Geen planning, alleen een deadline die gehaald moest worden

Drake & Farrell kreeg van een telecomprovider de opdracht om een aantal complexe en logistieke processen uit te gaan voeren, en wel binnen een half jaar. Aan de logistieke dienstverlener de uitdaging om in een korte tijd de ondersteunende IT-infrastructuur op te bouwen. “Er was eigenlijk geen planning, alleen maar een deadline die gehaald moest worden”, zegt Gilda Verheul, account manager bij Drake & Farrell. De Scrum-gebaseerde aanpak van Sping bleek goed bestand tegen deze tijdsdruk.

Lees hier de hele case.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: