Innovatie via Extended Enterprises

De Extendend Enterprise is een organisatie of een keten van organisaties, waarin kennisintensieve samenwerking centraal staat. Intensief samenwerken helpt organisaties nieuwe inspiratie te vinden, te innoveren, nieuwe expertises aan zich te binden, processen uit te besteden en efficiënt te werken met als uiteindelijk resultaat succesvolle producten en diensten op te leveren. Het komt het beste tot uiting op het moment dat iedereen optimaal met elkaar kan communiceren en wanneer iedereen de juiste informatie kan delen en verwerken. Maar hoe doe je dat? Innovatieve oplossingen zijn er al, ze moeten alleen ingezet worden.

Om innovatief te zijn en zich te ontwikkelen tot een Extended Enterprise, is het essentieel gezamenlijk te werk te gaan. Ideeën komen namelijk van creatieve mensen uit de hele organisatie, maar ook van buitenaf. Denk dan aan gewenste input van klanten, partners of vrijwilligers. Het is dus belangrijk dat iedereen zich inzet voor een project en deelneemt aan discussies. Dat kan tegenwoordig heel eenvoudig, door het inzetten van geïntegreerde, online bedrijfssoftware.

 

Lees de gehele blog op Business & IT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: