Jeffrey Raskeyn, SAP: ‘Nederland is rijp voor Design Thinking’ (video)

SAP richt op allerlei plekken in de wereld AppHauses in. Zo’n AppHaus is een creatieve omgeving waar multidisciplinaire teams samen met klanten aan nieuwe, slimme, creatieve oplossingen werken. Design thinking, het non-conformistisch denken vanuit de gebruiker en het eindresultaat, staat hierin centraal. We spraken met Jeffrey Raskeyn van SAP over dit concept.

Traditioneel worden problemen vaak analytisch en rechtlijnig benaderd, vanuit de linker hersenhelft’, zegt Raskeyn. ‘Design Thinking richt zich echter op creatief denken vanuit de rechter hersenhelft. Dat moet leiden tot creatieve oplossingen die de gebruiker centraal stellen.’ Het creatieve proces verloopt in zes fasen: Understand, Observe, Point of View, Ideate, Prototype en Test. ‘Dat proces kost tijd, het is niet even in een vrij uur achter het bureau of in een vergaderruimte gedaan. Mede vanuit dat perspectief zijn de AppHauses ontstaan. Een AppHaus geeft creativiteit alle ruimte.’

Klik hier om het hele interview te lezen op Dutch IT-channel

Jeffrey Raskeyn, Director General Business & Partner Ecosystems bij SAP Nederland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: