Toenemend gebruik van spraakherkenning levert securityproblemen op

Praten tegen ERP- of CRM-systeem is handig, maar ook risicovol

Den Haag, 13 november 2017 – Steeds meer apps worden geleverd met spraakherkenning aan boord. Die trend is inmiddels ook zichtbaar bij enterprisesoftware. Praten tegen een ERP- of voorraadsysteem wordt straks heel gewoon. Dat levert echter forse risico’s op, die zich niet zo gemakkelijk laten oplossen.

Meer en meer aanbieders van enterprisesoftware voegen spraakherkenning toe aan hun applicaties. Denk aan banken die voice recognition toepassen bij de klantenservice. Klanten moeten onder meer hun rekeningnummer doorgeven aan een computer en aangeven waarvoor zij bellen. Of kijk naar pakketbedrijven die klanten via spraakherkenning helpen bij het volgen van hun zending.

Deze manier van werken levert voor deze bedrijven een aanzienlijke productiviteitsverbetering op. Daar staat volgens Erik Remmelzwaal, directeur bij DearBytes, echter tegenover dat deze ondernemingen door het gebruik van voice recognition met een aantal risico’s te maken krijgt.

1. Onbekendheid over software
Vrijwel geen enkele leverancier van bedrijfsapplicaties ontwikkelt zelf een ‘engine’ voor spraakherkenning. In de regel wordt hiervoor opensourcesoftware gebruikt. Dit is een snelle en efficiënte manier van werken.

Daar zit echter ook een keerzijde aan, omdat gebruikers hiermee niet weten hoe de software precies in elkaar zit. Gaat het hier inderdaad enkel en alleen om software die spraak omzet in commando’s en zoekopdrachten? Of vinden er ook andere verwerkingen plaats? En zo ja, welke zijn dit dan precies? En welke risico’s leveren die extra functies op hun beurt weer op?

Zolang organisaties niet weten welke functies een bepaalde engine of software heeft, is het onmogelijk om te weten of het gebruik ervan veilig is. Zo kan het zijn dat cybercriminelen infiltreren in opensourceprojecten. Aangezien er vaak sprake is van slechte of incomplete documentatie, moeten bedrijven de complete broncode onderzoeken op afwijkingen. Daar hebben zij vaak geen tijd voor en ook geen kennis voor beschikbaar.

2. Governance- en compliancevraagstuk
Organisaties weten niet wat er precies met de data gebeurt die bij het gebruik van de engine voor spraakherkenning worden gegenereerd. Zo is vaak nog onduidelijk of data beschikbaar zijn voor het opensourceproject en of de leverancier van de enterprisesoftware inzage heeft in deze gegevens.

Het is dus cruciaal dat de gebruikersorganisatie zelf kan bepalen waar deze data worden opgeslagen. Zij moeten daarom weten wat de aanbieder heeft gedaan om te voorkomen dat deze informatie in handen valt van onbevoegden zoals cybercriminelen of concurrenten.

Door het gebruik van systemen voor spraakherkenning ontstaat dus al snel een governance- en complianceprobleem. Een organisatie die geen goede grip heeft op zijn data en processen kan al snel in problemen komen met toezichthouders. Met alle risico’s van dien als het gaat om vergunningen en certificeringen.

Riskant
“Het simpelweg toevoegen van spraakherkenning aan enterprisesoftware is riskant”, meent Remmelzwaal. “Het is van cruciaal belang dat de gebruikersorganisatie een zeer goed beeld heeft van de maatregelen die zijn softwareleverancier heeft genomen om te voorkomen dat data in verkeerde handen vallen.”

“Maar ook in het kader van de Europese privacywetgeving (GDPR) en compliancevraagstukken moeten organisaties goed naar dit probleem kijken”, vervolgt de directeur. “Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat de productiviteitswinst al heel snel volledig teniet wordt gedaan door problemen met klanten, partnerbedrijven en toezichthouders.”

 

Nederlands Loodswezen kiest voor SAP S/4HANA

‘s-Hertogenbosch, 11 juli 2016 – Nederlands Loodswezen neemt SAP S/4HANA in gebruik. De nieuwe versie van de ERP-software van SAP biedt het Loodswezen de flexibiliteit, schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid die nodig is om in te kunnen springen op actuele marktontwikkelingen.

Nederlands Loodswezen loodst jaarlijks meer dan 85.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens aan de Schelde. Dit loodsen gebeurt door circa 450 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals de radarbegeleiding, sleepdiensten en vastmakers. Nederlands Loodswezen BV (NLBV) is de facilitaire organisatie die de registerloodsen ondersteunt, bijvoorbeeld door het uitvoeren van administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen.

“In de ondersteunende processen wordt veel gebruikgemaakt van IT”, vertelt Richard Donselaar, Manager Informatievoorziening bij de NLBV. “De producten die nu onze dienstverlening ondersteunen, zijn echter niet flexibel en schaalbaar genoeg om snel in te kunnen springen op marktontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving waaraan we moeten voldoen.” Het aantal licenties is lastig aan te passen en veranderingen in de processen zijn moeilijk door te voeren.

Ook merkt Donselaar dat de ERP-tools die nu bij het Loodwezen in gebruik zijn niet de gebruiksvriendelijkheid bieden die door de gebruikers wordt verlangd. “Technisch personeel vindt het bijvoorbeeld lastig om vanaf een schip direct een melding in ons ERP-systeem te doen. Die meldingen zijn echter wel noodzakelijk voor een accurate resource-planning.”

Groeipad naar de cloud
De zoektocht naar flexibele, schaalbare en gebruiksvriendelijke managementsoftware ter vervanging van de huidige omgeving leidde al snel naar S/4HANA van SAP. Deze business suite – die is geoptimaliseerd voor de in-memory database HANA – is beschikbaar in een cloud- en een on-premisevariant. Donselaar: “Voor ons stond al snel vast dat een flexibele omgeving, zoals wij die willen hebben alleen met S/4HANA is te realiseren. S/4HANA vereenvoudigt bovendien ook de stap naar clouddiensten, met daaraan gekoppeld de flexibele contracten, schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid die wij wensen.”

Boost voor logistiek proces
De technische migratie naar S/4HANA wordt door SAP-partner CTAC uitgevoerd en zal naar verwachting in juli 2016 worden afgerond. Loodswezen gaat vervolgens aan de slag met de implementatie van de eerste onderdelen S/4HANA Finance en Fiori Apps, de gratis apps van SAP waarmee het concern processen zoals facturatie, inkoop en HR self-service eenvoudig mobiel aanbiedt. Donselaar: “Met Fiori Apps maken we een grote slag op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Bijvoorbeeld storings- en voorraadmeldingen kunnen direct vanaf onze schepen worden ingevoerd waardoor de verwachting is dat het deel van het logistieke proces een flinke boost krijgt.”

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 300.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands

KONE brengt wereldwijde SAP-systemen bijeen in T-Systems cloud

Vianen, 4 november 2015 – Lift- en roltrapleverancier KONE heeft zijn SAP ERP-systemen in Europa, Azië en de Verenigde Staten geconsolideerd naar één centraal SAP-systeem. Met het nieuwe centrale systeem wordt de wereldwijde KONE business bediend vanuit de SAP cloud van T-Systems.

Vereenvoudiging

Voorheen draaiden de SAP ERP-systemen van KONE in twee datacenters die zich in Europa en Azië bevonden en beschikten over een rekenkracht van 1,5 miljoen SAPS (SAP Application Performance Standard). De consolidatie van de diverse SAP systemen naar één T-Systems cloud datacenter, zorgt voor vereenvoudiging van ontwikkeling, onderhoud en gebruik van de SAP-oplossingen. Daarnaast biedt het KONE meer mogelijkheden voor bedrijfsbrede integratie van new business-projecten.

Reductie CO2-uitstoot

“Dit wereldwijde krachtige SAP-platform vergroot onze flexibiliteit en versterkt onze slagkracht om wereldwijd zaken te doen. We kunnen innovaties en nieuwe technologie nu sneller en effectiever implementeren. Een belangrijk voordeel is ook de positieve bijdrage van dit project aan de doelstellingen die we hebben op het gebied duurzaamheid. De centralisatie zorgt ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen door onze IT-systemen verder gereduceerd wordt”, zegt Antti Koskelin, CIO bij KONE.

Grootste SAP cloud ter wereld

T-Systems exploiteert ’s werelds grootste cloud gebaseerde hosting platform voor SAP. Het bedient momenteel meer dan 3,5 miljoen gebruikers van in totaal 500 bedrijven met SAP-systemen die een totale prestatie leveren van meer dan 60 miljoen SAPS. Circa 50 miljoen SAPS is direct afkomstig uit de cloud.

Over T-Systems
T-Systems heeft een wereldwijde infrastructuur van datacenters en netwerken en levert daarmee informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan multinationals en publieke instellingen. T-Systems biedt geïntegreerde oplossingen voor zakelijke en maatschappelijke netwerken. Dankzij een combinatie van industrie-expertise en ICT-innovatie voegen de 47.800 medewerkers van T-Systems aantoonbare waarde toe aan de kernactiviteit van klanten over de hele wereld. In het boekjaar 2014 genereerde T-Systems circa 8,6 miljard euro aan inkomsten. Kijk voor meer informatie op www.t-systems.nl

Maak IT intuïtief benaderbaar

Vraag aan een IT’er wat op dit moment hot is in automatiseringsland, en hij zal antwoorden: Big Data, integratie en mobile – in willekeurige volgorde. Dat wordt gestaafd door de bekende IT-marktonderzoekers. Maar zij beschouwen de wereld, net als IT’ers, vanuit een technologisch perspectief. Want de gebruikers van IT-diensten hebben een heel andere optiek. Voor hen hebben gebruiksgemak, integratie en functionaliteit voorrang. Het is duidelijk dat aanbieders en gebruikers nog steeds verschillende prioriteiten hebben. Wat kan IT eraan doen om die flinke kloof nu eens echt te overbruggen? Lees hier verder.

Mobile ERP verandert de wereld

Enterprise resource planning (erp) is net het Nederlands voetbalelftal: iedereen heeft er een mening over. Breng erp naar voren tijdens een vergadering en er ontstaat geheid een verhitte discussie vol anekdotes. Maar er is dramatisch veel veranderd in het it-landschap en ook erp-as-we-know-it bestaat niet meer: erp is modulair geworden èn het is als cloud-dienst beschikbaar. Dat was vijf jaar geleden nog volkomen ondenkbaar.

Cloud-erp heeft vooral voordelen voor het mkb: de kleinere organisaties hebben nu toegang tot technologie die tot voor kort alleen bereikbaar was voor grote ondernemingen. Natuurlijk, iemand van een multinational die gewend is alle denkbare erp-functionaliteit direct bij de hand te hebben, zal het verschil zien met de cloud-oplossingen voor het mkb. Toch vraag je je af hoe de leveranciers zo veel functionaliteit naar een lager plan kunnen brengen en dan ook nog tegen een redelijke prijs.

Cloud computing kan het best worden beschouwd als een economische factor. Cloud probeert software, platforms en infrastructuur te leveren tegen betaalbare, lage prijzen. Er zijn cloud-gebruikers die beweren dat het ze helemaal niet om kostenreductie te doen is. Waarom dan wel? Flexibiliteit? Onzin. Het gaat erom de kosten van it blijvend te verlagen.

Mobile
Maar er is meer: behalve met cloud hebben we ook te maken met mobile. En mobile is een aanjager voor cloud computing. Cloud is goedkoper maar mobile doet veel en veel meer. Beter gezegd: cloud maakt it goedkoper maar mobile maakt het uitvoerbaar en tastbaar. Zonder mobile devices zouden we nooit uit cloud computing kunnen halen wat erin zit.

Mobile verandert de manier waarop we met data omgaan. Het gaat niet alleen om het herschrijven van een stukje software en het op een ander platform overzetten van data. Het hele denkproces moet om en de hele business-organisatie moet op de schop. De presentatie van bedrijfsinformatie op mobile devices hoeft niet direct ‘sexy’ te zijn en er anders uit te zien; het moet vooral praktisch zijn en de business processen sneller laten verlopen. Mobile vergroot het bereik van een it-systeem dus enorm.

De komst van mobile erp zal de kosten per gebruiker aanzienlijk verlagen. En dat verwachten de gebruikers ook: ze zijn absoluut niet van plan veel te betalen voor mobile erp, maar verlangen wel de volledige functionaliteit.

Kopersmarkt
Natuurlijk zijn bedrijven geïnteresseerd in mobile. Maar de leveranciers moeten nu toch echt met goede, betaalbare oplossingen komen die waarde leveren voor de business. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan een vendor dat doen tegen een redelijke verkoopprijs? Er zit meestal veel verschil tussen wat de koper en de verkoper onder ‘redelijk’ verstaan. Het speelveld is echter veranderd in een kopersmarkt en de koper bepaalt dus de prijs. De perceptie die de koper van de waarde heeft, speelt dus een sleutelrol. En dat is dé nachtmerrie voor veel leveranciers. Een fenomeen als merkentrouw zal snel tot het verleden behoren. De koper kan immers van het ene op het andere moment van merk switchen, alleen maar omdat hij dénkt dat het andere merk meer waarde voor hem heeft.

Het hoeft geen twee jaar meer te duren voor een erp-systeem eindelijk is geïmplementeerd en dat hoeft zeker geen miljoenen te kosten. De technologie zorgt voor veel verandering in de mkb-sector. Kleinere bedrijven kunnen een goede erp-functionaliteit verkrijgen tegen een aardige prijs, en het duurt geen jaren meer tot zo’n systeem up & running is.

Met de komst van mobile erp zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.

Van Puijenbroek Textiel zet SAP Business One in bij 90 gebruikers

’s-Hertogenbosch, 3 december 2013 –  Van Puijenbroek Textiel gaat SAP Business One inzetten bij 90 van haar medewerkers. De fabrikant van bedrijfskleding en beschermende werkkleding heeft voor deze ERP-oplossing gekozen vanwege de extra functionaliteiten van het platform. SAP Business One biedt analysemogelijkheden van SAP HANA, waarmee Van Puijenbroek Textiel een compleet geïntegreerd managementinformatiesysteem kan inrichten. Bovendien draagt SAP partner IIS, naast de implementatie, bij aan het platform met de levering van zelf ontwikkelde applicaties, zoals Kleuren/Maten Matrixen en B1 Portals.

“Vanwege een sterk groeiend aantal activiteiten in meerdere landen werd het duidelijk dat de oude softwaretools voor planning en logistiek niet langer voldeden”, zegt Huub Zegveld, Directeur bij Van Puijenbroek Textiel. “Bovendien heeft het management behoefte aan heldere en geïntegreerde stuurinformatie. SAP Business One gaat bij ons alle logistieke stromen afhandelen en zorgt voor transparante stuurinformatie. Het biedt ons precies de middelen die we nodig hebben om onze doelstellingen te bereiken.”

Toepassingen
Een van de extra applicaties die IIS levert, is een ‘Kleuren/Maten Matrix’: een onmisbare bron van informatie voor veel dagelijkse processen bij Van Puijenbroek Textiel. “Het is van belang dat een stabiel en centraal systeem deze bedrijfsprocessen ondersteunt”, zegt Chris Nugteren, Sales Manager bij IIS in Nederland. “We gebruiken onze ervaring met SAP Business One om add-ons en plug-ins te ontwikkelen, die geïntegreerd zijn in het platform. Er komt dan extra functionaliteit beschikbaar voor bepaalde bedrijfstakken of afdelingen. In de fashion, zoals bij Van Puijenbroek, zijn dat de Kleuren/Maten Matrixen.”

Daarnaast is het voor Van Puijenbroek Textiel essentieel om de grote hoeveelheid data van verschillende locaties te kunnen samenbrengen in een enkele rapportagetool. “Daartoe gebruiken we SAP HANA”, legt Nugteren uit. “In eerste instantie als Business Intelligence (BI)-oplossing voor alle rapportages, maar waarschijnlijk in de toekomst ook als analytics tool voor het analyseren van Big Data.”

Tot slot integreert SAP partner IIS ook een van hun zelf ontwikkelde B1 Apps; de B1 Portals. Deze toepassing biedt de mogelijkheid een internetportaal op te zetten, waarmee iedere gebruiker met elk gewenst (mobiel) apparaat via een website kan inloggen. IIS kan met deze functie zowel een klantenportaal, waar klanten eigen orders en serviceaanvragen kunnen inzien en opvoeren, als een werknemersportaal inrichten.

Ingebruikname
Het contract is begin november 2013 getekend en IIS is direct gestart met de implementatie. IIS zal hiervoor de legacy-systemen moeten vervangen door SAP Business One en de managementinformatie vanuit SAP HANA gaan inregelen. Volgens Nugteren gaat er vooral veel tijd zitten in het fine tunen van de Kleuren/Maten Matrixen en de inrichting van het totale proces. Hij verwacht dat alle 90 medewerkers van Van Puijenbroek Textiel begin 2014 met SAP Business One aan de slag kunnen.

Over Van Puijenbroek Textiel
Van Puijenbroek Textiel begon in 1865 en is tegenwoordig een toonaangevende speler op de internationale markt voor professionele werk- en veiligheidskleding in hoogwaardige textielweefsels. Onze missie is om unieke textieloplossingen te leveren in corporate identity- en beschermende kleding. Daarnaast denken wij graag op vernieuwende wijze mee met onze relaties vanuit onze specifieke kennis en ervaring. Met 400 medewerkers in binnen- en buitenland is Van Puijenbroek Textiel als een van de eerste textielbedrijven in Nederland deelnemer aan de Fair Wear Foundation. Deelname aan het FWF betekent een volledige inzet voor goede arbeidsomstandigheden in fabrieken waar zij kleding laten produceren. Meer informatie is beschikbaar op www.vptex.com
 
Over IIS – Be A Better Business
IIS levert business managementsoftware, dienstverlening en ondersteuning aan kleine en middelgrote bedrijven. We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en ontwikkelen van SAP Business One – de toonaangevende ERP-oplossing met meer dan 34.000 klanten wereldwijd. Als Gold Partner hebben wij gecertificeerde en gespecialiseerde consultants in huis om de levering, ontwikkeling, implementatie en ondersteuning te bieden op het gebied van SAP Business One. Meer informatie is beschikbaar op www.beabetterbusiness.com
 
Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op http://www.sap.com/netherlands.

ContiTech kiest voor SAP Cloud for Sales

’s-Hertogenbosch, 21 november 2013ContiTech, onderdeel van bandenfabrikant Continental, gaat SAP Cloud for Sales inzetten om de samenwerking met klanten te verbeteren. ContiTech beschikt door deze SAP oplossing over betere en actuele klantgegevens, waar het salesteam vanaf elke locatie, op ieder moment en via elk apparaat over kan beschikken.

Flexibiliteit
Een speciale afdeling binnen ContiTech concentreert zich volledig op oplossingen voor transportbandtechnologie en adviseert zijn klanten wereldwijd. Als verkoopmedewerkers van ContiTech zich op een locatie van de klant bevinden, is het noodzakelijk dat zij met mobiele apparaten snel en eenvoudig toegang hebben tot de bedrijfsinformatie. Omdat SAP Cloud for Sales een flexibele cloud-oplossing is, kan ContiTech de bestaande processen, platforms en mobiele architecturen aan elkaar koppelen. Op deze wijze is het bedrijf in staat de wereldwijde verkoopprocessen vlekkeloos uit te voeren.

Integratie huidige systemen
De oplossing stelt ContiTech tevens in staat om zijn wereldwijde klantgegevens op een gestructureerde wijze te bundelen en weer te geven. Bovendien kunnen zij SAP Cloud for Sales nauwkeurig integreren met het ERP-systeem. Daarnaast krijgen de salesmedewerkers op ieder gewenst moment toegang tot data via hun mobiele apparaten – ook als zij offline zijn. Hiermee verbetert ContiTech de efficiëntie van zijn verkoopprocessen.

SAP Cloud for Sales geeft salesmedewerkers diepgaand inzicht in hun klanten. Denk hierbij aan een overzicht van de complete historie van de betreffende klant, inzicht in alle communicatie die heeft plaatsgevonden, welke orders geplaatst zijn en wat de strategie van de klant is. Op deze wijze kan ContiTech de specifieke uitdagingen van klanten beter begrijpen. Ook zijn ze in staat om proactief mee te denken over oplossingen of nieuwe ideeën om processen efficiënter te laten verlopen.

De implementatie van SAP Cloud for Sales bij ContiTech in Duitsland en Mexico heeft in korte tijd aanzienlijke verbeteringen opgeleverd in de samenwerking tussen de diverse salesteams. Zo hoeven salesmedewerkers niet meer op zoek te gaan naar backoffice gegevens. Ze kunnen relevante content en best practices eenvoudig met elkaar delen en hebben real-time inzicht in de status van alle verkopen. Ook kunnen zij eenvoudig de specifieke hulp krijgen die ze nodig hebben om producten of diensten te verkopen. In de volgende fase van het project implementeert het bedrijf de oplossing ook op locaties in China, India en andere landen in Europa en Azië.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.