Schneider Electric komt op voor gelijke rechten van vrouwen

Hoofddorp, 6 juli 2015 – Mannen en vrouwen hebben nog steeds geen gelijke rechten. We kennen wereldwijd slechts 20% vrouwelijke politici. Slechts 50% van de vrouwen heeft betaald werk. Daarbij verdienen ze nog steeds minder dan mannen in dezelfde functie. Meer dan 1/3 van de vrouwen wordt geconfronteerd met geweld. Redenen genoeg voor Schneider Electric om deel te nemen aan HeForShe: deze solidariteitscampagne van de Verenigde Naties betrekt mannen als bondgenoten om meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.

HeForShe moedigt mannen aan veranderingen door te voeren die vrouwenrechten ten goede komen. Obama, prins Harry, filmsterren zoals Matt Damon en tal van politici hebben al kenbaar gemaakt te willen helpen in de strijd tegen ongelijkheid. Inmiddels hebben al bijna 330.000 mannen aangegeven dat vrouwen dezelfde sociale, politieke en economische rechten als mannen moeten krijgen.

Uitbreiding doelgroep en missie

De overkoepelende missie van HeForShe is om tegen juli 2015 een miljoen mannen te hebben gemobiliseerd om duurzame gelijkheidsprogramma’s te ontwikkelen voor gemeenschappen over de hele wereld. Om deze doelstelling te realiseren, richt HeForShe zich niet alleen maar op het aanspreken van individuen. UN Woman wil deze doelgroep nu verbreden en start daarom een nieuw initiatief: IMPACT 10x10x10. Dit project heeft tot doel een pilotgroep van 10 regeringen, 10 bedrijven en 10 universiteiten van over de hele wereld bij de beweging te betrekken.

Omdat Schneider Electric eerder al is beloond met de Leadership Award 2015 wegens zijn inzet voor gendergelijkheid, heeft UN Women het concern gevraagd ook aan HeForShe te participeren. UN Woman focust zich naast publieke en private organisaties ook op overheidsfunctionarissen, maatschappelijke organisaties, universiteiten en scholen. Door meerdere partijen bij elkaar te brengen, kunnen zij gezamenlijk voor meer impact zorgen bij het verdedigen, meten en promoten van gendergelijkheid.

Beloften Schneider Electric

Naast Schneider Electric hebben ook andere organisaties hun medewerking verleend aan het nieuwe initiatief. Het gaat hierbij om Accor Hotels, the Koç Group, PriceWaterhouseCoopers, Tupperware Brands, en Unilever.

Schneider Electric belooft tegen het einde van 2017 te voldoen aan de volgende toezeggingen:
• Het verhogen van de vertegenwoordiging van vrouwen in de gehele organisatie. Nu maakt nog 29% van de vrouwen deel uit in het management en in technische functies. Dit percentage moet in 2017 40% zijn. Daarnaast wil het concern 35% meer vrouwen in sleutelposities hebben.
• Het gelijkstellen van de salarissen wereldwijd, over 85% van het personeelsbestand.
• Het betrekken van de leiders van het concern bij het creëren van een bestuursorgaan dat zich wijdt aan het gelijkheidsprogramma.

Meer aandacht creëren

“Het is onze ambitie om een zo goed mogelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te hebben. Daarnaast hechten we bij Schneider Electric veel waarde aan onderlinge verschillen en het bieden van gelijke kansen voor iedereen”, zegt Marcel Spijkers, algemeen directeur bij Schneider Electric Nederland.

“Het identificeren, ontwikkelingen en aantrekken van vrouwelijke talenten is een bedrijfsdoel dat de komende jaren hoog op onze agenda staat. We geloven dat we alleen aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken als onze mannelijke collega’s als woordvoerders optreden en pleiten voor gendergelijkheid. Het deelnemen en promoten van het IMPACT 10x10x10-programma van HeForShe is een mooie kans om meer aandacht te krijgen voor het project en om een bijdrage aan de maatschappij te leveren.”

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2014 hebben ruim 170.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 25 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. www.schneider-electric.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: