Business moet weer van IT houden

De organisatie van een congres in de VS vraagt de CIO van een groot Engels modemerk voor een presentatie over zijn successen als IT-manager en meer uitleg over innovatietrajecten. Een aantal dagen voor het congres geeft de organisatie aan dat ze eigenlijk liever iemand van de business als spreker willen hebben en geen IT’er. Uiteindelijk doet de CEO de presentatie en geeft zij een sprankelend betoog over de IT-afdeling. Voor veel IT-managers lijkt dit als een sprookje. Maar zo moet het eigenlijk precies gaan: de business moet van de eigen IT-afdeling houden. “IT mon amour,” zegt Ron Tolido, CTO Europe van Capgemini. Dat gaat wel iets verder dan business IT-alignment: het is een versmelting van beide domeinen.

Lees hier het hele artikel.

Bij succesvolle MKB-bedrijven is de CIO vooral Chief Innovation Officer

’s-Hertogenbosch, 19 december 2013 – In succesvolle MKB-bedrijven wordt vaak een andere invulling gegeven aan de rol van de Chief Information Officer dan in bedrijven die het minder goed doen. Bij veel middelgrote bedrijven met een stevige groeiverwachting is de CIO geen leidinggevend afdelingsmanager, maar een technologie-expert die over innovatieve IT adviseert. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van SAP Nederland is uitgevoerd onder ruim tweehonderd Nederlandse bedrijven.

Middelgrote bedrijven die voor het komende jaar een groeiverwachting hebben van meer dan 5 procent – ofwel snelle groeiers – letten bij hun beslissingsproces met betrekking tot nieuwe technologie veel meer op de business bijdrage van technologie dan op de prijs ervan. Bijna 22 procent van de snelle groeiers geeft de innovatieve mogelijkheden van nieuwe technologie als belangrijkste overweging tot aanschaf aan. Dit percentage ligt bij bedrijven die volgend jaar een krimp verwachten op 6 procent. Zij kijken bij het aanschaffen van ICT-oplossingen vooral naar de prijs hiervan.

De andere benadering die groeiende bedrijven hierbij hanteren, hangt sterk samen met een opmerkelijk verschil tussen succesvolle en minder succesvolle bedrijven: de rol die de CIO in de besluitvormingsprocedure rond nieuwe technologie inneemt. Bij 23 procent van de bedrijven met een groeiverwachting blijkt de CIO zeer nauw betrokken bij het identificeren en het inbrengen van nieuwe technologie; activiteiten die bij andere bedrijven vaak worden gedelegeerd aan managers op een lager niveau in de organisatie.

CIO als technologisch adviseur
Marcel Groenenboom, Director General Business & Channels bij SAP Nederland spreekt in dit verband over de CIO als Chief Innovation Officer: “Ons onderzoek toont aan dat de rol van de CIO in succesvolle bedrijven is verschoven. Voorheen ging het om een manager die leiding gaf aan de IT-afdeling. Tegenwoordig zie je in steeds meer organisaties dat de CIO als innovatie adviseur optreedt. In die rol geeft hij op strategisch niveau aan welke innovatieve IT-toepassingen voor het optimaliseren van productie, omzet en winst zorgen. Met name succesvolle bedrijven zetten de CIO steeds meer in als Chief Innovation Officer. Het gaat daarbij om een nieuwe rol waar Nederlandse CIO’s prima invulling aan blijken te geven.”

Horizon verbreden
Overigens valt op dat bij succesvolle MKB-bedrijven de CIO in zijn nieuwe rol niet alleen samenwerkt met interne business managers, maar ook met externe partijen. Groenenboom: “Voor het identificeren en implementeren van innovatieve IT-oplossingen blijken CIO’s in de rol van innovatie adviseur vooral samen te werken met cloud- en SaaS-leveranciers, brancheorganisaties en instellingen op het gebied van hoger onderwijs. Dit is een belangrijk verschil met bedrijven die minder succesvol zijn. Hun CIO’s zoeken vooral samenwerking met bestaande ketenpartners. Het zou voor deze MKB-bedrijven waarschijnlijk goed zijn als deze CIO’s hun horizon verbreden.”

Verschillen per branche
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de omslag in het denken over de rol van de CIO in verschillende sectoren in een ander tempo plaatsvindt. Zo spelen CIO’s in de industrie inmiddels een belangrijkere rol in het beslissingsproces rond nieuwe IT dan hun collega’s in bijvoorbeeld de gezondheidsketen. Een mogelijke reden hiervoor kan de hiërarchische bedrijfscultuur in de industrie zijn, waardoor de CIO in deze sector van oudsher al een prominentere rol speelt. De gezondheidsketen wordt gekenmerkt door een beperkter vermogen tot verandering, ook als het om de introductie van innovatieve technologie gaat. In dat kader speelde de CIO in deze sector dus toch al een wat beperkte rol.
Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.

Onderzoek: CIO’s zien hybride cloud als oplossing voor vereenvoudigen IT

SAP ontwikkelt strategieën voor hogere acceptatie hybride cloud-oplossingen

‘s-Hertogenbosch, 15 juli 2013 – CIO’s zien hybride cloud-oplossingen in toenemende mate als de beste oplossing om hun IT te vernieuwen, zonder dat de business daardoor wordt verstoord. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van SAP. Onderzoeksbureau Wakefield Research heeft ruim 50 CIO’s van de top 1000 bedrijven hiervoor ondervraagd.

Volgens 70 procent van de ondervraagde CIO’s resulteert een hybride cloud-omgeving, waarbij on-premise IT wordt geïntegreerd met applicaties die op cloud zijn gebaseerd, tot verminderde complexiteit. Tegelijkertijd vinden zij dat IT veel flexibeler wordt. Ondanks die overtuiging bij het IT-management moeten tal van CIO’s nog veel weerstand overwinnen om hybride cloud-oplossingen te introduceren. SAP ontwikkelt daarom in nauwe samenwerking met CIO’s, strategieën om de acceptatie van hybride cloud-oplossingen te vergroten. Kern van de aanpak is om on-premise IT te integreren met op cloud gebaseerde applicaties. Uitgangspunt bij deze strategieën is om de bestaande IT-investeringen veilig te stellen en tegelijk snelheid en flexibiliteit te realiseren.

Nigel Rayner, analist bij Gartner: “Organisaties kiezen in de praktijk in toenemende mate voor applicaties uit de cloud. Die applicaties maken gebruik van data uit on-premise ERP-systemen. Daardoor verplaatst het zwaartepunt van ERP zich steeds meer naar de cloud. Zowel CIO’s als ERP-aanbieders moeten daarom een integratiestrategie hebben ontwikkeld die is gericht op de wereld van hybride cloud-oplossingen.”

Conclusies onderzoek
Een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  • Van de respondenten geeft 87 procent aan dat cloud-oplossingen steeds belangrijker worden voor hun organisatie. Tegelijkertijd denkt 83 procent van hen dat de ‘IT in huis’ net zo belangrijk is voor de business als cloud-oplossingen. De onderzoekers zien daarin grote kansen voor het integreren van on-premise met cloud-oplossingen.
  • Ruim twee derde van de CIO’s die cloud-applicaties gebruikt, heeft ook al hybride oplossingen geïmplementeerd.
  • Driekwart van de CIO’s die met hybride oplossingen werkt, vindt dat de IT-processen binnen de onderneming minder complex zijn en dat IT daarmee efficiënter is.
  • Binnen organisaties ontstaat steeds meer draagvlak voor het integreren van on premise met cloud-applicaties. Medewerkers kunnen hierdoor immers makkelijker vanaf werkplekken buiten het bedrijf actief zijn.
  • Ruim de helft van de CIO’s is er van overtuigd dat de on-premise oplossingen veiliger zijn dan cloud-oplossingen. Security is sowieso een van de grootste zorgen voor CIO’s.
  • Gevestigde en vaak geen goede onderbouwde meningen zijn nog steeds de belangrijkste obstakels voor het introduceren van cloud-oplossingen binnen organisaties.

Positieve ervaringen met hybride cloud
Het onderzoek toont aan dat ondernemingen die zijn overgegaan tot hybride cloud-oplossingen de meest positieve ervaringen hebben. “Snelle groei en behoefte aan flexibiliteit, brengen veel bedrijven ertoe om cloud-oplossingen te implementeren. Het voordeel is immers dat zij tegelijkertijd hun bestaande applicaties operationeel kunnen houden. Dat trekt echter een zware wissel op hun datamanagement,” aldus Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy bij SAP Nederland. “Het is daarom belangrijk dat toeleveranciers een naadloze integratie realiseren tussen hun cloud-oplossingen en de on-premise applicaties. Hierdoor kunnen organisaties hun business processen aanzienlijk versnellen, terwijl er aan de bedrijfskritische data niets verandert.”

Bekijk het complete onderzoek.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 238.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.

T-Systems ontvangt mega-opdracht voor private cloud-diensten van chemiereus Clariant

1 oktober 2012 – Clariant gaat voor vijf jaar in zee met T-Systems voor het leveren van een groot aantal cloud-services. T-Systems voorziet het Zwitserse chemieconcern – met vestigingen in onder andere Nederland – van SAP services, desktop services, Citrix-omgevingen, Microsoft- en groupware-systemen. Daarnaast levert T-Systems de bijbehorende ondersteuning, het onderhoud en consultancy-diensten. Alle services worden aangeboden vanuit een door T-Systems ontwikkelde private cloud-infrastructuur. Clariant telt meer dan honderd bedrijven die actief zijn in ruim dertig landen.

T-Systems ondersteunt Clariant al meer dan vijftien jaar. Volgens Volker Laska, CIO van Clariant, is het strategische partnership met T-Systems verlengd doordat het bedrijf zich in het verleden heeft bewezen als betrouwbare leverancier van bedrijfskritische ICT-systemen en –infrastructuren. “T-Systems beschikt over de kennis en expertise om wereldwijd processen en ICT-services te standaardiseren en op consistente wijze aan onze busines-organisatie aan te bieden. Voor ons was het dus een logische stap om onze groei richting private cloud aan te pakken in nauwe samenwerking met T-Systems.”

De overeenkomst met Clariant volgt kort op een eerder aangekondigde samenwerking met de eveneens Zwitserse multinational Georg Fisher. Die overeenkomst had een omvang van 90 miljoen euro.

Over Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom is een van de grootste leveranciers van geïntegreerde telecommunicatiediensten ter wereld, met ongeveer 129 miljoen mobiele klanten, ongeveer 34 miljoen vaste lijnen en ruim 17 miljoen breedbandaansluitingen (cijfers 31 december 2011). De Groep levert producten en diensten voor vaste netwerken, mobiele communicatie, internet en IPTV voor consumenten, en ICT-oplossingen voor zakelijke klanten en grote ondernemingen. Deutsche Telekom is actief in meer dan 50 landen en heeft wereldwijd ongeveer 235.000 werknemers. In het boekjaar 2011 realiseerde de Groep 58,7 miljard euro aan inkomsten, waarvan meer dan de helft buiten Duitsland (cijfers 31 december 2011).
 

Over T-Systems
T-Systems heeft een wereldwijde infrastructuur van datacenters en netwerken, en levert daarmee informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan multinationals en publieke instellingen. T-Systems biedt geïntegreerde oplossingen voor zakelijke en maatschappelijke netwerken. Dankzij een combinatie van industrie-expertise en ICT-innovatie voegen de 48.200 medewerkers van T-Systems aantoonbare waarde toe aan de kernactiviteit van klanten over de hele wereld. In het boekjaar 2011 genereerde T-Systems circa 9,2 miljard euro aan inkomsten.  
Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.t-systems.nl/.

http://www.t-systems.nl/.</p>

Europese bedrijven investeren massaal in IT-transformatie om innoverende diensten te realiseren

11 juni 2012 – Europese bedrijven investeren volop in IT-transformatie ten behoeve van innoverende business services. Bijna twee derde van de ondervraagde ondernemingen investeert in IT-transformatie, zodat nieuwe diensten sneller en goedkoper op de markt zijn te brengen, blijkt uit onderzoek van IDG Connect, in opdracht van CA Technologies.

Het onderzoek getiteld ‘IT Transformation: planning, execution & objectives in Europe’ wijst uit dat 32 procent van de ondervraagden binnen 12 maanden een IT-transformatietraject start, ongeacht kleinere budgetten.
 
IT-budget
Momenteel wordt ongeveer 28 procent van een IT-budget besteed aan IT-transformatie. Daardoor is het doelen stellen voor de resultaten ervan steeds belangrijker. De voornaamste redenen zijn applicatieportfolio-management (88 procent), datacenter-consolidatie (77 procent) en benutten private en publieke cloud-diensten (75 procent).
 
Betere bedrijfsprestaties met PPM
Het gebruik van een project- en portfoliomanagement (PPM)-toepassing blijkt doorslaggevend te zijn in het succes van een IT-transformatie. 54 procent van de bedrijven die een PPM-toepassing gebruiken voor IT-planning of voor business-unit planning en 62 procent van hen die het gebruiken voor beide, hebben meer vertrouwen in het slagen van een transformatie dan niet-gebruikers. Gebruikers van een PPM-oplossing toonden bovendien meer ambitie op het gebied van innovatie, het genereren van strategische meerwaarde en het verbeteren van de bedrijfsprestaties.
 
Hoge verwachtingen
“Het onderzoek laat zien dat PPM-gebruikers hogere verwachtingen hebben van IT-transformatie dan de niet-gebruikers. Bedrijven die ambitieuzer zijn, zien duidelijker de risico’s in van het niet volledig benutten van de voordelen van een IT-transformatie. Daarom kiezen ze voor geavanceerde tools om die transformatie te plannen en uit te voeren”, aldus Kathryn Cave, editor van IDG Connect.
 
“Om IT-transformaties als cloud-migratie, applicatieverbetering, datacenter-consolidatie en het implementeren van mobiel werken tot een succes te maken, is effectieve planning, uitvoering en controle nodig van verschillende, elkaar beïnvloedende programma’s en projecten. Doordat PPM-toepassingen een holistische blik geven op het volledige service-portfolio, zijn CIO’s in staat dit te doen. Hierdoor worden risico’s en kosten verkleind, terwijl innovatieve nieuwe diensten sneller te realiseren zijn”, zegt Marco van Lieverloo, country manager van CA Technologies Nederland.

Over CA Technologies   
CA Technologies (NASDAQ: CA) is een leverancier van software en oplossingen voor IT-management met expertise binnen alle IT-omgevingen, van mainframe en gedistribueerd tot virtueel en cloud. CA Technologies beheert en beveiligt IT-omgevingen en stelt klanten in staat flexibelere IT-diensten te leveren. De innovatieve producten en diensten van CA Technologies verschaffen IT-organisaties het inzicht en de controlemiddelen die essentieel zijn om bedrijven flexibel te laten opereren. De meeste ondernemingen in de Global Fortune 500 vertrouwen op CA Technologies voor het beheer van hun evoluerende IT-ecosystemen. Meer informatie over CA Technologies vindt u op www.ca.com/
 

Schneider Electric introduceert PowerStruxure

5 april 2012 – Schneider Electric introduceert PowerStruxure, een uitgebreid aanbod van energiemanagementoplossingen voor industrie, gebouwen, datacenters en andere grootverbruikers van energie. PowerStruxure is één van de belangrijkste onderdelen van EcoStruxure, een architectuur voor het optimaliseren van energiemanagement. Met deze combinatie kunnen organisaties tot wel 30 procent besparen op hun operationele kosten en meer uit investeringen halen.
 
Organisaties kunnen met de PowerStruxure-oplossingen meer operationele efficiency bereiken en kosten besparen. Daarnaast verbeteren de oplossingen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de energievoorziening dankzij een combinatie van hardware, communicatie-apparatuur en -protocollen aan de ene kant en intelligente software aan de andere kant. Stakeholders – van financiële tot operationele afdelingen – zijn hiermee in staat om op strategische wijze alle aspecten van energiemanagement te beheren binnen één of meerdere vestigingen.
De complete PowerStruxure-reeks is ontworpen voor het optimaliseren van reeds gedane investeringen in bestaande systemen. Dit is mogelijk dankzij het actief, real-time monitoren en beheren van de energie-infrastructuur en het energieverbruik van gebouwen of fabrieken. De nieuwe reeks oplossingen van Schneider Electric voorziet bedrijven met deze maatwerkoplossing van alle benodigde energie gerelateerde data. De PowerStruxure-oplossingen zijn getest en gekeurd en bieden alle intelligentie die nodig is om een complete energiemanagement-architectuur te ondersteunen; van werkvloer tot bestuurskamer.
 
Voorkomen van productiestoringen
PowerStruxure kan probleemloos worden geïntegreerd in EcoStruxure. Dit is een architectuur die meerdere bedrijfsdisciplines combineert om energiemanagement te optimaliseren. PowerStruxure integreert data over energieverbruik, filtert informatie en legt verbanden. Hierdoor kunnen risicofactoren voor de betrouwbaarheid van energie worden geïdentificeerd, waarmee productiestoringen en schade aan apparatuur kunnen worden voorkomen. De oplossing is bovendien uiterst schaalbaar.
 
StruxureWare-software 
EcoStruxure wordt ondersteund door Schneider Electric’s StruxureWare, een open en schaalbaar softwareplatform. StruxureWare kent zeven functies, en PowerStruxure voedt twee van deze functies met informatie:
1. ‘Beschikbaarheid van energie’, voor real-time beheer per locatie;
2. ‘Energiemanagement’, voor het optimaliseren van de energievoorziening (water, gas, elektriciteit en stoom) op meerdere locaties.
De software helpt bedrijven om bedrijfsprestaties en efficiency te verbeteren met behoud van dezelfde bedrijfsmiddelen. De eerste Software suite, StruxureWare voor Datacenters, werd geïntroduceerd in juni 2011. Nieuwe StruxureWare suites, voor gebouwen en industrie, zullen verschijnen in de loop van 2012.

Kritisch op energieverbruik
‘Energieverbruik heeft een belangrijke impact op de winst van bedrijven. De economische en milieu-uitdagingen nemen toe, en organisaties zijn zeer kritisch geworden op inkoop en verbruik van energie in hun gebouwen en fabrieken’, zegt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur Schneider Electric. ‘PowerStruxure gaat een stap verder dan traditioneel energiemanagement en brengt energie- en bedrijfsstrategie samen, waardoor het management de middelen krijgt om beter te sturen op efficiency, betrouwbaarheid en kosten. Met PowerStruxure kunnen CIO’s, energiemanagers en facility- of fabrieksmanagement beter samenwerken en goede ervaringen delen, wat besparingen mogelijk maakt en productiviteit optimaliseert.’  

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Contact
Schneider Electric

Nanda Hoefsmid

Tel: +31 (0)23-512 42 77

nanda.hoefsmid@nl.schneider-electric.com
 
Co-Workx
Yvonne Keijzers

Tel: +31 (0)6-21 89 69 86
yvonne@co-workx.nl 

Acht van de tien datacenters en computerruimtes verspillen onnodig energie

19 maart 2012 – Tachtig procent van de datacenters en computerruimtes in ons land is inefficiënt als het gaat om energie, hetgeen leidt tot onnodig hoge energiekosten. Dat blijkt uit gegevens van Schneider Electric. De meeste CIO’s en IT-managers vermoeden weliswaar dat hun IT-ruimte niet energie-efficiënt is, maar kunnen de zwakke plekken niet precies aangeven. Om exact te kunnen meten waar de pijnpunten zitten en hoe deze rendabel kunnen worden opgelost, introduceert Schneider Electric speciale assessments.

IT-afdelingen beschikken niet over concrete cijfers van de apparatuur in hun computerruimte of datacenter. Daardoor ontbreekt het ze aan een goede onderbouwing om gerichte investeringen te doen in het verbeteren van de energie-efficiëntie van de IT-ruimte. De assessments van Schneider Electric kunnen vrijwel alle aspecten binnen een serverruimte of rekencentrum meten. Hiermee beschikken IT-afdelingen over tools waarmee zij op gefundeerde wijze de ruimte kunnen optimaliseren. Met de assessment creëren ze een interne business case, waardoor een effectief groeipad voor de komende jaren kan worden opgebouwd.
 
Meten energieverbruik
Schneider Electric heeft twee assessments op de markt gebracht: de walkthrough assessment (EnergyStep 1) en de diepte-assessment (EnergyStep 2). De walkthrough assessment is met name gericht op computerruimtes of kleinere datacenters en brengt de belangrijkste zwakke punten aan het licht. Hiermee verkrijgen organisaties de belangrijke cijfers over de mate van energie-efficiëntie.
 
Programma voor energiebesparing
De diepgaande en gedetailleerde assessment leidt tot een extensief verbeterprogramma, dat ook voorziet in geplande metingen over langere tijd. Hiermee wordt continu de vinger aan de pols gehouden, waardoor de return-of-investment (ROI) van de investeringen op de voet kan worden gevolgd en aangetoond. Deze assessment is gericht op de grotere datacenters en voorziet in nauwkeurige en betrouwbare metingen omtrent de PUE.
 
Lagere energierekening
Met de assessments wil Schneider Electric IT-managers en beheerders van computerruimten en datacenters aantonen dat snel flinke efficiencyslagen kunnen worden behaald. Uit de reeds uitgevoerde assessments bleek 80 procent met enkele snel terugverdiende investeringen een beduidend hogere energie-efficiency te kunnen realiseren, resulterend in een aanmerkelijk lagere energierekening.
 
DCIM-software
Wim Hendriksen, Vice President IT Business Benelux: “De walkthrough assessment geeft een eerste inzicht waar het mis is met de energie-efficiency en waar de quick wins zitten. Maar om precies te weten wat de staat van de energie-efficiency van een computerruimte of datacenter is, moet Data Center Infrastructure Management (DCIM) worden geïmplementeerd. DCIM monitort continu alle componenten van de infrastructuur, zodat ook in de loop der tijd haarfijn kan worden vastgesteld waar nieuwe verbeterkansen liggen. Zo kunnen investeringen cijfermatig worden onderbouwd en de terugverdientijd worden vastgesteld. Bovendien voorkomt DCIM ondercapaciteit van onder meer koeling en UPS.”

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Contact
Schneider Electric
Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
debbie.vanbeek@schneider-electric.com

Co-Workx
Hans Lamboo

Tel: +31 (0)6-16 64 86 70
hans@co-workx.nl