Airbus Safran Launchers ontwikkelt Ariane 6 met Dassault Systèmes ‘Winning Program’-oplossing

‘s-Hertogenbosch, 30 november 2016Dassault Systèmes maakt bekend dat Airbus Safran Launchers de Ariane 6-draagraket ontwikkelt met de ‘Winning Program’-oplossing. Meer dan 700 ingenieurs werken op meerdere locaties in Europa met Dassault Systèmes’ oplossing aan de systeemarchitectuur, het detailontwerp, het valideren van de systemen voor de voortstuwing en het ruimtevaartuig zelf.

Winning Program
‘Winning Program’ is een ontwerp-, engineering- en simulatieoplossing voor de defensie-, lucht- en ruimtevaartindustrie. Airbus Safran Launchers heeft deze oplossing al toegepast voor verschillende haalbaarheidsstudies, het onderzoeken en evalueren van alle ontwerpalternatieven en het versnellen van het besluitvormingsproces over de meest concurrerende Ariane 6-configuratie. De gekozen architectuur wordt in alle volgende ontwikkelfasen continu geoptimaliseerd en gevalideerd.

Snellere ontwikkeling
Deze aanpak helpt fouten te voorkomen, wijzigingen sneller te verwerken en het totale ontwikkelproces met enkele maanden te verkorten. De applicaties van Dassault Systèmes worden zowel gebruikt voor het ontwerpproces als voor de interne en transnationale ontwerpreviews. Verder wordt virtual reality ingezet voor het nauwkeurig definiëren van complexe productieprocessen.

Toenemende concurrentie
De concurrentie in de ruimtevaartsector is heviger dan ooit. Zowel start-ups als bedrijven in snelgroeiende landen dwingen de gevestigde orde tot het ontwikkelen van veelzijdige, krachtige en kostenefficiënte lanceerinstallaties. ‘Winning Program’ is speciaal gemaakt voor bedrijven in de defensie- en ruimtevaartindustrie die al in de eerste programmafasen het ontwerpen, simuleren en samenwerken willen optimaliseren. Door de geavanceerde engineering-mogelijkheden en het delen van kennis in de conceptuele ontwerpfase zorgt ‘Winning Program’ voor aanzienlijk lagere kosten, betere prestaties en een strakkere planning.

Nieuwe generatie draagraket
“Voor Ariane 6 bouwt Airbus Safran Launchers voort op de mede met Dassault Systèmes’ oplossingen gecreëerde waarde van het ontwerp van de Ariane 5”, zegt Alain Charmeau, CEO van Airbus Safran Launchers. “Deze oplossingen, die gebaseerd zijn op een zeer betrouwbaar digitaal testmodel, vormen het hart van het industriële model voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie draagraket met onze partners verspreid over Europa.”

Transformatie van de markt
“Wij zijn er trots op de innovatie- en prestatiesamenwerking met Airbus Safran Launchers naar een hoger niveau te kunnen tillen”, zegt Bernard Charlès, vicevoorzitter van de raad van bestuur en CEO van Dassault Systèmes. “Het doel van onze samenwerking is het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw ervaringsgericht model voor ruimtelancering, waarbij we al in een vroegtijdig stadium weten dat de Ariane 6 conform alle specificaties op tijd en binnen het budget te leveren is. Onze oplossingen voor de defensie- en ruimtevaartmarkt stellen Airbus Safran Launchers in staat alle mogelijkheden te onderzoeken en samen te werken met stakeholders in elke technische discipline, om zo tot het beste concept te komen. Samen kunnen we de kracht van design en ons digitaal erfgoed benutten voor een transformatie van de ruimtevaartmarkt.”

ariane-6-copyright-esaducros-david-2016

Over Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE-specialist, levert organisaties en consumenten virtuele werelden voor het bedenken en creëren van duurzame innovaties. De marktleidende oplossingen van het bedrijf transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Verder stimuleert de samenwerkingssoftware van Dassault Systèmes sociale innovatie, omdat het de mogelijkheden van de virtuele wereld voor iedereen verder uitbreidt om de echte wereld te kunnen verbeteren. Het bedrijf voegt met zijn oplossingen waarde toe aan meer dan 210.000 klanten in elke grootte en industrie, in ruim 140 landen. Kijk voor meer informatie op http://www.3ds.com/

Onderzoek: grote verschillen in digitale transformatie tussen Europese landen

Rapport Leaders 2020 doet aanbevelingen
voor leiderschap in de digitale economie

‘s-Hertogenbosch, 28 november 2016 – Er bestaan grote verschillen tussen Europese landen als het gaat om de omarming van digitaal leiderschap. Twee op de vijf Duitse bedrijven zetten in op de digitale transformatie, waar dat in het Verenigd Koninkrijk voor slechts een op de honderd bedrijven geldt. Dat blijkt uit een onderzoek van technologiebedrijf SAP in samenwerking met Oxford Economics. De resultaten zijn verzameld in het rapport Leaders 2020, dat werd gepresenteerd tijdens het SuccessConnect-evenement op 28 en 29 november in Wenen.

De onderzoekers beoordeelden organisaties op typische kenmerken en ‘best practices’ van organisaties die excelleren in de digitale economie. Denk daarbij aan zaken als een diverse workforce, een hoog aandeel millennials in leidinggevende functies en het gebruik van digitale technologieën voor het nemen van beslissingen. Het rapport classificeert bedrijven die profiteren van de digitale economie als ‘Digital Winners’. Duitsland en Spanje hebben het grootste percentage bedrijven in deze categorie: respectievelijk 41 en 22 procent. In Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk kregen respectievelijk 15, 3 en 1 procent van de bedrijven deze titel.

Het onderzoeksrapport Leaders 2020 komt met vier aanbevelingen voor een versnelde digitale transformatie en maximaal profijt van de digitale economie:

1. Omarm diversiteit

Een divers personeelsbestand komt de innovatieve slagkracht ten goede en versnelt de digitale transformatie. Wereldwijd hebben Digital Winners een diverser personeelsbestand op het midlevel-managementniveau en een iets hoger aandeel vrouwen dan andere organisaties. In Europa is het diversiteitsniveau bij de meeste bedrijven voor verbetering vatbaar. Wereldwijd voert 39 procent van de Digital Winners diversiteitsprogramma’s. Frankrijk (33 procent), Duitsland (32 procent), het Verenigd Koninkrijk (30 procent) en Spanje (23 procent) blijven daarbij achter.

2. Zet millennials op leidinggevende posities

Volgens de onderzoekers is het aanstellen van leidinggevenden van de millennials-generatie (geboren tussen 1980 en 2000) belangrijk voor het versnellen van de digitale transformatie. Vrijwel alle Europese organisaties hebben minder leidinggevenden van deze generatie dan het wereldwijde gemiddelde (17 procent). Alleen Rusland doet het met 33 procent beter. Duitsland (16 procent), Spanje (6 procent), Het Verenigd Koninkrijk (5 procent) en Frankrijk (1 procent) blijven achter.

Leidinggevende millennials zijn wereldwijd pessimistischer over de digitale transformatie van hun organisatie dan niet-millennials. Zij beoordelen hun organisatie gemiddeld 15 tot 23 procentpunten lager op zaken als het beschikbaar stellen van samenwerkingsmogelijkheden, het stimuleren van diversiteit, het verminderen van bureaucratie en het verbeteren van de feedbackcultuur.

3. Daag medewerkers uit en ontwikkel hen

Medewerkers die werken bij organisaties met vooruitstrevend leiderschap zijn tevredener en voelen zich meer uitgedaagd in hun werk. Zij zijn daarnaast minder geneigd van werkgever te wisselen. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland scoren goed op dit gebied, met respectievelijk 91 en 87 procent tevreden werknemers. Frankrijk (76 procent), Spanje (64 procent) en Rusland (32 procent) scoren slechter.

4. Benut digitale technologieën voor het verbeteren van het beslissingsproces
Digitale technologieën zoals bigdata-analyse kunnen volgens de onderzoekers helpen bij het nemen van beslissingen. Wereldwijd maakt 78 procent van de Digital Winners datagedreven beslissingen. Het gemiddelde van alle organisaties is 55 procent. Duitsland en Frankrijk scoren hier met 72 en 55 procent goed, maar in de andere Europese landen valt op dit punt nog een verbeterslag te maken.

“De digitalisering van onze wereld heeft enorme veranderingen gebracht voor de workforce en de werkplek. Bedrijven moeten snel transformeren om bij te blijven”, zegt Mike Ettling, president van SAP SuccessFactors. “Ons Leaders 2020-onderzoek toont aan dat veel leidinggevenden, zowel in Europa als daarbuiten, nog niet klaar zijn om hun organisatie succesvol te leiden in het digitale tijdperk. Leidinggevenden in Europa en daarbuiten moeten een digitalere mindset omarmen, anders laten ze kansen liggen. Ze moeten een omgeving scheppen waar mensen opbloeien en excelleren. Zo’n omgeving moet snellere en betere datagedreven beslissingen mogelijk maken, minder last hebben van complexiteit en bureaucratie en zich kenmerken door een divers personeelsbestand. Digitaal gaat niet alleen over de adoptie van technologie, maar ook over het creëren van een innovatiecultuur.”

De onderzoekers ondervroegen voor het rapport in totaal 4.100 leidinggevenden in 21 landen.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 300.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands

Dassault Systèmes ondersteunt Chinese en Franse industrie met 3DEXPERIENCE-platform

Bedrijf levert bijdrage aan ‘Made in China 2025’-initatief voor ontwikkeling van krachtige en innovatieve productiesystemen

‘s-Hertogenbosch, 10 november 2016 – Digitale platforms zijn volgens Dassault Systèmes cruciaal voor de innovatiekracht van de Franse en Chinese industrie. Tijdens het ‘Manufacturing in the Age of Experience’-event in Shanghai demonstreerde de 3DEXPERIENCE-specialist hoe digitale technologie de stuwende kracht is achter ‘Industry of the Future’ en ‘Made in China 2025’, de industriële innovatieprogramma’s van Frankrijk en China. Door digitale platforms wordt het productieproces goedkoper en duurzamer, gaat de efficiëntie omhoog en ontstaan nieuwe businessmodellen.

Metamorfose van de maakindustrie
De maakindustrie is bezig aan een metamorfose. Nieuwe machines, materialen, autonome robots en andere technologieën veranderen de manier waarop goederen worden geproduceerd. Industriële bedrijven moeten meerdere digitale concepten integreren om een dynamisch, holistisch en duurzaam productiemodel te creëren dat tot een betere klantervaring leidt. Overheden en bedrijven overal ter wereld lanceren innovatieprogramma’s voor het automatiseren en optimaliseren van productieprocessen. Door in te zetten op digitale technologie willen ze de industrie een positieve impuls geven.

Zowel Frankrijk als China focust zich op het gebruik van digitale platforms om de transitie in de industrie te versnellen. Deze platforms maken onder meer samenwerking en het uitwisselen van informatie en ideeën veel makkelijker.

Industry of the Future
“Sinds 2012 heeft de Franse regering een breed scala aan hervormingen doorgevoerd om de industrie te helpen profiteren van de digitale revolutie”, zegt Christophe Sirugue, de Franse staatssecretaris van Industrie. “Franse industriebedrijven hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband ‘Industry of the Future’, waarin de overheid negen miljard euro heeft geïnvesteerd. De Franse industrie is klaar voor de wereld en China is de beste plek om een nieuw licht te werpen op onze innovaties.”

Made in China 2025
Dassault Systèmes is coleider van ‘Industry of the Future’ en ondersteunt daarnaast de Chinese maakindustrie, de grootste ter wereld, bij zijn digitale transformatie. Bijvoorbeeld door een evenement als ‘Manufacturing in the Age of Experience’ te organiseren en door met grote bedrijven samen te werken aan projecten in het kader van de ‘Made in China 2025’-doelstellingen. Bij deze projecten wordt gebruikgemaakt van het 3DEXPERIENCE-platform.

Innovatieve strategieën
“Digitale technologie verhoogt de productiviteit en versterkt het concurrentievermogen, maar de grote kracht is de mogelijkheid tot innovatie. Fabrikanten kunnen een wereld creëren die nu nog niet bestaat”, zegt Pascal Daloz, Executive Vice President, Brands and Corporate Development bij Dassault Systèmes. “Met het 3DEXPERIENCE-platform stellen we bedrijven in staat om innovatieve strategieën uit te voeren. De digitale fabriek is niet alleen virtueel, ‘connected’ en geautomatiseerd, maar bovenal een systeem waarin mensen hun vaardigheden omzetten naar innovaties, prestaties en kwaliteit. Het virtuele aspect wordt de basis voor de producten. Hierdoor groeit het belang van clouddiensten en worden data een strategische asset waarmee de industrie zichzelf opnieuw kan uitvinden.”

Over Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE-specialist, levert organisaties en consumenten virtuele werelden voor het bedenken en creëren van duurzame innovaties. De marktleidende oplossingen van het bedrijf transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Verder stimuleert de samenwerkingssoftware van Dassault Systèmes sociale innovatie, omdat het de mogelijkheden van de virtuele wereld voor iedereen verder uitbreidt om de echte wereld te kunnen verbeteren. Het bedrijf voegt met zijn oplossingen waarde toe aan meer dan 210.000 klanten in elke grootte en industrie, in ruim 140 landen. Kijk voor meer informatie op http://www.3ds.com/

WatchGuard biedt integratie met ConnectWise

Koppeling zorgt voor minder beheerlast en efficiëntere operatie voor MSSP’s

Den Haag, 10 november 2016 – Beveiligingsexpert WatchGuard Technologies biedt voortaan ondersteuning voor ConnectWise, een door serviceproviders veelgebruikt businessmanagementplatform. Dankzij de koppeling kunnen managed security service providers (MSSP’s) hun dagelijkse operatie stroomlijnen en het klantcontact verbeteren.

Serviceproviders gebruiken businessmanagementplatforms voor het bieden van end-to-end IT-servicemanagement voor hun klanten. Dergelijke platforms combineren functionaliteit als ticketing, projectmanagement, assetmanagement en CRM en stroomlijnen daarmee de dienstverlening. Door de ondersteuning van WatchGuard voor ConnectWise kunnen ConnectWise-gebruikers hun securitydienstverlening rondom de oplossingen van WatchGuard automatiseren en stroomlijnen, in een schaalbare en gemakkelijk te beheren oplossing.

De belangrijkste voordelen van de integratie:

Automatische synchronisatie van assetinformatie – Ken de security van je klant

  • Minder handmatig onderhoud van informatie over securitymiddelen.
  • Diep inzicht in de security van klanten door de geautomatiseerde synchronisatie met de security-appliances van WatchGuard, inclusief start- en einddata van abonnementen, serienummers van apparaten en versies van besturingssystemen.
  • Minder kans op een onbeschermd beheerd netwerk door incorrecte einddata van securityservices.

Geïntegreerde, closed-loop serviceticketingVolg issues met eenvoudige serviceticketing

  • Servicetickets vanuit ConnectWise zijn beschikbaar voor securityoplossingen van WatchGuard.
  • Configureer gebeurtenisdrempels voor een brede range van parameters geïdentificeerd per apparaat, waaronder: securityservices, apparaatstatistieken en abonnementstatussen.
  • Het systeem opent het bestaande ticket bij een terugkerend issue, in plaats van dat het nieuwe tickets aanmaakt. Dat voorkomt een overvloed aan tickets en verbetert het zicht op securitytrends bij klanten.

Geautomatiseerde rapportages – Verstuur automatisch gegenereerde securityrapportages naar klanten

  • Integreer data van de WatchGuard beheer- en rapportageoplossingen in de ConnectWise Executive Summary Reports, inclusief apparaatstatistieken, webgebruikstatistieken en intrusion prevention service-samenvattingen.
  • Lever gepersonaliseerde rapportages aan klanten.

“Onze partners bieden een complexe mix van securityoplossingen van diverse vendoren, aan diverse klanten. Het is voor hen essentieel om de beheerlast te minimaliseren en te centraliseren en de workflows die komen bij onze oplossingen te automatiseren”, zegt Himanshu Verma, director of product management for Managed Security Services bij WatchGuard. “WatchGuard begrijpt deze groeiende behoeften en geeft managed security providers een kans zich te onderscheiden in een steeds competitievere markt. Dat doen we door hen te voorzien van oplossingen voor het stroomlijnen en automatiseren van beheer. Maar ook door het uitbreiden van ons ecosysteem met integraties die de operationele overhead voor MSSP’s sterk verkleinen.”

Over WatchGuard Technologies
WatchGuard Technologies is wereldwijd leider in netwerkbeveiliging en levert Unified Threat Management (UTM)-oplossingen, next-generation firewalls, veilige wifiverbindingen en network intelligence-dienstverlening van topkwaliteit aan meer dan 75.000 klanten over de hele wereld. De bedrijfsmissie is security van enterpriseniveau mogelijk maken voor alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte. Dit doet WatchGuard met eenvoud als uitgangspunt, waardoor het diensten- en productenportfolio uitermate geschikt is voor zowel grote ondernemingen als het MKB. Het hoofdkantoor is gevestigd in Seattle. Daarnaast heeft WatchGuard vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.watchguard.com

For extra informatie, promoties en updates, volg WatchGuard op Twitter (@WatchGuard), Facebook of via de LinkedIn-bedrijfspagina. Of bezoek onze InfoSec-blog, Secplicity, voor meer realtime updates over de laatste dreigingen en hoe daarmee om te gaan: www.secplicity.org

SAP technologie geeft inzicht in waterkrachtcentrale Dommelstroom

Internet of Things zorgt voor betrokkenheid bij duurzaam innovatieproject

‘s-Hertogenbosch, 7 november 2016 – Zaterdag 5 november vond de opening plaats van de Dommelstroom, een duurzame waterkrachtcentrale in de Dommel. Dankzij Internet of Things- en cloudtechnologie van SAP kunnen eigenaren en geïnteresseerden de prestaties van de centrale real-time op hun mobiele device volgen.

De Dommelstroom is een bijzonder innovatieproject. De basis van het particuliere initiatief is een zogeheten vijzelturbine, de grootste van Nederland. Het water zet een grote schroef in beweging die fungeert als een dynamo. Deze turbine is geplaatst op een stuw in de Dommel, nabij Sint-Michielsgestel. Op die manier zet de centrale stromend water van de rivier om in 600.000 tot 700.000 kWh aan groene stroom, goed voor zo’n 160 huishoudens. De centrale heeft een paar honderd eigenaren en is deels gefinancierd via crowdfunding.

Betrokkenheid vergroten

Om de binding tussen de eigenaren en de centrale te versterken, heeft IT-consultancybedrijf The Next View een app ontwikkeld op basis van SAP technologie. De waterkrachtcentrale is voorzien van sensoren die continu allerlei variabelen meten. De sensoren sturen deze gegevens via het mobiele datanetwerk naar het SAP HANA Cloud Platform, het in-memoryplatform  van SAP. Via de Dommelstroom-app kan iedereen deze gegevens real-time uitlezen.

De app toont via een overzichtelijke interface onder andere de opgewekte hoeveelheid stroom, het hoogteverschil van de stuw en het aantal kubieke meter water dat de centrale verwerkt. Ook geeft de app een indicatie van het aantal huishoudens dat de centrale op dat moment van stroom voorziet, en schetst een grafiek het opgewekte vermogen van de afgelopen tijd.

Beleving en bewustwording

Initiatiefnemer Bram Taks keek uit naar de officiële opening van de centrale. Samen met zijn vader Jan Taks bedacht hij vijf jaar geleden het idee voor de Dommelstroom. “Het is fantastisch dat een uit de hand gelopen grap nu werkelijkheid is geworden”, vertelt Taks. “De technologie van SAP is daarbij zeer waardevol. De app draagt op een innovatieve manier bij aan de beleving en de bewustwording rondom het hele project. Het geeft eigenaren echt het gevoel dat ze verbonden zijn met hun centrale, en zorgt voor meer bekendheid, doordat eigenaren de app aan anderen tonen. Het is mooi om te zien hoe zo’n initiatief door technologie gaat leven.”

Direct enthousiast

The Next View heeft de technologie en manuren geheel belangeloos aan het project beschikbaar gesteld. Niet voor niets, vertelt Jan Willem Goes, Sr. Project Manager bij het consultancybedrijf. “Wij waren direct enthousiast over dit idee. Het sluit perfect aan bij onze doelstellingen om deze wereld duurzamer en leefbaarder te maken. We wilden dan ook meer doen dan enkel een financiële investering. Na een design thinking-sessie in Design Thinking Center Amsterdam zijn we direct aan de slag gegaan, met deze app als resultaat. Het is het bewijs dat SAP technologie kan bijdragen aan een betere wereld.”

De app is kosteloos beschikbaar voor iOS- en Android-devices via de Apple App Store en de Google Play Store.

Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 300.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands

Dassault Systèmes realiseert in derde kwartaal 2016 40 procent meer omzet in 3DEXPERIENCE-software

‘s-Hertogenbosch, 7 november 2016 – 3D-experiencespecialist Dassault Systèmes heeft de resultaten over het derde kwartaal van 2016 bekendgemaakt. De totale omzet groeide met negen procent, naar 735 miljoen euro (IFRS en constante valuta). In de eerste negen maanden van 2016 realiseerde het bedrijf een totale omzet van ruim 2,18 miljard euro, zeven procent meer dan in 2015.

40 procent meer omzet uit 3DEXPERIENCE-software

Bernard Charlès, President en Chief Executive Officer van Dassault Systèmes, licht toe: “Het 3DEXPERIENCE-platform en daarop gebaseerde Industry Solutions blijven onze groei aanjagen, met in het derde kwartaal 40 procent meer omzet uit die software. Verder zijn wij het afgelopen kwartaal in verschillende markten verder gegroeid, waaronder Transportation & Mobility, High Tech, Consumer Goods-Retail, Consumer Packaged Goods-Retail en Architecture, Engineering & Construction.”

CST-overname

“Wij hebben met de onlangs afgeronde CST-overname onze multifysische simulatiemogelijkheden aanzienlijk uitgebreid, voor bedrijven in de hightech en andere markten die willen inspelen op het Internet of Experience”, zegt Charlès. “CST is de marktleider in elektromagnetische simulaties voor het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s, slimme woningen, wearables, medische apparatuur en andere slimme producten.”

Strategische samenwerking Cybernaut Investment Group
“Tijdens de Singapore World City Summit in juli hebben wij de toegevoegde waarde van IoT op stedelijk niveau aangetoond, op basis van het 3DEXPERIENCity-programma”, vervolgt Charlès. “Dat heeft geleid tot een strategische samenwerkingsovereenkomst met de Cybernaut Investment Group, een organisatie die nauw betrokken is bij Smart Cities en ‘Made in China 2025’-programma’s.”

Over Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE-specialist, levert organisaties en consumenten virtuele werelden voor het bedenken en creëren van duurzame innovaties. De marktleidende oplossingen van het bedrijf transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Verder stimuleert de samenwerkingssoftware van Dassault Systèmes sociale innovatie, omdat het de mogelijkheden van de virtuele wereld voor iedereen verder uitbreidt om de echte wereld te kunnen verbeteren. Het bedrijf voegt met zijn oplossingen waarde toe aan meer dan 210.000 klanten in elke grootte en industrie, in ruim 140 landen. Kijk voor meer informatie op http://www.3ds.com/

3DEXPERIENCE, het Compass logo en 3DS logo, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES en 3DEXCITE zijn geregistreerde handelsmerken van Dassault Systèmes of zijn dochterondernemingen in de USA en/of andere landen.