SAP kondigt cloudmigratieprogramma voor hr-afdelingen aan

Programma helpt klanten bij migratie naar SAP SuccessFactors

‘s-Hertogenbosch, 11 januari 2018SAP heeft HCM Bridge to the Cloud aangekondigd. Het programma helpt klanten met on-premise SAP ERP Human Capital Management (HCM)-oplossingen bij de transitie van hun hr-omgeving naar de cloud.

De diensten en tools van HCM Bridge to the Cloud helpen klanten de juiste componenten te migreren op het juiste moment. Tegelijkertijd beschermt het hun bestaande investeringen in HCM-oplossingen en verlaagt het de risico’s van een digitale transformatie. HCM Bridge to the Cloud zorgt voor duidelijke begeleiding, voorspelbare resultaten, een kortere time-to-value en flexibele commerciële regelingen. Dat vergemakkelijkt de migratie naar cloudgebaseerde SAP SuccessFactors-oplossingen.

Inhoud
Het programma bevat onder andere:

  • Voorgedefinieerde configuratieversnellers, procesbibliotheken en instrumenten voor integratie en gegevensmigratie;
  • Een gepersonaliseerde routekaart voor de digitale transformatiereis;
  • Ondersteuning van de businesscase die de ROI voor het bedrijf aantoont;
  • Aantrekkelijke commerciële voorwaarden die rekening houden met bestaande investeringen.
Naast HCM Bridge to the Cloud introduceert SAP in 2018 nog een aantal nieuwe programma’s om on-premiseklanten te helpen bij hun reis naar de cloud.

Voordelen
De migratie naar cloudgebaseerde SAP SuccessFactors-oplossingen biedt een aantal voordelen:

  • Organisaties kunnen hr opnieuw uitvinden met gestandaardiseerde en gestroomlijnde bedrijfsprocessen;
  • Organisaties maken de switch van ‘hr-technologie’ naar ‘persoonsgerichte technologie’ en kunnen zo beter voldoen aan de verwachtingen van het huidige gevarieerde personeelsbestand;
  • Organisaties kunnen leidinggevenden voorzien van de juiste informatie tijdens transformatieprocessen;
  • Organisaties profiteren automatisch ieder kwartaal van nieuwe functionaliteiten en andere updates;
  • De IT-afdeling kan zich focussen op innovatie en de creatie van bedrijfswaarde in plaats van onderhoud.
“We zien allemaal hoe een digitale hr-transformatie tot nieuwe bedrijfsmodellen leidt, industrieën herdefinieert en de manier verandert waarop bedrijven omgaan met hun klanten, partners en mensen”, aldus SAP SuccessFactors President Greg Tomb.

“Moderne tools zorgen zowel voor betere financiële prestaties als voor medewerkers die zich meer verbonden voelen met het bedrijf. We willen al onze klanten laten profiteren van de innovatie, inzichten en gebruikerservaring van de cloud. Dit programma bevat alles om hun reis te vergemakkelijken, zodat ze snel stappen kunnen zetten.”

Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 355.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op

Onderzoek: grote verschillen in digitale transformatie tussen Europese landen

Rapport Leaders 2020 doet aanbevelingen
voor leiderschap in de digitale economie

‘s-Hertogenbosch, 28 november 2016 – Er bestaan grote verschillen tussen Europese landen als het gaat om de omarming van digitaal leiderschap. Twee op de vijf Duitse bedrijven zetten in op de digitale transformatie, waar dat in het Verenigd Koninkrijk voor slechts een op de honderd bedrijven geldt. Dat blijkt uit een onderzoek van technologiebedrijf SAP in samenwerking met Oxford Economics. De resultaten zijn verzameld in het rapport Leaders 2020, dat werd gepresenteerd tijdens het SuccessConnect-evenement op 28 en 29 november in Wenen.

De onderzoekers beoordeelden organisaties op typische kenmerken en ‘best practices’ van organisaties die excelleren in de digitale economie. Denk daarbij aan zaken als een diverse workforce, een hoog aandeel millennials in leidinggevende functies en het gebruik van digitale technologieën voor het nemen van beslissingen. Het rapport classificeert bedrijven die profiteren van de digitale economie als ‘Digital Winners’. Duitsland en Spanje hebben het grootste percentage bedrijven in deze categorie: respectievelijk 41 en 22 procent. In Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk kregen respectievelijk 15, 3 en 1 procent van de bedrijven deze titel.

Het onderzoeksrapport Leaders 2020 komt met vier aanbevelingen voor een versnelde digitale transformatie en maximaal profijt van de digitale economie:

1. Omarm diversiteit

Een divers personeelsbestand komt de innovatieve slagkracht ten goede en versnelt de digitale transformatie. Wereldwijd hebben Digital Winners een diverser personeelsbestand op het midlevel-managementniveau en een iets hoger aandeel vrouwen dan andere organisaties. In Europa is het diversiteitsniveau bij de meeste bedrijven voor verbetering vatbaar. Wereldwijd voert 39 procent van de Digital Winners diversiteitsprogramma’s. Frankrijk (33 procent), Duitsland (32 procent), het Verenigd Koninkrijk (30 procent) en Spanje (23 procent) blijven daarbij achter.

2. Zet millennials op leidinggevende posities

Volgens de onderzoekers is het aanstellen van leidinggevenden van de millennials-generatie (geboren tussen 1980 en 2000) belangrijk voor het versnellen van de digitale transformatie. Vrijwel alle Europese organisaties hebben minder leidinggevenden van deze generatie dan het wereldwijde gemiddelde (17 procent). Alleen Rusland doet het met 33 procent beter. Duitsland (16 procent), Spanje (6 procent), Het Verenigd Koninkrijk (5 procent) en Frankrijk (1 procent) blijven achter.

Leidinggevende millennials zijn wereldwijd pessimistischer over de digitale transformatie van hun organisatie dan niet-millennials. Zij beoordelen hun organisatie gemiddeld 15 tot 23 procentpunten lager op zaken als het beschikbaar stellen van samenwerkingsmogelijkheden, het stimuleren van diversiteit, het verminderen van bureaucratie en het verbeteren van de feedbackcultuur.

3. Daag medewerkers uit en ontwikkel hen

Medewerkers die werken bij organisaties met vooruitstrevend leiderschap zijn tevredener en voelen zich meer uitgedaagd in hun werk. Zij zijn daarnaast minder geneigd van werkgever te wisselen. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland scoren goed op dit gebied, met respectievelijk 91 en 87 procent tevreden werknemers. Frankrijk (76 procent), Spanje (64 procent) en Rusland (32 procent) scoren slechter.

4. Benut digitale technologieën voor het verbeteren van het beslissingsproces
Digitale technologieën zoals bigdata-analyse kunnen volgens de onderzoekers helpen bij het nemen van beslissingen. Wereldwijd maakt 78 procent van de Digital Winners datagedreven beslissingen. Het gemiddelde van alle organisaties is 55 procent. Duitsland en Frankrijk scoren hier met 72 en 55 procent goed, maar in de andere Europese landen valt op dit punt nog een verbeterslag te maken.

“De digitalisering van onze wereld heeft enorme veranderingen gebracht voor de workforce en de werkplek. Bedrijven moeten snel transformeren om bij te blijven”, zegt Mike Ettling, president van SAP SuccessFactors. “Ons Leaders 2020-onderzoek toont aan dat veel leidinggevenden, zowel in Europa als daarbuiten, nog niet klaar zijn om hun organisatie succesvol te leiden in het digitale tijdperk. Leidinggevenden in Europa en daarbuiten moeten een digitalere mindset omarmen, anders laten ze kansen liggen. Ze moeten een omgeving scheppen waar mensen opbloeien en excelleren. Zo’n omgeving moet snellere en betere datagedreven beslissingen mogelijk maken, minder last hebben van complexiteit en bureaucratie en zich kenmerken door een divers personeelsbestand. Digitaal gaat niet alleen over de adoptie van technologie, maar ook over het creëren van een innovatiecultuur.”

De onderzoekers ondervroegen voor het rapport in totaal 4.100 leidinggevenden in 21 landen.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 300.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands

IDC: digitale transformatie bij twee derde Europese multinationals

‘s-Hertogenbosch, 4 juli 2016 – Twee derde van alle Europese multinationals heeft aan het einde van dit jaar digitale transformatie op de agenda staan. Dat is een van de opvallende conclusies uit diverse onderzoeken van IDC naar de stand van zaken rondom dit onderwerp. Een samenvatting van die onderzoeken werd gepresenteerd tijdens de IT Inspiration Day van SAP Nederland.

Trends als cloud, mobile, social en big data laten diepe sporen na in de manier waarop we consumeren, werken en leven. Consumenten verwachten op het individu afgestemde dienstverlening, op het moment dat zij dat willen, ongeacht de plaats of het gebruikte device.

Grondige herinrichting
Dat heeft logischerwijs grote invloed op de manier waarop ondernemingen hun dienstverlening moeten inrichten en met digitale voorzieningen en informatie moeten omgaan. Dit vereist een grondige herinrichting van IT- en informatievoorzieningen en zelfs het businessmodel. Kortom, een digitale transformatie.

Die urgentie blijkt nu doorgedrongen in Europa. IDC verwacht dat tegen het einde van 2016 maar liefst twee derde van alle CEO’s digitale transformatie centraal op de agenda zal hebben staan. Onderzoek toont aan dat deze transformatie bij 48% van de bedrijven gericht zal zijn op operationele efficiency. Het bieden van digitale dienstverlening en het verbeteren van de customer experience is voor respectievelijk 23% en 28% het speerpunt.

Organisatiebreed
IDC plaatst daar wel een kanttekening bij: een digitale transformatie moet organisatiebreed plaatsvinden. De onderzoekers voorspellen dat 70% van alle digitale transformatieprojecten die slechts vanuit een of enkele afdelingen beslaan nog binnen de eerste 12 maanden sneuvelen.

Opkomst van de Chief Digital Officer
Een organisatiebrede digitale transformatie komt wel met een uitdaging: hoe krijg je alle belangen die in de organisatie spelen op dezelfde lijn? Hoe zet je alle neuzen dezelfde kant op? In een traditionele boardroom zijn daarvoor te veel kapiteins op het schip. De noodzaak van de Chief Digital Officer dringt steeds meer door bij corporate bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek. 56% van de ondervraagde bedrijven heeft inmiddels iemand aangewezen om het digitale traject in goede banen te leiden, en nog eens 12% is van plan deze in de komende 12 maanden aan te stellen.

Rol van CIO verandert
De rol van de CIO verandert grondig door de digitale transformatie. De traditionele CIO is een manager, verantwoordelijk voor een goede beschikbaarheid van IT, kostenreductie en het optimaliseren van businessprocessen. Maar de digitale transformatie vraagt om een CIO die als een leider het voortouw neemt in het formuleren van businessdoelstellingen. De focus moet daarbij liggen op zaken als het transformeren van het businessmodel, het mogelijk maken van nieuwe, technologiegebaseerde producten en diensten en het verlenen van businessinzichten.

Drempels
Niet alle organisaties slagen erin een digitale transformatie te initiëren of succesvol vorm te geven. Als belangrijkste drempel noemen de onderzochten het ontbreken van een ‘sense of urgency’. Voor zo’n 38% van alle ondervraagden is dat de belangrijkste show-stopper. Als tweede en derde belangrijkste drempel noemen de respondenten het ontbreken van de juiste skills en de afwezigheid van een innovatiecultuur binnen de organisatie. Het missen van een duidelijke visie bij het management of het ontbreken van de juiste technologie worden het minst vaak genoemd als drempel.

Blijvend waarde toevoegen
Volgens Caspar Joustra, managing director van SAP Nederland, bevestigt het onderzoek trends die zij al langer in de markt zien. “Om te overleven in deze digital economy is een digitale transformatie geen luxe, maar noodzaak”, zegt hij. “Organisaties lijken dat steeds beter te beseffen. Belangrijk daarbij wel is dat ze focussen op het creëren van blijvende waarde. Innoveren met technologie dient geen doel wanneer er geen houdbaar businessmodel aan ten grondslag ligt.”

IDC ondervroeg voor het onderzoek meer dan 300 CIOs en businessmanagers van Europese multinationals.

Over IDC
IDC is een internationale aanbieder van market intelligence, adviesdiensten en evenementen voor de IT, Telecom, en consumententechnologie markten. IDC helpt al meer dan 50 jaar IT-professionals en investeerders bij het maken van goed geïnformeerde beslissingen over aankopen van technologie en bedrijfsstrategieën. In ruim 110 landen verzorgen meer dan 1000 IDC-analisten wereldwijde, regionale en lokale expertise op het gebied van technologische ontwikkelingen en trends. Kijk voor meer informatie op www.idc.com

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 300.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands