Interface erkend als wereldwijd leider op gebied van duurzaamheid

Voor 20e achtereenvolgende jaar hoge notering als ‘Global Sustainability Leader’

Scherpenzeel, 27 juni 2017Interface is in het jaarlijkse onderzoek van GlobeScan en SustainAbility voor de twintigste keer op rij benoemd tot wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van duurzaamheid. De fabrikant van modulaire vloertegels verkreeg met een derde plek op de ranglijst opnieuw het predikaat ‘Global Sustainability Leader’.

GlobeScan en SustainAbility onderzoeken jaarlijks het duurzame karakter van organisaties wereldwijd. Interface is het enige bedrijf dat al vanaf de eerste editie in 1997 staat vermeld in de Sustainability Leader Survey. De afgelopen twintig jaar heeft Interface een plek in de top-4 weten vast te houden.

De onderzoekers gaven de volgende argumenten voor de hoge notering:

1. Volharding in zijn duurzame missie
Interface hanteert al jaren zijn ‘Mission Zero’-programma. Hiermee wil de fabrikant alle vormen van negatieve impact op het milieu in 2020 volledig hebben geëlimineerd. De onderzoekers zijn zeer te spreken over de volharding waarmee Interface op deze manier zijn ecologische footprint steeds verder verkleint.
2. Het leveren van een herstellende bijdrage aan het klimaat
Interface wil niet alleen zijn ecologische footprint minimaliseren, maar een herstellende bijdrage leveren aan het klimaat. Het bedrijf heeft hiervoor de ‘Climate Take Back’-missie geformuleerd. Zo wil het bedrijf via allerlei innovaties de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht terugdringen en deze nuttig aanwenden.
3. Leidende rol in de markt
Interface heeft volgens de onderzoekers een voorbeeldrol richting de markt. De onderzoekers prijzen de geïntegreerde strategie en visie, innovatie en transparantie van Interface.
4. Geen woorden maar daden
Interface stelt niet alleen ambitieuze maatschappelijke doelen, maar handelt daar ook naar en behaalt concrete resultaten. Zo kent Interface het Net-Works-programma. Hiermee beloont het de lokale bevolking in onder andere de Filipijnen voor het opvissen van afgedankte, in het water achtergelaten vissersnetten. De netten zijn schadelijk voor het lokale ecosysteem. Interface hergebruikt het nylon in de netten voor de productie van tapijttegels. De fabrikant heeft zo al 142 ton aan visnetten opgevist en 1500 families van een inkomen voorzien.
5. Erkenning door onafhankelijke experts
GlobeScan en SustainAbility vroegen zo’n duizend onafhankelijke experts uit 79 landen naar welke bedrijven zij zien als leiders op het gebied van duurzaamheid. Interface is een van de drie meest genoemde bedrijven, na Unilever en Patagonia.

“De erkenning van onze visie en inspanningen op het gebied van duurzaamheid is een grote eer”, zegt Nigel Stansfield, CEO van Interface in Europa. “We bouwen voort op de fundering van het leiderschap van oprichter Ray Anderson. “Hij gaf meer dan twee decennia geleden het bedrijf de juiste richting. We realiseren ons tegelijkertijd dat we nog veel werk te verzetten hebben. Maar we zien de toekomst positief tegemoet. Ik weet zeker dat we met de hulp van de industrie en onze ‘peers’ op het gebied van duurzaamheid een leefbaar klimaat kunnen creëren.”

Over Interface
Interface is wereldwijd de grootste fabrikant van tapijttegels. Hun modulaire producten staan voor kwaliteit, design en innovatie. Daarnaast hecht de fabrikant veel waarde aan duurzaamheid. Interface wil tegen 2020 dan ook volledig duurzaam zijn en noemt dit streven Mission Zero. In 2016 besloot Interface nog een stap verder te gaan met een nieuwe, radicale klimaatmissie: Climate Take Back. Interface wil voorop lopen in het keren van het proces van klimaatverandering en wil met haar manier van produceren een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Interface behoort tot de top 3 meest duurzame bedrijven ter wereld.

Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Scherpenzeel, Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.interface.com en blog.interface.com. Of volg Interface op Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn , Instagram, en Vimeo.

5 verbeterpunten voor openbare aanbestedingen in vastgoedsector

Scherpenzeel, 20 juni 2017 – De huidige ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een herziening van de openbare aanbestedingen in de vastgoedsector. Belangrijke zaken als de dialoog met stakeholders, beleving, welzijn en maatschappelijke meerwaarde verdienen een centrale plek in het systeem. Dat vraagt om een set richtingwijzers die projecten hierop beoordeelt. Alleen zo zijn kwaliteit en langdurige relevantie te waarborgen.

We leven in een wereld waarin iedereen altijd verbonden en hypermobiel is. Technologische ontwikkelingen hebben onze afhankelijkheid van fysieke plekken verkleind. Dat stelt hogere eisen aan gebouwen. Deze moeten volgens Hans Erdmann, mede-eigenaar van architectenbureau Claessens Erdmann, namelijk een echte meerwaarde bieden, willen ze hun toegevoegde waarde behouden. “Mensen moeten er graag willen zijn, zich er prettig voelen. Afhankelijk van de functie van het gebouw moet het ook productiviteit bevorderen, omzet stimuleren of de beleving vergroten.”

Geanne van Arkel, Head of Sustainability Development bij Interface, fabrikant van modulaire vloertegels, sluit zich daarbij aan. “Aandacht voor de mens in relatie tot het gebouw is een basisvereiste geworden. Daarnaast verdienen ook ecologische aspecten meer aandacht. Circulariteit en duurzaamheid worden steeds belangrijker, willen we toekomstige generaties niet opzadelen met grondstoftekorten, klimaatopwarming en andere nadelige effecten.”

In het huidige systeem van openbare aanbestedingen is ruimte voor meer aandacht voor deze zaken. Alleen dan behouden gebouwen ook op langere termijn hun waarde.

Een aantal richtingwijzers voor openbare aanbestedingen:

1. Van een vaste checklist naar meer overleg

De focus op welzijn en andere aspecten van de mens-gebouw-relatie vereist specialistische kennis. Bijvoorbeeld van herbestemming, van duurzaamheid, van biophilic design, van ergonomie en van psychologie.

Die kennis zit volgens Erdmann vaak in de hoofden van allerlei externe experts. “Voor een goed beeld van de werkelijke wensen en uitgangspunten is uitgebreid overleg vooraf noodzakelijk. Alleen dan kunnen zowel de uitvoerende als de opdrachtgevende partij vertrekken vanuit de juiste visie en het juiste eisenpakket. In openbare aanbestedingen moet er ruimte zijn voor dergelijk overleg”, aldus Erdmann.

2. Van stip voor de voeten naar stip aan de horizon

In het huidige systeem stelt de opdrachtgever van tevoren een eisenlijst samen. Die lijst is leidend, maar vaak gebaseerd op een momentopname. Het is een stip voor onze voeten, waardoor de opdrachtgever de stip aan de horizon uit het oog raakt.

Van Arkel pleit voor meer langetermijnvisie. “Een gebouw moet ook over 30 jaar relevant zijn. Dat vereist een grondige inventarisatie van de wensen en eisen aan het gebouw op middellange termijn. Ook hiervoor is meer overleg met externe partijen vooraf gewenst.”

3. Van focus op proces naar focus op eindresultaat

In plaats van op bovengenoemde zaken legt een openbare aanbesteding vooral focus op het proces zelf. Het is een soort wedstrijd: wie kan de opdracht tegen de laagste kosten in de snelste tijd opleveren?

Die focus op het proces lijkt kosteneffectief, maar is dat volgens Erdmann uiteindelijk niet. “Het levert te vaak een eindresultaat dat niet vanuit de intrinsieke functie van een gebouw is opgesteld en waar de verkeerde zaken de nadruk krijgen. Dat vergroot het risico dat een gebouw na enkele jaren verbouwing behoeft of zelfs overbodig is geworden.”

4. Van inkopen op minimumvereisten naar inkopen op maatschappelijke waarde

Het huidige systeem van openbare aanbestedingen gaat uit van inkoop op basis van minimumvereisten. De maatschappelijke waarde, bepaald door onder andere sociale en ecologische aspecten, is daarin lang niet altijd leidend.

Dat is volgens Erdmann een verbeterpunt, want dankzij de relatief grote koopkracht kan de overheid partijen met aandacht voor maatschappelijke waarde belonen en sterken in hun missie. “De overheid kan door aandacht voor duurzaamheid in het eisenpakket de markt uitdagen op deze aspecten, en dat is bevorderlijk voor de duurzaamheid van de markt in zijn geheel. Het overheidsmanifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen mag ook voor aanbestedingen in de vastgoedsector meer nadruk krijgen.”

5. Van blind zakendoen naar verplichte transparantie

De overheid kan alleen maatschappelijk verantwoord inkopen als marktpartijen 100% transparant zijn over hun duurzaamheidsprestaties. Alleen dan is een eerlijke en objectieve vergelijking mogelijk.

Het is inmiddels een aanvaard beginsel dat grote bedrijven dit doen, maar dat is volgens Van Arkel niet genoeg. “Eerlijke aanbestedingen kunnen alleen plaatsvinden als alle partijen openheid van zaken op dit gebied geven. De overheid zou dit verplicht kunnen stellen, op zijn minst voor de deelnemende partijen aan de openbare aanbesteding. Die verplichte transparantie werkt ook in het voordeel van de marktpartijen, want zij zien hun inspanningen op duurzaamheidsgebied eerder beloond. Het bevordert eerlijke concurrentie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, en daar profiteert uiteindelijk iedereen van.”

Over Interface
Interface is wereldwijd de grootste fabrikant van tapijttegels. Hun modulaire producten staan voor kwaliteit, design en innovatie. Daarnaast hecht de fabrikant veel waarde aan duurzaamheid. Interface wil tegen 2020 dan ook volledig duurzaam zijn en noemt dit streven Mission Zero. In 2016 besloot Interface nog een stap verder te gaan met een nieuwe, radicale klimaatmissie: Climate Take Back. Interface wil voorop lopen in het keren van het proces van klimaatverandering en wil met haar manier van produceren een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Interface behoort tot de top 3 meest duurzame bedrijven ter wereld.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Atlanta (VS). Daarnaast heeft Interface kantoren in meer dan 100 landen en productielocaties op vier continenten, waarvan een van de grootste in Scherpenzeel, Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.interface.com en blog.interface.com. Of volg Interface op Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn , Instagram, en Vimeo.

Interface presenteert nieuwe collectie Global Change

Duurzame tapijttegels geïnspireerd op natuurlijke omgevingen

Interface introduceert zijn meest veelzijdige collectie ooit: Global Change. Deze collectie combineert biophilic design, een ontwerpfilosofie die inspiratie haalt uit de natuur, met het modulaire vloersysteem van de fabrikant. Global Change biedt een breed scala aan designopties voor zakelijke omgevingen. Het is de eerste collectie van Lead Product Designer Kari Pei die wereldwijd wordt gelanceerd.

Natuur als inspiratiebron
Global Change benut de voordelen van de natuur in zakelijke interieurs, zoals kantoorgebouwen en horecaomgevingen. Met de collectie dragen architecten en ontwerpers bij aan positieve belevingen en een verhoogd welzijn van de mensen die erin vertoeven. Natuurlijke omgevingen worden nagebootst met artistieke interpretaties van boom- en bladschaduwpatronen. Elementen van biophilic design komen ook terug in de willekeurige patronen en vloeiende overgangen.

Glazing_Progression II_Progression III_Desert Shadow_Ashlar_lr

Zeven stijlen
Global Change bestaat uit zeven stijlen in zes organische kleurstellingen:

  • Progression I, Progression II en Progression III vormen het fundament van de collectie en bieden drie basistexturen met drie verschillende prijsstellingen en poolhoogten.
  • Glazing en Shading halen inspiratie uit het bos, met bladervormen en een streperige textuur.
  • Raku en Ground doen denken aan een gebarsten ondergrond van droge aarde en zijn geschikt voor respectievelijk willekeurige en eenrichtingsinstallatie.

Progression I, II en III en Glazing en Shading zijn verkrijgbaar als Skinny Planks (25cm x 100 cm), Ground en Raku in het vierkante formaat (50cm x 50cm). De tegels variëren van laag- tot hoogpolig. Ter aanvulling op de zeven tegelstijlen heeft Interface voor Global Change zes aarde- en mineraalachtige kleurstellingen ontworpen, geïnspireerd op wereldwijde trends: Eclipse, Evening Dusk, Desert Shadow, Fawn, Daylight en Morning Mist.

Glazing_Shading_Morning Mist_Ashlar_Textured Stones_Cool Polished Cement_QT_lr

Flexibel modulair systeem
Bij de ontwikkeling van Global Change heeft Interface gezorgd voor een uitstekende samenhang met bestaande collecties en producten, inclusief de onlangs gelanceerde LVT (luxe vinyltegels)-collectie Level Set. Dit geeft designers, architecten en eindgebruikers maximale flexibiliteit om naadloze, opvallende zones en paden te creëren. Omdat Interface-vloeren modulair zijn, kunnen klanten heel eenvoudig en efficiënt tegels vernieuwen of vervangen om het design op te frissen.

Voor de productie van Global Change maakt Interface gebruik van gerecycled materiaal. Global Change behoort tot de Interface-collecties met de kleinste CO2-voetafdruk. De collectie is geheel in lijn met de missie van Interface om zo duurzaam mogelijk te werken.

Prachtige esthetiek
“Global Change combineert een prachtige esthetiek met de functionaliteit en veelzijdigheid van modulaire vloerproducten”, zegt Kari Pei, Lead Product Designer bij Interface. “Elk product in de collectie smelt op harmonieuze wijze samen met de rest. Global Change is een tijdloze collectie die meebeweegt met veranderende designtrends en -voorkeuren.”

Progression III_Daylight_Progression III_MorningMist_PBT_lr

SAP technologie geeft inzicht in waterkrachtcentrale Dommelstroom

Internet of Things zorgt voor betrokkenheid bij duurzaam innovatieproject

‘s-Hertogenbosch, 7 november 2016 – Zaterdag 5 november vond de opening plaats van de Dommelstroom, een duurzame waterkrachtcentrale in de Dommel. Dankzij Internet of Things- en cloudtechnologie van SAP kunnen eigenaren en geïnteresseerden de prestaties van de centrale real-time op hun mobiele device volgen.

De Dommelstroom is een bijzonder innovatieproject. De basis van het particuliere initiatief is een zogeheten vijzelturbine, de grootste van Nederland. Het water zet een grote schroef in beweging die fungeert als een dynamo. Deze turbine is geplaatst op een stuw in de Dommel, nabij Sint-Michielsgestel. Op die manier zet de centrale stromend water van de rivier om in 600.000 tot 700.000 kWh aan groene stroom, goed voor zo’n 160 huishoudens. De centrale heeft een paar honderd eigenaren en is deels gefinancierd via crowdfunding.

Betrokkenheid vergroten

Om de binding tussen de eigenaren en de centrale te versterken, heeft IT-consultancybedrijf The Next View een app ontwikkeld op basis van SAP technologie. De waterkrachtcentrale is voorzien van sensoren die continu allerlei variabelen meten. De sensoren sturen deze gegevens via het mobiele datanetwerk naar het SAP HANA Cloud Platform, het in-memoryplatform  van SAP. Via de Dommelstroom-app kan iedereen deze gegevens real-time uitlezen.

De app toont via een overzichtelijke interface onder andere de opgewekte hoeveelheid stroom, het hoogteverschil van de stuw en het aantal kubieke meter water dat de centrale verwerkt. Ook geeft de app een indicatie van het aantal huishoudens dat de centrale op dat moment van stroom voorziet, en schetst een grafiek het opgewekte vermogen van de afgelopen tijd.

Beleving en bewustwording

Initiatiefnemer Bram Taks keek uit naar de officiële opening van de centrale. Samen met zijn vader Jan Taks bedacht hij vijf jaar geleden het idee voor de Dommelstroom. “Het is fantastisch dat een uit de hand gelopen grap nu werkelijkheid is geworden”, vertelt Taks. “De technologie van SAP is daarbij zeer waardevol. De app draagt op een innovatieve manier bij aan de beleving en de bewustwording rondom het hele project. Het geeft eigenaren echt het gevoel dat ze verbonden zijn met hun centrale, en zorgt voor meer bekendheid, doordat eigenaren de app aan anderen tonen. Het is mooi om te zien hoe zo’n initiatief door technologie gaat leven.”

Direct enthousiast

The Next View heeft de technologie en manuren geheel belangeloos aan het project beschikbaar gesteld. Niet voor niets, vertelt Jan Willem Goes, Sr. Project Manager bij het consultancybedrijf. “Wij waren direct enthousiast over dit idee. Het sluit perfect aan bij onze doelstellingen om deze wereld duurzamer en leefbaarder te maken. We wilden dan ook meer doen dan enkel een financiële investering. Na een design thinking-sessie in Design Thinking Center Amsterdam zijn we direct aan de slag gegaan, met deze app als resultaat. Het is het bewijs dat SAP technologie kan bijdragen aan een betere wereld.”

De app is kosteloos beschikbaar voor iOS- en Android-devices via de Apple App Store en de Google Play Store.

Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 300.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands

Deelnemers Nijmeegse Vierdaagse gaan voor duurzaamheid

Wandelaars maken zich zorgen over klimaatverandering

Hoofddorp, 3 augustus 2016 – Duurzaamheid is een zeer belangrijk thema voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat blijkt uit een peiling onder de wandelaars die Schneider Electric tijdens de 100ste editie van het evenement heeft uitgevoerd. De energiemanagementspecialist is sinds dit jaar duurzaamheidspartner van de organisatie.

De Vierdaagse is het grootste vierdaagse wandelevenement ter wereld. Dit jaar kwamen er zo’n 47.000 wandelaars van 70 verschillende nationaliteiten en meer dan 1,5 miljoen bezoekers op af. De omvang van het evenement noodzaakt de organisatie maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Als duurzaamheidspartner wil Schneider Electric er onder andere voor zorgen dat de start- en finishlocatie de Wedren geheel energieneutraal wordt.

Zorgen over klimaatverandering
Schneider Electric vroeg ruim 180 deelnemers hoe zij naar duurzaamheid kijken. Volgens de enquêteresultaten steunt het overgrote deel de missie van de duurzaamheidspartner. Zo maken bijna alle respondenten zich in meer of mindere mate zorgen over klimaatveranderingen. Slechts 2 procent gaf aan daar nooit bezorgd over te zijn. Voor ruim 6 op de 10 ondervraagden zijn zorgen over het klimaat de voornaamste reden om naar duurzaamheid te streven.

Andere opvallende uitkomsten van de enquête:

* Een overweldigende meerderheid van de Vierdaagse-deelnemers is bereid om te investeren in duurzame oplossingen. Ruim 40 procent van de ondervraagden heeft hier jaarlijks zelfs 500 euro of meer voor over. Iets minder dan 8 procent wil er helemaal geen geld in steken.

* LED-verlichting is onder de wandelaars de populairste manier om energie te besparen. Ruim 70 procent zegt deze duurzame oplossing al te gebruiken. Daarna volgen het vervangen van energieslurpende apparatuur (45 procent) en verlichting die automatisch aan- en uitschakelt bij beweging (33 procent).

* Een derde van de respondenten krijgt inzicht in het eigen energieverbruik dankzij een slimme meter. Zo’n 11 procent gebruikt een app. Ruim 4 op de 10 baseert zich op de meterstand of energierekening. Ongeveer 13 procent heeft helemaal geen inzicht in zijn energieverbruik.

“Deze resultaten bevestigen ons vermoeden dat het thema duurzaamheid leeft in Nederland”, zegt Paul Bron, algemeen directeur bij Schneider Electric Nederland. “Daar zijn we blij mee, want we kunnen alleen stappen maken op dit gebied als we met zijn allen de noodzaak ervan inzien.”

CW_SchneiderElectric_Inf_V3.0_Web

Een PDF-versie van de infographic vindt u hier.

Over Schneider Electric
Schneider Electric is wereldwijd marktleider op het gebied van energiemanagement en procesautomatisering. We behaalden in 2015 een omzet van 27 miljard euro en hebben 160.000 medewerkers in meer dan 100 landen. We helpen organisaties met het beheren van hun energie en het verwerken hiervan op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame manier. Onze technologieën, software en diensten lopen uiteen van de eenvoudigste switches tot de meest complexe operationele systemen. Hiermee verbeteren we de manier waarop ondernemingen hun operaties managen en automatiseren. Onze connected technologieën veranderen industrieën structureel, transformeren steden en verrijken levens. Bij Schneider Electric noemen we dat: ‘Life Is On’.

Schneider Electric verduurzaamt samen met partners Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam ArenA Utility Hub eerste initiatief van ZO Energy

Hoofddorp/Amsterdam, 14 juni 2016 – Amsterdam is voor de rest van de wereld een voorbeeldstad vol slimme, duurzame smart-cityprojecten. Niet voor niets is de stad nu uitgekozen als een van de vier startsteden voor het ‘Zero Emission Cities’-initiatief. Schneider Electric zet zich hierin samen met de gemeente en lokale en internationale partners in voor een duurzaam, emissievrij Amsterdam-Zuidoost.

Schneider Electric vormt samen met Accenture, Arcadis, DNV GL, ENGIE en UPS het ZO Energy-project. Het doel is een duurzaam Amsterdam-Zuidoost, onder andere door energiebeheer, mobiliteit, waterverbruik en afvalverwerking zo duurzaam en emissievrij mogelijk te regelen. Lokale marktspelers kunnen zich bij het initiatief aansluiten en zo profiteren van de gecombineerde kennis en het inzicht van de belanghebbenden. Alle inkomsten uit het project gaan linea recta terug naar het initiatief. Op die manier profiteert iedereen maximaal van de samenwerking.

De slimme herinrichting van nuts- en andere voorzieningen in Amsterdam-Zuidoost is niet alleen gunstig voor de hoofdstad. De behaalde resultaten kunnen vervolgens als blauwdruk dienen voor andere steden. Op die manier verbetert het project indirect de duurzaamheid van stedelijke omgevingen in het algemeen.

Amsterdam ArenA Utility Hub
Het eerste concrete project van ZO Energy is de Amsterdam ArenA Utility Hub. Dit project is in samenwerking met de lokale stakeholders TNO en ING uitgevoerd. De doelstelling is het zo efficiënt en duurzaam mogelijk delen en hergebruiken van nutsvoorzieningen voor ondernemingen in en rondom de ArenA. Het stadion fungeert daarbij als centrale hub.

Dit initiatief sluit aan bij de doelstellingen van de ArenA, dat in 2020 het duurzaamste stadion ter wereld wil worden. Amsterdam is dan een van de dertien speelsteden voor het EK. De daarbij horende uitbreidingsplannen zijn dit moment in volle gang. Ook het nieuwe hoofdkantoor van ING moet gebruikmaken van deze hub. Schneider Electric ondersteunt ArenA en ING bij een zo duurzaam mogelijke uitvoering en energie-infrastructuur.

Verbetering lokale energiebalans
ZO Energy wil verder de energiebalans in het gehele stadsdeel onder de loep nemen. Paul Bron, algemeen directeur bij Schneider Electric: “Vanuit onze optiek kunnen we grote verbeteringen realiseren met bijvoorbeeld het verbeteren en uitbreiden van een warmte-uitwisselingssysteem, dat restwarmte van datacenters hergebruikt voor duurzame verwarming van gebouwen. Samen met ZO Energy kunnen we daarbij het bestaande grid verder verbeteren. Ook zijn er plannen voor het plaatsen van zonnepanelen in het stadsdeel om deze via een leaseconstructie aan te bieden bij bedrijven en particulieren.”

Onderdeel van wereldwijd concept
ZO Energy is een initiatief van WBCSD, een samenwerkingsverband tussen bedrijven die zich wereldwijd inzetten voor duurzaamheid. Binnen WBCSD valt ZO Energy onder het project Zero Emission Cities (ZEC). Hierin streeft de organisatie samen met lokale partners naar emissievrije steden. Andere ZEC-initiatieven vinden dit jaar plaats in Birmingham (VK), Navi Mumbai (India) en San Diego (VS). In de toekomst worden daar meer steden aan toegevoegd.

Over Schneider Electric
Schneider Electric is wereldwijd marktleider op het gebied van energiemanagement en procesautomatisering. We behaalden in 2015 een omzet van 27 miljard euro en hebben 160.000 medewerkers in meer dan 100 landen. We helpen organisaties met het beheren van hun energie en het verwerken hiervan op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame manier. Onze technologieën, software en diensten lopen uiteen van de eenvoudigste switches tot de meest complexe operationele systemen. Hiermee verbeteren we de manier waarop ondernemingen hun operaties managen en automatiseren. Onze connected technologieën veranderen industrieën structureel, transformeren steden en verrijken levens. Bij Schneider Electric noemen we dat: ‘Life Is On’.

Schneider Electric introduceert EcoBlade voor opslag van energie

Hoofddorp, 14 maart 2016 – Om de opwarming van de aarde binnen de grenzen van het Parijse klimaatakkoord te kunnen houden, moeten we de volledige potentie uit hernieuwbare energie halen. Daarvoor zijn vernieuwende manieren nodig voor het opslaan van energie. Schneider Electric introduceert hiervoor de EcoBlade: een duurzaam en schaalbaar systeem voor het opslaan van energie. EcoBlade is gericht op de consumentenmarkt, IT-omgevingen, industriële of commerciële omgevingen en het elektriciteitsnetwerk.

Tot nu waren duurzame alternatieven als zonne- en windenergie lastig te integreren in elektriciteitsnetwerken. Het opgewekte vermogen op een specifiek tijdstip komt immers niet per se overeen met de vraag op dat moment. Om stroomstoringen te voorkomen bij te weinig elektriciteitsaanbod, zetten gebruikers dure en inefficiënte backupsystemen in. Denk hierbij aan generatoren die werken op fossiele brandstof. Dit zijn oplossingen die organisaties veelal inzetten bij serverparken en ziekenhuizen.

Schneider Electric biedt nu een alternatief dankzij de introductie van EcoBlade, een systeem dat op een efficiënte en schaalbare manier energie opslaat. Op het moment dat de vraag naar elektriciteit groter is dan hetgeen is opgewekt, stelt EcoBlade de opgewekte energie weer ter beschikking. Het verplaatst zo de duurzame energie als het ware in de tijd.
Li-Ion
Het energieopslagsysteem werkt op basis van Li-Ion-batterijen. Het bestaat uit blades ter grootte van een 30-inch flatscreentelevisie, met een gewicht van minder dan 25kg. Iedere blade bevat een slimme connected batterijmodule en is stand-alone inzetbaar.
Consumenten en zakelijke gebruikers

Consumenten die hun woning hebben voorzien van zonnepanelen kunnen de blades inzetten voor de opslag van de energieoverschotten van zonnepanelen. De opgeslagen energie is vervolgens bruikbaar voor eigen consumptie of voor verkoop aan het microgrid.

De blades zijn ook in te zetten in racks die gekoppeld zijn aan elektriciteitsnetwerken, datacenters, gebouwen of secundaire elektrische energiestations die een grote opslagbehoefte kennen. De blades zijn op het hoogste niveau te integreren in containers. Het resultaat hiervan is dat gebruikers worden voorzien van een vermogen van vele megawattuur (mWh) en complementaire energiebeheerdiensten voor het gehele elektriciteitsnetwerk.

Integratie met StruxureWare

Het EcoBlade-systeem is snel in gebruik te nemen en is onderhoudsvriendelijk. Gebruikers kunnen EcoBlade integreren in de oplossingen die Schneider Electric heeft ontwikkeld op het gebied van elektriciteit. Denk hierbij met name aan de Struxureware-software suite van cloudgebaseerde servicemodules. StruxureWare verzamelt en beheert operationele data en gegevens over het weer. De software optimaliseert de energieprestaties over de gehele keten: van het opwekken van energie door onder meer zonnepanelen en windturbines tot het leveren van een kosteneffectieve energieopslag en -consumptie.

Prijs en verkrijgbaarheid
EcoBlade is verkrijgbaar vanaf 2017. De prijs bedraagt minder dan 500 Amerikaanse dollar per kWh. Kijk voor meer informatie op www.schneider-electric.com/ecoblade.
picture-ecoblade-residential-solution
Over Schneider Electric
Schneider Electric is wereldwijd marktleider op het gebied van energiemanagement en procesautomatisering. We behaalden in 2014 een omzet van 25 miljard euro en hebben 170.000 medewerkers in meer dan 100 landen. We helpen organisaties met het beheren van hun energie en het verwerken hiervan op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame manier. Onze technologieën, software en diensten lopen uiteen van de eenvoudigste switches tot de meest complexe operationele systemen. Hiermee verbeteren we de manier waarop ondernemingen hun operaties managen en automatiseren. Onze connected technologieën veranderen industrieën structureel, transformeren steden en verrijken levens. Bij Schneider Electric noemen we dat: ‘Life Is On’.