Doorbreken denkpatroon leidt tot goed EPD

Onlangs heeft de Consumentenbond onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van medische dossiers bij patiënten. Hieruit blijkt dat 60 procent van de huisartsen het patiënten moeilijk maakt om een kopie op te vragen. Sommige huisartsen bleken het zelfs onmogelijk te maken om een kopie te ontvangen. Bij mij rijst de vraag dan hoe dit mogelijk is als de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) patiënten het recht verleent tot inzage en het ontvangen van een kopie. Het is tijd voor verandering!

De Consumentenbond heeft weten te achterhalen dat artsen vaak achterdochtig worden op het moment dat een patiënt een dossier opvraagt. Er is een soort wantrouwen in de relatie ontstaan.

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het elektronisch patiënten dossier (epd). Als het gaat om de gevoeligheden omtrent privacy, dan kan ik niet anders dan beamen dat het voor een patiënt irreëel is dat elke willekeurige arts in zijn dossier kan kijken. Je komt in een situatie terecht waarin hij zelf geen invloed kan uitoefenen. Daarom is het tijd voor een andere gedachtegang: maak de patiënt zelf eigenaar van zijn dossier. In deze situatie kan de patiënt zelf zijn medische geschiedenis verzamelen en bepalen wie inzage in het dossier krijgt. Hij kan zelfs nog vaststellen welke arts bepaalde rechten krijgt.

Lees hier het hele artikel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: