The Next View en SAP Nederland: “Design Thinking Center moet Nederland innovatiever maken”

‘s-Hertogenbosch, 21 februari 2017The Next View en SAP Nederland zetten samen in op de realisatie van meer co-creatie- en innovatieprojecten in Nederland via de design-thinkingmethodiek. The Next View heeft daarom nauwe samenwerking opgezocht met het vorig jaar in Amsterdam geopende Design Thinking Center. The Next View is daarmee de eerste partner in het SAP AppHaus Network, het partnernetwerk van SAP dat zich richt op innovatie en co-creatie via design thinking.

Nederland doet het goed op de innovatieranglijst. Het vormt samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden op dit gebied de kopgroep in Europa. Toch is dat geen reden om op de lauweren te rusten. “Er zijn momenteel enorm veel veelbelovende technologische ontwikkelingen. Denk aan blockchain en het Internet of Things.

Behoefte aan hulp
Maar de uitdaging is om die technologie om te zetten in slimme toepassingen of zelfs nieuwe businessmodellen. “Veel bedrijven missen het inzicht in de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen, maar beseffen tegelijkertijd het grote belang daarvan voor hun business. We merken dat klanten steeds vaker behoefte hebben aan hulp in dat proces”, vertelt Oscar Mulders, partner en medeoprichter van The Next View.

Het Design Thinking Center is een speciaal gebouw dat het midden houdt tussen een innovatielab en experience center. Het is helemaal ingericht op de stimulering van beleving en creativiteit. Het beschikt over voorzieningen zoals whiteboards en interactieve schermen, maar zet ook sterk in op beleving. De vloer lijkt op die van een gymzaal. De muren zijn verplaatsbaar, zodat de deelnemers de ruimtes op de groepsgrootte en het beoogde doel kunnen aanpassen. Naast de gebruikelijke whiteboards en monitoren kunnen deelnemers ook gebruikmaken van Post-its, Lego, ballen en andere creatieve elementen.

Eerste cases
Inmiddels hebben de eerste succesvolle sessies plaatsgevonden. Een mooi voorbeeld is dat van waterleidingbedrijf PWN. In het Design Thinking Center werd de basis gelegd voor een systeem waarbij LoRa-sensoren de monteurs informeren over de actuele status van ondergrondse afsluiters. Daardoor kunnen monteurs onderhoud en reparatie efficiënter uitvoeren. “Een goed voorbeeld van de waarde van het Internet of Things in de praktijk”, aldus Mulders.

Ook heeft The Next View samen met basisschoolleerlingen in een design-thinkingsessie gezocht naar manieren om ouders te stimuleren hun kinderen met de fiets naar school te brengen, in plaats van met de auto. “Het was waanzinnig om te zien wat daar allemaal voor ideeën uitkwamen”, zegt Mulders.
dtc_amsterdam
Design thinking
The Next View is met het Design Thinking Center het eerste lid van het SAP AppHaus Network, een partnernetwerk waar innovatie en design thinking centraal staan. De naam AppHaus is een speelse verwijzing naar Bauhaus, een architectonische stijl die verschillende disciplines combineert. Bij design thinking is dat ook het geval. De methodiek neemt als vertrekpunt niet de technologie en de mogelijkheden daarvan, maar juist de problemen van de gebruiker en hoe je die met slim design en innovatie kunt oplossen.

“Het is daarbij belangrijk om problemen vanuit alle mogelijke invalshoeken te bekijken”, zegt Jan Koster, Innovation Principal bij SAP Nederland. “Bij de design-thinkingsessies betrekken we dan bij voorkeur ook mensen uit zoveel mogelijk verschillende disciplines. Het Design Thinking Center helpt met de benadering van die ontwikkelingen vanuit een andere optiek. Niet vanuit technische mogelijkheden, maar door via een creatief proces tot oplossingen te komen voor problemen die de organisatie misschien voorheen niet eens in het vizier had.”

Volgens Peter Veenstra, COO van SAP Nederland, kunnen partijen als The Next View daar een belangrijke bijdrage aan leveren. “Co-creatie en design thinking zijn afhankelijk van goede samenwerkingen tussen marktpartijen. Je hebt elkaars expertise, ervaring en inspiratie nodig in een dergelijk proces. Daarom is dit volgens ons een belangrijke stap voorwaarts. The Next View vervult in combinatie met het Design Thinking Center een belangrijke rol in het SAP Apphaus Network. Dankzij dit soort samenwerkingen kunnen we innovaties initiëren, verbeteren en versnellen”, zegt Veenstra.

Professionele coaches

Organisaties die willen innoveren, worden in het Design Thinking Center niet aan hun lot overgelaten. Professionele design-thinkingcoaches begeleiden de creatieve sessies. Ook SAP Nederland en The Next View stellen experts ter beschikking die met de klanten meedenken.

Expertise buiten de branche

The Next View gaat in het Design Thinking Center het komende half jaar workshops organiseren rondom specifieke technologie, zoals blockchain en Internet of Things. Daarnaast willen SAP en The Next View de komende tijd onder andere inzetten op het vergroten van het expertnetwerk en de integratie van expertise buiten de eigen branche. Ook wordt het SAP AppHaus Network in de toekomst uitgebreid om globale uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken.

“We willen door experts uit allerlei sectoren bij elkaar te brengen brancheoverstijgende innovatie stimuleren”, aldus Mulders. “Zo brachten we bij de innovatiecase van PWN onder andere IT-expertise, de ontwikkelaars van de afsluiter, een 3D-printing-organisatie, een softwareleverancier en specialisten van PWN bijeen. Het combineren van al die verschillende expertises levert een resultaat op dat meer is dan de som der delen.”


Mensenwerk
Design thinking is een belangrijk onderdeel van een innovatietraject en bovendien een kans voor een organisatie om zichzelf verder te ontplooien”, zegt Veenstra. “Individuele medewerkers, maar ook de cultuur en de organisatie als geheel moeten daar wel klaar voor zijn”, voegt Koster daaraan toe. “Durf te veranderen en gooi bedrijfsprocessen om wanneer dat nodig is. Innovatie is uiteindelijk mensenwerk, het tegenhouden van innovaties ook. Design thinking kan die weg naar innovatie openbreken”, besluit Koster.

Over The Next View

The Next View is een SAP Partner uit s-Hertogenbosch die slimme toepassingen ontwikkelt onder andere op het gebied van Big Data, Process Mining en Internet of Things. Bij The Next View werken prettige, kundige mensen met veel kennis van zaken op het gebied van SAP en User Experience. Zij is tevens partner van het Design Thinking Center in Amsterdam, waarmee creatieve en innovatieve oplossingen worden bedacht. www.thenextview.nl


Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 345.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: