Schneider Electric maakt gerealiseerde duurzaamheidsdoelstellingen inzichtelijk

Hoofddorp, 2 maart 2015Schneider Electric heeft zijn driejaarlijkse duurzaamheidsdoelstellingen voor de periode 2012-2014 ruimschoots overtroffen. Het energiemanagementconcern scoorde een 9.53 van de 10 punten op de eigen Planet & Society-barometer, een indicator voor de prestaties op het gebied van mens en milieu. De doelstelling was een score van 8/10. De toetsing is uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

Een kort overzicht van de behaalde resultaten:

De pijler ‘Planet’:
* 16 procent CO2-reductie in het transport van Schneider Electric-goederen. Dat is een hogere besparing dan het gestelde doel van 10 procent. De winst is voornamelijk behaald door meer gebruik te maken van transport over zee in plaats van luchtvracht.
* Het bedrijf bespaarde 13 procent energie in de afgelopen drie jaar, terwijl de doelstelling 10 procent was. Daarbij implementeerde Schneider Electric energiemanagementoplossingen in meer dan 300 vestigingen.
* 79 procent van de productomzet is gegenereerd met oplossingen die zijn voorzien van het ecologisch verantwoorde Green Premium-label. Dat is 4 procent meer dan de beoogde target. Producten met dit label zijn compliant met de Europese regelgevingen REACH en RoHS.

De pijler ‘Profit’:
* Schneider Electric had de ambitie 300 zogeheten ‘Cool Sites’ wereldwijd te implementeren. Cool Sites zijn inspirerende kantoren of werkomgevingen voor Scheider Electric-personeel, die zijn ingericht met de nieuwste energiemanagementvoorzieningen. De teller stond uiteindelijk op 355.
* 63 procent van de toeleveranciers omarmt de ISO-26000-standaard, de richtlijn voor het invoeren van MVO in organisaties. Dat is een forse verbetering ten opzichte van de vorige periode, maar voldoet nog niet aan de gestelde target van 90 procent. De doelstelling voor de komende People & Profit is verder verhoogd naar 100 procent.
* De omzet van de EcoXperts-partners is gegroeid, goed voor een stijging van 10.48 punten op deze ‘Green Growth’-indicator. Het EcoXperts-netwerk brengt systeemintegratoren samen die gespecialiseerd zijn in de belangrijkste energiemanagementoplossingen van Schneider Electric.

De pijler ‘People’:
* Het aantal veiligheidsincidenten daalde tussen 2012 en 2014 met 62 procent.
* In totaal initieerden (oud-)medewerkers 460 vrijwilligersprojecten onder de paraplu ‘Schneider Electric Teachers’. Dat is meer dan de beoogde 300 projecten. De projecten bestaan voornamelijk uit trainingen en educatie rondom energiemanagement binnen de eigen landsgrenzen of in het buitenland.
* Het personeelsbestand bestaat voor 28 procent uit vrouwen. De doelstelling van 30 procent is hiermee net niet behaald. Schneider Electric gaat zich daarom in 2015 nog sterker maken voor het aantrekken van vrouwen in leidinggevende functies.
* 79 procent van alle werknemers heeft minstens één dag training per jaar gevolgd. Het is weliswaar niet de beoogde 100 procent. Voor de komende meting geldt een meer realistische doelstelling van 85 procent.
* Wereldwijd zijn 60.232 kansarme mensen getraind in energiemanagement. Sinds de start in 2009 zijn meer dan 73.000 mensen hierin opgeleid.

Kijk voor de uitgebreide resultaten van de Planet & Society-barometer op  www.schneider-electric.com/sri

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2014 hebben ruim 170.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 25 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. Kijk voor meer informatie op http://www.schneider-electric.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: