WatchGuard: ‘Nederland is gebaat bij keurmerk veilige internetvoorzieningen’

Den Haag, 26 april 2016 – Nederland is volgens beveiligingsexpert WatchGuard Technologies enorm gebaat bij een keurmerk voor veilige en kindvriendelijke internetvoorzieningen in bijvoorbeeld scholen, horeca-gelegenheden, winkels en bioscopen. In onder andere het Verenigd Koninkrijk is een dergelijk initiatief inmiddels een succes.

In het Verenigd Koninkrijk deelt de organisatie ‘Friendly WiFi’ stickers uit aan horeca, winkels en andere ondernemingen en instellingen die op hun wifi-netwerk schadelijke content blokkeren. WatchGuard ondersteunt dit project van harte: inmiddels zijn de contentfiltering-voorzieningen van het bedrijf opgenomen als een van de goedgekeurde voorwaarden voor de sticker. Het beveiligingsbedrijf promoot het gebruik van de sticker onder klanten en partners en werkt zo actief aan bewustwording rondom het onderwerp. Het project vindt momenteel al navolging in de Verenigde Staten en Australië.

Ook waardevol voor Nederland

Volgens WatchGuard zou een dergelijk initiatief ook in Nederland van waarde zijn. “Veel publieke wifi-hotspots worden in Nederland niet of slecht gefilterd. Ook kunnen kinderen via deze open netwerken onbedoeld in aanraking komen met pornografie of zelfs slachtoffer worden van kindermisbruik. Vaak vindt geen enkele vorm van contentfiltering plaats”, legt Mike Wilde van WatchGuard uit.

Sowieso zijn onvoldoende beveiligde hotspots een gevaar voor gebruikers. “Kwaadwillenden kunnen op open hotspots met eenvoudige middelen persoonlijke inloggegevens onderscheppen en zo veel schade berokkenen. Zonder dat de bezoeker in eerste instantie iets in de gaten heeft.”

Onderwijs: droevig gesteld

Ook op scholen is het doorgaans droevig gesteld met filtering en beveiliging, aldus Wilde. “IT-security is bij veel onderwijsinstanties een ondergeschoven kindje. Het personeel heeft vaak niet de benodigde kennis en middelen voor adequate maatregelen. Dat terwijl zij internet faciliteren voor een kwetsbare doelgroep. En bovendien enorme hoeveelheden privacygevoelige data beheren, zoals leerlingdossiers. Het is voor leerlingen en cybercriminelen steeds eenvoudiger om ongeoorloofd toegang te krijgen tot het schoolnetwerk. Via zogeheten ransomware kunnen zij zelfs data ‘gijzelen’ in ruil voor losgeld. De benodigde tools daarvoor zijn zelfs eenvoudig gratis te downloaden.”

Transparantie

Een keurmerk biedt niet alleen transparantie richting het publiek, maar dwingt volgens Wilde organisaties hun bewustzijn, kennis en middelen rondom IT-beveiliging te vergroten. “Dat is zeker geen overbodige luxe, maar absoluut noodzakelijk. Voor organisaties is het bovendien een mooie kans zich te profileren met veilige IT-faciliteiten”, vult Wilde aan. “Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Over WatchGuard Technologies
WatchGuard® Technologies, Inc is een wereldwijd leider op het gebied van geïntegreerde, multifunctionele zakelijke security-oplossingen. Deze combineren op intelligente wijze industry-standard hardware, best-in-class security-voorzieningen en policy-gebaseerde beheertools. WatchGuard levert gebruikersvriendelijke maar krachtige bescherming voor honderdduizenden bedrijven en organisaties wereldwijd. Het hoofdkantoor van WatchGuard is gevestigd in Seattle. Daarnaast hebben ze vestigingen in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Kijk voor meer informatie op http://www.watchguard.nl. Voor extra informatie, aanbiedingen en updates, volg WatchGuard op Twitter (@WatchGuard_NL), Facebook of via LinkedIn.

ESET behaalt topnotering in EMERCE100

ESET heeft een topnotering in de jaarlijkse EMERCE100 behaald. De beveiligingsexpert eindigde met vijf van de vijf sterren bovenaan in de categorie ‘IT Security’. De notering geldt voor de gehele breedte van het product- en dienstenportfolio.

Volgens EMERCE heeft ESET niet alleen veel kennis en know-how in huis, als enige van de winnaars is ook de prijs-kwaliteitverhouding uitmuntend.

EMERCE100 selecteert ieder jaar de beste bedrijven in de e-business in de EMERCE100. Voor deze elfde editie selecteerde de redactie 414 bedrijven. Bij de verkiezing hoort een speciale printeditie. De uitslag wordt bepaald aan de hand van een marktonderzoek onder bijna duizend zakelijke gebruikers, voornamelijk lezers van EMERCE.

Dave Maasland, Managing Director van ESET Nederland is trots op de onderscheiding. “EMERCE is een platform met een grote autoriteit en een kritisch publiek. De onderscheiding is dan ook een groot compliment. Het onderstreept onze inspanningen om samen met onze klanten en partners ons hard te maken voor een veiligere digitale wereld.”

De volledige uitslag is gepubliceerd op de website van EMERCE.

‘Wie wil innoveren heeft niet genoeg aan traditionele security’

1396955_49065589  door Robbert Hoeffnagel | 

“Lange tijd konden we op het gebied van beveiliging volstaan met een aantal losse, technische maatregelen. Met de opkomst van trends als Bring Your Own Device en Big Data is het echter niet meer voldoende om ‘endpoint devices’ te beveiligen of met firewalls een beschermingswal op te trekken. Er is een andere aanpak nodig waarbij de risico’s die we in onze werkprocessen lopen snel en gemakkelijk in kaart gebracht kunnen worden en we de toegang tot de applicaties die deze werkprocessen ondersteunen zorgvuldig kunnen reguleren. Op deze manier kunnen we de business ondersteunen in hun wens voor snellere toegang tot nieuwe markten en diensten. Maar uiteindelijk gaat het vooral om de informatie zelf. En die versturen we in veel gevallen nog steeds zonder enige vorm van bescherming.”

 Henk van der Heijden maakt zich grote zorgen over de manier waarop veel bedrijven en overheden hun beveiliging aanpakken. Maar tegelijkertijd is hij ook optimistisch. Want 2013 was een jaar waarin er op security-gebied heel veel is gebeurd en veel bedrijven zijn wakker geschud: zo kan het niet langer.

IMG_1671

Van der Heijden is al jaren actief in de wereld van de IT-beveiliging. Hij werkte eerder onder andere bij EDS, Comsec en CA Technologies. Bij deze laatste aanbieder was hij als vice-president verantwoordelijk voor CA’s security-activiteiten in EMEA. Hij is bovendien goed ingevoerd in de Israëlische startup-wereld, dat toch min of meer bekend staat als bakermat voor security -oplossingen. Sinds kort is Van der Heijden actief via een nieuw bedrijf – TecHarbor genaamd – dat hij samen met drie partners is gestart. In dit bedrijf – dat Europese ambities heeft – komen drie aspecten samen: zijn visie op security, Israëlische startups en andere leveranciers van risicomanagement-oplossingen en zijn ambitie om niet zozeer security tools te leveren, maar bedrijven en overheden vooral te helpen hoe zij tot een weldoordachte security-aanpak kunnen komen.

Niet voldoende
De security-wereld heeft een roerig jaar achter de rug. Er hebben zich tal van incidenten voorgedaan. Vele daarvan bevonden zich op het niveau van ‘script kiddies’ die DDoS-aanvallen uitvoeren. Maar daarnaast zien we ook meer en meer zeer geavanceerde aanvallen waarbij analisten steeds vaker het vermoeden hebben dat er ‘state sponsored hackers’ achter zitten. Maar ook de spreekwoordelijke Russische cybercrimineel die het internet afgraast op zoek naar mogelijkheden om private of zakelijke slachtoffers geld afhandig te maken, lijkt actiever dan ooit.

Klassieke security-firma’s reageren op deze ontwikkelingen door hun klanten aan te moedigen om nog meer technologie in te zetten. Slimmere firewalls, Advanced Persistent Threat- (APT) en intrusion detection-systemen of application delivery controllers zouden deze vloedgolf aan bedreigingen het hoofd kunnen bieden. Weer andere marktpartijen adviseren security maar zoveel mogelijk uit te besteden. Niet ten onrechte stellen deze firma’s vast dat interne IT-afdelingen simpelweg de mankracht niet hebben om een state of the art security-aanpak te implementeren en up to date te houden. Security as a Service doet daarmee opgeld, evenals het uitbesteden van complete applicaties, zodat specialisten het beheren en afschermen hiervan over kunnen nemen.

Het zijn allemaal goede en nuttige adviezen, meent Van der Heijden, maar het is niet voldoende. Of beter gezegd: men benadert het probleem vanaf de verkeerde kant. “Het probleem waar steeds meer organisaties tegenaan lopen, is dat zij voor een security-aanpak hebben gekozen die in feite bestaat uit een verzameling losse maatregelen. Er zit onvoldoende samenhang in. Men heeft weliswaar vaak een afdeling opgezet waar men zich bezig houdt met risk management, maar daar kijkt men vooral naar procedures. Daarnaast heeft men een aantal technische tools aangeschaft. Maar wat ik eigenlijk maar zelden tegenkom is een aanpak waarbij men risk management en bijvoorbeeld identity en access management met elkaar in verband brengt. Of waar men heel nadrukkelijk de gegevens waarmee men geld verdient centraal plaatst.”

Dit gebrek aan samenhang, meent Van der Heijden, vindt zijn oorsprong in het feit dat de security-industrie nog altijd sterk gericht is op het ontwikkelen van technische tools. “Natuurlijk zijn die belangrijk, maar het security-probleem kent zoveel facetten dat er niet één tool is waarmee we alles kunnen oplossen. Het is dus aan ieder individueel bedrijf om zelf een aanpak te kiezen die past bij de eigen situatie en daar de bijbehorende tools bij te kiezen. Daarmee draaien we de zaak echter om, denken wij.”

Risico’s in kaart brengen
Want waar gaat het nu in essentie om bij security? Waarom investeert een bedrijf in dit soort tools en maatregelen? “In feite gaat het er om dat ieder bedrijf inzicht wil hebben in de risico’s die men loopt. Wat gebeurt er als onbevoegden toegang tot onze netwerken of applicaties krijgen? Verliezen we dan geld? Lopen we orders mis? Kan iemand dan in ons ERP-systeem allerlei gegevens zien of zelfs veranderen? Brengen we onze klanten en toeleveranciers dan in problemen? We kunnen wel honderd van dit soort vragen bedenken, maar de rode draad is iedere keer: welke risico’s lopen wij als organisatie als onbevoegden toegang tot onze kennis en gegevens krijgen? En welke risico’s zijn we bereid te lopen?”

“We hebben een methode nodig waarmee we op een zoveel mogelijk geautomatiseerde wijze inzicht krijgen in de risico’s die we als organisatie lopen. Nu hebben veel bedrijven al veel geld geïnvesteerd in point solutions die voor hele specifieke technische onderwerpen de risico’s in kaart brengen. Maar die tools kunnen niet met elkaar samenwerken. De gegevens die zij voortbrengen moeten dus met de hand samengevoegd en geanalyseerd worden zodat een – zeg maar – business-inzicht in de risico’s kan worden gegeven. De hoeveelheid data die security tools voortbrengen is echter zo groot dat dit ondoenlijk is.”

“TecHarbor kiest een andere aanpak. Wij werken samen met een Israëlisch bedrijf – WCK genaamd – dat een framework heeft ontwikkeld dat al dit soort data verzamelt en relateert aan de werkprocessen van de organisatie. De ‘engine’ die WCK hiervoor heeft ontwikkeld, is zeer intelligent en is niet alleen in staat al die gegevens te verzamelen, maar kan hier ook een impact op de werkprocessen aan koppelen. Dit resultaat wordt grafisch weergegeven, terwijl ook workflows beschikbaar zijn die structuur brengen in de maatregelen die genomen moeten worden om het risico dat een organisatie bij een bepaald werkproces loopt terug te brengen tot het gewenste of geëiste niveau.”

Technische tools
Om de door WCK in beeld gebrachte risico’s op een acceptabel niveau te brengen, zullen in veel gevallen technische maatregelen nodig zijn. “Wij gebruiken hiervoor een technisch framework dat vier gebieden afdekt: monitoring & compliance, identity management, access management en gegevensbescherming. Daarmee kunnen we antwoord geven op vier vragen: wanneer lopen we een risico, om welke gegevens gaat het, wie heeft toegang tot die data en waar heeft men toegang?”

Deze vier vraagstukken pakt TecHarbor aan met technische oplossingen. Monitoring & compliance gebeurt met het framework van WCK, voor identity management en access management maakt men gebruik van NetIQ, een bekende aanbieder van software voor dit doel, en voor dataprotectie heeft men gekozen voor de toolset van Convertix.

Deze laatste firma – een Israëlische startup – heeft software ontwikkeld waarmee ieder willekeurig type bestand kan worden beschermd. Die bescherming geldt zowel binnen als buiten de eigen organisatie. De SmartCypher geheten software maakt het mogelijk een bestand te beschermen, de toegangs- en gebruiksrechten te beheren en het gebruik van de file te monitoren. Data kan hiermee dus niet alleen beschermd worden als het binnen de firewall door eigen medewerkers wordt gebruikt of desnoods is gearchiveerd, maar ook als het verstuurd wordt naar een persoon of een applicatie bij een klant of een toeleverancier.

Security-situatie
“Moderne security dient in onze visie volledig afgestemd te zijn op de risico’s die een bedrijf of overheidsorganisatie acceptabel of wenselijk vindt. Daar kan men zelf keuzes in maken, maar heel belangrijk is natuurlijk dat men continu een beeld heeft van de feitelijke risico’s die men loopt. Die risico’s kunnen wij op een grafische manier – met dashboards – voor een bedrijf in beeld brengen. Die risico’s hebben betrekking op de gevolgen – financieel of bijvoorbeeld voor de reputatie – die het zou hebben als onbevoegden toegang hebben tot gegevens of applicaties. Wie toegang heeft tot bepaalde gegevens of applicaties en vanaf welke locatie kunnen wij zeer fijnmazig regelen via onze identity en access management-aanpak. Maar ook als iemand gerechtigd is om met bepaalde gegevens te werken, willen we nog steeds dat die data veilig is. Ook wanneer deze data buiten de eigen organisatie terecht komt.”

Van der Heijden is er van overtuigd dat dit een aanpak is die past bij de security-situatie waar veel bedrijven en overheidsorganisaties vandaag de dag mee geconfronteerd worden. “Natuurlijk zijn firewalls en antivirus-oplossingen van cruciaal belang. Maar een organisatie die werkelijk grip wil hebben op de risico’s die men loopt, zal meer moeten doen. Dan zal een op risicomanagement gebaseerde aanpak centraal moeten staan.”

Verantwoordelijkheid voor IT-security ligt ook bij de business

12 november 2013 – De recente ophef over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse NSA en eerder de hack-aanvallen op banken en overheidsinstellingen, maken één ding heel duidelijk; veiligheid is in de digitale wereld niet vanzelfsprekend. Nergens. Desondanks is er binnen bedrijven en organisaties doorgaans weinig aandacht voor IT-security, weet Etienne van der Woude, Sales Manager van WatchGuard Benelux, en dat baart hem zorgen.

Van der Woude: “Mensen zijn heel alert op het afschermen van hun pincode, maar achter de pc waant iedereen zich onbespied. Men surft van site naar site en opent klakkeloos elke mail die binnenkomt.”

Bewustzijn moet groeien
Moet dat gedrag veranderen? Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven is bewegingsvrijheid op het web juist een groot goed. Van der Woude “Klopt! Ik ben ook beslist geen voorstander van het ‘op slot gooien’ van de IT. Daar bewijs je niemand een dienst mee, maar ik pleit wel voor meer ‘security awareness’ onder gebruikers. Als men zou weten hoe gewiekst cybercriminelen zijn bij het infiltreren in IT-systemen, zouden gebruikers veel alerter zijn.” Van der Woude verwijst daarbij naar een recente studie van de Rabobank, waaruit blijkt dat de bank er van uitgaat dat meer dan negentig procent van de systemen van hun klanten geïnfecteerd is met malware. “Vraag een willekeurige gebruiker of zijn pc besmet is en men zal ontkennend antwoorden. Maar dat percentage bij de bank komt niet uit de lucht vallen.”
Maar willen eindgebruikers, en vooral de business, zich bezighouden met bedreigingen vanuit de cyber-wereld? IT-security is het domein van de IT-afdeling, waarom zou men daar het hoofd over breken? “Was het maar zo simpel. Voor elke proces, dus ook voor security, geldt: het draait om people, process en technology. Anders gezegd, IT-security is niet alleen met technologie op te lossen. De attitude van de gebruiker en het opstellen van procedures is minstens zo belangrijk. Veel gebruikers hebben geen benul van de digitale narigheid die door IT-security wordt afgevangen en daarmee een beslag legt op de systemen. Iets meer bewustzijn op dat punt zou al een hoop schelen.”

Verantwoordelijkheid
Dat roept de vraag op waar de verantwoordelijkheid voor IT-security ligt. Bij de IT-afdeling of bij de business? “Dat is voor mij geen zwart/wit plaatje,” meent Van der Woude. “Natuurlijk, bij verreweg de meeste organisaties ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de business en heb je een aantal ondersteunende diensten, waarvan IT er één is. Maar in de praktijk zie ik dat het vrijwel altijd om gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Een organisatie kan stellen dat de IT veilig moet zijn, maar het is aan de IT-afdeling om daar invulling aan te geven. Ofwel de business neemt het initiatief, maar vervolgens bekijkt de IT-afdeling wat wel en niet kan en voert dat uit.”
In het verlengde daarvan komt Van der Woude toch weer bij de ‘awareness’ onder eindgebruikers. “Als u als verantwoordelijke voor de IT-security, kunt laten zien wat zich afspeelt op het web en hoe u daar vanuit IT-security mee omgaat, dan kweekt u begrip bij de eindgebruikers. En dat zal tot gedragsverandering leiden.”

Investeringen versus budget
Moeten bedrijven met het oog op de permanente bedreiging meer in IT-security investeren? Van der Woude: “Het is niet realistisch daar ‘ja’ op te zeggen, want IT-budgetten staan overal onder druk. Er komt niet meer geld voor IT-security beschikbaar. Men zal dus meer moeten doen met minder geld. Dat geldt voor IT in z’n algemeenheid en dus ook voor IT-security. Mijn advies is daarom; ga slim om met de middelen die u hebt en besef dat een garantie van 100 procent niet bestaat.”
Betekent dit dat er achterdeurtjes van IT-systemen open blijven staan? Van der Woude “Nee beslist niet. Ook met een beperkt budget is een adequate IT-security realiseerbaar. Mijn insteek is meestal om in overleg met een klant vast te stellen wat de cruciale delen van het bedrijfsproces zijn. Vervolgens ga je op basis van prioriteit de IT-security inrichten. Maar de ‘andere kant’ zit uiteraard ook niet stil. Cybercriminaliteit wordt steeds geavanceerder en daarom kun je nooit stellen dat uw IT absoluut veilig is, want er komen elke dag nieuwe bedreigingen bij.”

CEO CA Technologies: ‘focus op transformeren van de business’

Innoverend vermogen, snelheid, inzicht en beveiliging bepalen waarde van IT

Utrecht, 6 mei 2013 – Michael Gregoire, CEO van CA Technologies, geeft aan dat de waarde van IT vooral bepaald wordt door het vermogen om verandering en innovatie door te voeren, door snelheid, inzicht en door het goed beveiligen van de business. Op al deze punten kunnen organisaties immers aanzienlijke concurrentievoordelen behalen. Het meegaan met technologietrends als DevOps, mobility, Software-as-a-Service (SaaS) en analytics op basis van Big Data is dan ook essentieel.

IT-beheer en -beveiliging belangrijk
Voor deze trends moeten CIO’s en IT-managers moderne business-modellen en -methoden mogelijk maken. Zij moeten zich daarbij niet richten op het veranderen van IT, maar op het veranderen van de gehele business. Volgens Gregoire bestaan systemen, gegevens en toepassingen nu ook steeds meer buiten datacenters. Dit heeft tot gevolg dat de IT-afdeling het beheer en de security in een dergelijk nieuw landschap moet verbeteren. IT wordt daarmee steeds belangrijker aangezien het de totale infrastructuur beheert en beveiligt, zowel in de bestaande omgeving als in private, public en hybride clouds.

Grote rol voor DevOps
De organisatie moet het bovendien mogelijk maken om sneller nieuwe technologieën te ontwikkelen en te leveren. Gregoire stelt dat goede communicatie en samenwerking tussen softwareontwikkelaars en IT-professionals onmisbaar is. Hierbij is volgens hem een belangrijke rol voor DevOps weggelegd. DevOps is een manier van werken, waarbij de ontwikkelaar een nieuwe programmacode schrijft, deze code direct in een gevirtualiseerde testomgeving kan uitproberen en de feedback van deze tests direct weer in zijn code kan gebruiken. De programmacode is hierdoor vrij van fouten en draait in een productieomgeving waarvoor de ontwikkelaar zelf verantwoordelijk blijft. Michael Gregoire noemt DevOps essentieel als het aankomt op het transformeren van business-modellen en voor het sneller kunnen leveren van diensten aan de markt. “De vraag naar toepassingen is vandaag de dag vrijwel onverzadigbaar. Dankzij de DevOps-werkwijze kunnen organisaties de time-to-market maar liefst met 30 tot 50 procent verkorten. Daarnaast kunnen de softwareontwikkelaars de kwaliteit van de toepassingen met 80 tot 100 procent verbeteren. Tot slot verminderen DevOps de kosten voor de infrastructuur zelfs met 20 tot 30 procent”, aldus Gregoire.

Mobile devices en mobility
Een andere trend die momenteel explosief toeneemt, is mobility en daarmee ook de komst van mobiele apparaten. Vooral voor de business is dit een interessante ontwikkeling omdat zij hiermee altijd toegang kunnen hebben tot bedrijfsgegevens. Het schort echter nog wel eens aan de beveiliging van dergelijke apparaten en dit kan veel schade tot gevolg hebben. “Een goed beheer van zakelijke mobiliteit vereist een uitgebreide aanpak dat verder reikt dan het beheren van de apparaten alleen. Het zou ook het beheer van mobiele applicaties, de content en de diensten moeten omvatten”, adviseert Gregoire.

Software-as-a-Service (SaaS)
De nieuwe CEO van CA Technologies stelt dat het softwareconcern stevig gaat investeren in het leveren van Software-as-a-Service (SaaS) . Dit heeft uiteindelijk tot doel een management suite en security-opties als dienst te leveren. “Voor de meeste mensen betekent SaaS dat zij hun IT-toepassingen naar de cloud verplaatsen”, meent Gregoire. “Maar ik zie dat anders. SaaS is meer een technologische IT-omgeving en uiteindelijk een business-model dat het voor ons mogelijk maakt om applicaties en nieuwe versies daarvan sneller, en van betere kwaliteit, te leveren. Maar ook om continu voor innovatie te zorgen, om snel en adequaat in de behoefte van de business te kunnen voorzien en om tot betere performance van de business te komen in een private of public cloud.”

Analytics voor gegevensbeheer van Big Data
Grote hoeveelheden gegevens zijn niets waard zolang een beheerder deze niet vastlegt of analyseert. Uit zulke analyses komt immers cruciale informatie waarop bedrijfsprocessen zijn te verbeteren. “De eerste uitdaging is om al deze gegevens op een juiste manier te beheren en te beveiligen. Hoe grootschaliger het gegevensbestand, hoe groter de uitdaging om dit goed te managen. Dit ligt precies in het straatje van CA Technologies. Wij zien een bijzondere kans om big data te gebruiken voor het intelligenter maken van gegevensbeheer en beveiliging, zodat wij daarmee de waarde die wij leveren aan de business kunnen verhogen. Voor ons is het een opkomend gebied, maar wel een dat onze focus voor ontwikkeling krijgt en verdient.”

Over CA Technologies   
CA Technologies (NASDAQ: CA) helpt bedrijven met zijn IT management oplossingen complexe IT-omgevingen te beheren en te beveiligen, ter ondersteuning van flexibele business services. Bedrijven zetten CA Technologies software en SaaS-oplossingen in om innovatie te versnellen, infrastructuren te transformeren en gegevens en identiteiten te beschermen; van het datacenter tot in de cloud. Meer informatie over CA Technologies vindt u op http://www.ca.com

Abonneer op CA Technologies

CA-persberichten www.ca.com/us/rss/
CA Cloud Commons www.cloudcommons.com
CA YouTube Channel www.youtube.com/CAIncVideo
CA podcasts www.ca.com/us/rss/
CA blogs community.ca.com/blogs/Bloggers.aspx
CA Twitter twitter.com/ca_benelux

WatchGuard heeft e92plus aangesteld als distributeur van zijn security-oplossingen

19 december 2012 – Leverancier van security-oplossingen, WatchGuard Technologies, heeft een distributieovereenkomst getekend met e92plus. Deze ervaren value added distributeur heeft een uitgebreid portfolio op het gebied van IT-security en heeft gekozen voor de kwaliteitsproducten van WatchGuard omdat deze perfect aansluiten bij de vraag van haar resellers. WatchGuard biedt een breed assortiment firewall-appliances en virtuele oplossingen, voor zowel het MKB als ‘large enterprises’. Daarnaast levert WatchGuard een uitgebreid pakket aanvullende beveiligingssoftware en biedt een oplossing voor elk aspect van IT-security.
 
Next generation firewalls
e92plus heeft gedurende de laatste 13 jaar een loyaal resellerkanaal opgebouwd. Het bedrijf heeft voor WatchGuard gekozen omdat deze leverancier een uitgebreid portfolio heeft van Next Generation Firewalls, inclusief virtuele oplossingen, SSL/VPN, webfiltering en sinds kort ook wireless-oplossingen. Ook heeft WatchGuard een uitgebreid partnerprogramma ontwikkeld waardoor de partners van e92plus interessante benefits kunnen verkrijgen.
Hans Maatkamp, Business Development Director van e92plus: “De WatchGuard-appliances/virtual oplossingen zijn zeer geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, een segment waarin onze partners actief zijn en waar veel groei te verwachten is. Het is gebleken dat veel partners waarde hechten aan goede technische support van fabrikanten. WatchGuard heeft onder meer een eigen kantoor en een technisch supportcentrum in Den Haag wat voor korte lijnen zorgt. Kortom, WatchGuard past perfect in ons assortiment.”

Value added
WatchGuard is om verschillende redenen ingenomen met de distributieovereenkomst. “We zijn bijzonder blij met e92plus, omdat het een value added distributeur is in de ware betekenis van het woord. Kwaliteit heeft de hoogste prioriteit en e92plus heeft een zeer sterke relatie met haar klanten”, zegt Etiënne van der Woude, Regional Sales Manager Benelux bij WatchGuard Technologies. “Door de samenwerking met e92plus krijgt WatchGuard toegang tot een nieuwe, grote groep hoogwaardige resellers. Dat heeft een positief effect op onze groei.”

Over e92plus
e92plus is een value added distributeur gevestigd in Nieuw-Vennep, die sinds 1999 actief is in het leveren van oplossingen op het gebied van IT-security.  In de voortdurend veranderende markt is het voor de reseller ondoenlijk om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. e92plus biedt naast de A-kwaliteit oplossingen ook technische ondersteuning, installatieservice en advies op het gebied van presales door gecertificeerde consultants. Kernbegrippen zijn hierbij expertise en service. Meer informatie is te vinden op: www.e92plus.nl.

Over WatchGuard Technologies
WatchGuard ontwikkelt betaalbare, all-in-one netwerk- en content security-oplossingen voor een uitgebreide beveiliging van bedrijfsgegevens, netwerken en telewerkoplossingen. WatchGuard’s eXtensible Threat Management (XTM) network security-oplossingen combineren firewall, VPN en security services voor het buiten houden van spam, virussen, malware en intrusions op bedrijfsnetwerken. De ‘Extensible Content Security’ (XCS) appliances bieden content security voor e-mail en web gecombineerd met Data Loss Prevention (DLP) voor complete contentbeveiliging. De oplossingen van WatchGuard zijn zeer schaalbaar. WatchGuard levert oplossingen voor kleine bedrijven, middelgrote tot grote ondernemingen en bedrijven met meer dan 10.000 medewerkers. Sinds de oprichting in 1996 heeft de organisatie wereldwijd meer dan 600.000 WatchGuard-appliances geïnstalleerd. Ze bieden via meer dan 15.000 toegewijde partners producten aan in 120 landen. Het hoofdkantoor van WatchGuard is gevestigd in Seattle. Daarnaast hebben ze vestigingen in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.
 
Kijk voor meer informatie op www.watchguard.com.