende BA-trajecten.

Tip 4: Ruim voldoende tijd en capaciteit in om data op te schonen

Organisaties moeten zich afvragen hoe het met hun brondata is gesteld. Zijn die ‘schoon’? Hebben ze een goed beeld van de kwaliteit of de variatie daarin? Welke kwaliteitseisen stellen ze eigenlijk aan hun data? En hoe lang duurt het voordat de brondata zijn geschoond? Data zijn vrijwel altijd vervuild. Ondernemingen moeten dus vaststellen wat de huidige en de gewenste kwaliteit van de data is. Ook moeten zij de vraag beantwoorden waar de data geschoond moeten worden. Uiteraard is dit bij voorkeur in de bronsystemen. Maar is dat haalbaar? En wat is de impact van een dergelijke ‘schoonmaakactie’ op andere systemen en gebruikers? Op het moment dat ze te laat dit deel van een BA-project starten, dan is de kans groot dat de planning van het traject keer op keer moet worden bijgesteld.

Tip 5: Kies de juiste tools

Nog altijd schaffen organisaties regelmatig software aan die niet of nauwelijks wordt geïmplementeerd of gebruikt. Vaak gaat het om investeringen die of zelfstandig door het business management of alleen door IT zijn gedaan, zonder dat men goed met elkaar heeft samengewerkt. Om de juiste tools te kunnen kiezen, is het van groot belang dat de eisen en wensen van de business uitgebreid in kaart zijn gebracht. Maar dit geldt zeker ook voor de IT-omgeving waarin het business analytics-platform komt te werken. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het ‘proof of concept’. Het wordt helaas nog steeds niet in ieder project toegepast, maar iedere leverancier en iedere implementatiepartner die overtuigd is van het feit dat zijn toolset een goede oplossing biedt, zal bereid zijn een dergelijke testopstelling te maken. Test vervolgens bij voorkeur met bestaande bedrijfsgegevens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: