Paul Bron volgt Marcel Spijkers op als algemeen directeur Schneider Electric Nederland

Paul Bron_Schneider Electric

Hoofddorp, 31 augustus 2015 – Paul Bron (49) wordt per 1 oktober 2015 de nieuwe algemeen directeur Nederland. Hij neemt daarmee de taken van Marcel Spijkers over, die binnen Schneider Electric de functie VP Marketing Simplification heeft gekregen.

Bron richt zich in de komende periode op het verder uitbreiden van de volledig geïntegreerde oplossingen voor energiemanagement, smart grids en smart cities. Deze activiteiten op het gebied van intelligent energiebeheer ondersteunen organisaties en instellingen bij het verlagen van de kosten.

Ervaring Paul Bron

Paul is geen onbekende binnen Schneider Electric. Hij heeft twaalf jaar als EMEA General Manager voor APC gewerkt, dat in 2007 is overgenomen door Schneider Electric. Vanaf november 2012 heeft hij als vice-president gewerkt voor de IT-business unit van Schneider Electric in Nederland.

Bron heeft deze business unit succesvol getransformeerd naar een meer oplossings- en servicegerichte organisatie. Naast het uitbreiden van de datacenterconsultancydiensten is hij ook verantwoordelijk geweest voor het opzetten van tal van strategische samenwerkingen met partners. Hiermee heeft Bron een aanzienlijke impuls gegeven aan de omzetgroei van de IT-afdeling van Schneider Electric.

Dankzij de zeer goede resultaten die Bron heeft weten te behalen, was hij de aangewezen kandidaat voor het opvolgen van Marcel Spijkers.

Quote Paul Bron

“Begin 2015 is er binnen Schneider Electric al een start gemaakt met de transformatie naar een klantgericht model. We richten ons hierbij onder meer op een nauwe samenwerking met partners, zodat we gezamenlijk de meest optimale oplossingen voor organisaties ontwerpen. De richting die we voor Nederland hebben gekozen, sluit aan bij de strategie die Schneider Electric wereldwijd heeft ingezet. Door deze focus op partnerships en het centraal stellen van de behoeften van onze klanten zie ik op meerdere gebieden nog meer groeimogelijkheden, die we de komende periode gaan vormgeven. Ik kijk ernaar uit deze nieuwe stap te zetten.”

Nieuwe functie voor Marcel Spijkers

Marcel Spijkers gaat zich toeleggen op het vereenvoudigen van de organisatie voor alle entiteiten van Schneider Electric wereldwijd (Landenorganisaties, Business Units en Global Functions). Hij heeft de afgelopen jaren de Nederlandse organisatie geleid. In deze functie is hij 4,5 jaar lang verantwoordelijk geweest voor het realiseren van ambitieuze groeidoelstellingen en het verbeteren van de commerciële successen.

Spijkers heeft altijd een sterke focus gehad op business development en het verbeteren van de sales- en serviceactiviteiten. Zo heeft hij de projectenafdeling vormgegeven en services op de kaart gezet. Het resultaat hiervan is dat Schneider Electric van een productenorganisatie is getransformeerd naar een concern dat totaaloplossingen biedt. Ook is hij betrokken geweest bij het opzetten van meerdere strategische partnerships.

De prestaties van Spijkers zijn door Schneider Electric sterk gewaardeerd. In combinatie met zijn uitgebreide managementervaring is hij dan ook gevraagd zijn carrière binnen het concern een internationale impuls te geven.

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2014 hebben ruim 170.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 25 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. www.schneider-electric.nl

Schneider Electric behoort tot meest duurzame bedrijven ter wereld

Hoofddorp, 3 februari 2015Schneider Electric is gestegen op de ranglijst van meest duurzame bedrijven ter wereld. Het Franse energiemanagementconcern behaalt met een negende plaats voor de tweede keer op rij een top-10-notering in deze ‘Global-100’-index.

De Global-100 is een lijst van 100 meest duurzame corporate bedrijven ter wereld. Het is opgesteld door Corporate Knights, een media- en investeringsadviesbedrijf uit Toronto. Om de lijst met honderd best presterende bedrijven op te stellen, zijn 4.609 bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven hebben allemaal een marktwaarde van minstens twee miljard Amerikaanse dollar.

12 KPI’s
Corporate Knights stelt de uiteindelijke lijst samen op basis van twaalf KPI’s op het gebied van duurzaamheid. Daaronder vallen milieutechnische zaken zoals CO2-uitstoot en energieverbruik, maar ook personeelsbeleid en financiële gezondheid. De KPI’s lopen dan ook uiteen van salariëring van het personeel tot afvalproductie en het vrouwelijk aandeel in leidinggevende posities. De beoordeling vindt plaats op basis van openbare informatie.

‘De Global 100 vertegenwoordigt de voorvechters die zich hard maken voor het principe meer doen met minder’, zegt Tob Heaps, CEO van Corporate Knights.

Planet & Society
De hoge notering van Schneider Electric komt niet uit de lucht vallen. Via de interne barometer Planet & Society houdt het bedrijf continu de vinger aan de eigen pols. Schneider Electric legt in die barometer doelstellingen vast voor de komende drie jaar. Ieder kwartaal rapporteert het concern de behaalde resultaten voor de belangrijkste KPI’s. Op 19 februari presenteert Schneider Electric de Planet & Society-resultaten van de periode 2012-2014. De vooraf gestelde doelstellingen zijn momenteel al ruimschoots behaald.

‘Uiteraard zijn wij als Schneider Electric erg blij met deze waardering. Het is een erkenning voor onze dagelijkse toewijding aan duurzaamheid. Met initiatieven als de Planet & Society-barometer tonen we aan dat sociale, economische en milieutechnische doelstellingen prima samen kunnen gaan’, aldus Marcel Spijkers, Algemeen Directeur bij Schneider Electric in Nederland.

De volledige Global-100 is te vinden op de website van Corporate Knights.

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2013 hebben ruim 150.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro.
Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. Voor meer informatie: www.schneider-electric.nl

Schneider Electric introduceert Advantage Service Plans

Continuïteit waarborgen door ontzorging vanuit de fabrikant

Hoofddorp, 5 juni 2014 – Het is voor organisaties vaak een ingewikkelde klus om alle elektrische apparatuur te onderhouden. Het ontbreekt ze vaak aan de tijd, het budget en de kennis. Schneider Electric introduceert daarom Advantage Service Plans: uitgebreide onderhoudsprogramma’s die inspelen op de technische en financiële behoeften van organisaties.

Weinig bedrijven hebben een uitgebalanceerd werkschema voor het onderhouden van elektrische apparatuur. Dat kan tot drastische problemen leiden zoals storingen, waardoor organisaties met productiestilstand te kampen hebben. Met Advantage Service Plans zijn organisaties verzekerd van gedegen onderhoud. De onderhoudsplannen en -uitvoering verhogen de bedrijfszekerheid, zodat zij zich kunnen richten op de kerntaken. Schneider Electric stelt samen met de klant een onderhoudsplan op dat rekening houdt met de gewenste bedrijfsvoering en de financiële mogelijkheden.

Drie verschillende onderhoudsplannen
Het onderhoudsplan omvat drie pilaren: preventief, voorspellend en correctief onderhoud. Bij preventief onderhoud controleert het concern regelmatig alle apparatuur en de omgeving waarin deze staat. Denk hierbij aan temperatuur, luchtvochtigheid, stof en vervuiling. Het preventieve onderhoud optimaliseert de prestaties van de apparatuur en verlengt de levensduur.

Bij voorspellend onderhoud zet Schneider Electric een zelfontwikkelde diagnostische tool in die anticipeert op toekomstige fouten in de apparatuur. Dankzij assessments en aanbevelingen kunnen organisaties de tijd en het geld dat nodig is voor onderhoud beter beheren en downtime voorkomen.

Op het moment dat organisaties toch onverwacht met downtime te maken krijgen, telt iedere seconde. Daarom is het bij correctief onderhoud noodzakelijk dat iedereen weet hoe zij moeten handelen om productie-uitval te beperken tot een minimum. Deel van deze vorm van onderhoud is dat Schneider Electric een plan opstelt met daarin verschillende opties als het gaat om reserveonderdelen en arbeidskosten.

Naast de verschillende soorten onderhoud biedt Schneider Electric ook aanvullende diensten aan, zoals trainingen, het beheren en analyseren van onderhoudsgegevens, en het actualiseren van garantieregelingen.

Controle over budgetten
‘Organisaties kunnen met Schneider Electric Advantage Service Plans de Total Cost of Ownership (TCO) verlagen en meer controle over hun budgetten krijgen’, zegt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur bij Schneider Electric in Nederland. “Tegelijkertijd zijn zij er zeker van dat hun apparatuur veilig en altijd beschikbaar is. Hierdoor kunnen zij zich op hun kerntaken richten en hoeven zij zich geen zorgen meer te maken over het functioneren van hun apparatuur.”

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2013 hebben ruim 150.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. http://www.schneider-electric.nl

Energiebesparing lucratiever dan normale bedrijfsinvesteringen

Hoofddorp, 15 juli 2013 – Maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om te komen tot een Energieakkoord voor duurzame groei. ‘Het akkoord is goed nieuws’, zegt Marcel Spijkers Algemeen Directeur bij Schneider Electric. ‘Eindelijk worden er concrete stappen gezet, waarbij energiebesparing één van de belangrijkste pijlers is. Er is veel mogelijk is op dit vlak, zo blijkt ook uit een recent rapport van het Wereldnatuurfonds.’ Uit het rapport, dat is gebaseerd op uitvoerig onderzoek in Amerika, blijkt dat bedrijven slechts 3 procent minder CO2 hoeven uit te stoten om aanzienlijk op kosten te besparen. ‘De investeringen die zij hiervoor moeten doen, zijn in minder dan 3 jaar terugverdiend.’ De cijfers uit het WNF-rapport gelden voor Amerika, maar zijn volgens de onderzoekers ook te extrapoleren naar andere delen van de wereld.

Kosteneffectieve maatregelen
Om de stijging van de temperatuur wereldwijd onder de beoogde 2 procent te houden, moet het bedrijfsleven tot 2020 drie procent minder CO2 per jaar uitstoten. ‘Uit het rapport blijkt dat deze reductie al kan worden bereikt door alleen CO2-besparende maatregelen te nemen. Het levert alleen al in Amerika een besparing op van 145 miljard euro’, betoogt Spijkers.

De maatregelen die bedrijven kunnen nemen, liggen volgens Spijkers vooral op het terrein van verbeterde energie-efficiency door veranderingen in gedrag en management, energie-efficiency door verbeterde technologische oplossingen en door het uitrollen van duurzame energie, met name zonne-energie.

Verdienmodel energiemanagement
‘Ook uit onze gegevens blijkt dat bedrijven meer terugverdienen op energiereductie en – management dan op normale bedrijfsinvesteringen. Dit wordt door dit rapport nog eens onderstreept’, aldus Spijkers. ‘Bedrijven moeten ambitieuze doelen stellen. Dat jaagt niet alleen innovatie aan, maar leidt ook tot betere resultaten dan vooraf werd gedacht. Verder blijkt samenwerking tussen bedrijven en hun leveranciers één van de succesfactoren te zijn.’ Ook samenwerking tussen bedrijven en andere stakeholders, zoals brancheorganisaties, NGO’s, overheden en onderzoeksinstituten, is goed voor innovatie. ‘We zullen het in de komende jaren moeten hebben van vernieuwende businessmodellen en innovatie’, zegt Spijkers. ‘Maar door energiebesparing en energiemanagement is al heel veel winst te boeken. Laten we die maatregelen dan ook snel nemen.’

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2012 hebben ruim 140.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen. www.schneider-electric.nl

Schneider Electric en OVG Projectontwikkeling ontvangen de hoogste BREEAM-NL Excellent score

Vroege samenwerking in projecten essentieel voor uiteindelijk resultaat

Hoofddorp, 22 mei 2013Schneider Electric en OVG Projectontwikkeling ontvangen op 22 mei de BREEAM-NL Excellent certificering. Schneider Electric ontvangt dan ook een ISO 50001 certificaat. Het concern bevestigt hiermee zijn koploperspositie op het gebied van energiemanagement in Nederland en OVG haar positie als duurzaam ontwikkelaar. Het gebouw is voorzien van tal van technische innovaties, waarvan meerdere zijn ontwikkeld door Schneider Electric zelf.

Het kantoor van circa 6.100 m2 heeft een BREEAM-NL oplevercertifcaat ontvangen met een score van 75,59 procent. Dit is tot op heden de hoogste score die een opgeleverd nieuwbouwproject in Nederland heeft gekregen. Schneider Electric heeft de certificaten én de door zichzelf gestelde doelstelling voor energiebesparing behaald dankzij onder meer het inzetten van energie- en watermeters, LED-verlichting met aan- en afwezigheidsdetectie, groene ICT en gebouwautomatisering (GBS). Het gebouw krijgt energie van de gecombineerde warmte- en energiecentrale (BioWKK) van het naastgelegen TNT Centre, dat ook door OVG ontwikkeld is, en van zonnepanelen op het dak.

Samenwerking essentieel
Bij het behalen van beide certificaten bleek een goede samenwerking met alle partners van essentieel belang te zijn. Door een intensieve samenwerking tussen Schneider Electric, BIAS Architecten, OVG, Boele & van Eesteren (aannemer), Maasdam (interieur), Deerns (installatie-adviseur en BREEAM-expert), Kropman Installatietechniek (installaties), C2N, KIWA en DGBC is het gelukt om de ambities van het duurzame ontwerp te realiseren voor zowel de binnen- als de buitenkant van het gebouw.

‘Vanaf de ontwerpfase besloten de partners gezamenlijk op te trekken en een projectteam in te stellen. Deze vroege betrokkenheid in het grootschalige project maakte het mogelijk om alle activiteiten van te voren op elkaar af te stemmen. Ik ben dan ook trots op de uitstekende samenwerking, waardoor het nieuwe hoofdkantoor van Schneider Electric in Hoofddorp tot de meest duurzame kantoren van Nederland behoort’, zegt Jeppe de Boer, Directievoorzitter OVG Nederland.

Keuze voor certificatie
ISO 50001 is een energiemanagementnorm die een internationale richtlijn biedt voor energiebeheer. Volgens Marcel Spijkers, Country Manager bij Schneider Electric Nederland, heeft het concern voor deze richtlijn gekozen omdat het een goede structuur biedt om energieverbruik te beheren en gestructureerd te blijven werken aan energiereductie. ‘Daarnaast is het verplicht om continu de prestatieverbeteringen te monitoren. Op deze manier ben je in staat om je CO2-footprint te communiceren en ben je als bedrijf constructief bezig met een goed energiebeleid.’

‘BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. ‘Het geeft het prestatieniveau van ons hoofdkantoor aan. Bovendien is het certificaat tijdelijk geldig, waardoor je als organisatie scherp moet blijven op je doelstellingen om energieverbruik te verminderen.’

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2012 hebben ruim 140.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
http://www.schneider-electric.nl

Recordomzet derde kwartaal voor Schneider Electric

26 november 2012 – Schneider Electric bereikte in het derde kwartaal van 2012 een recordomzet van 6.099 miljoen euro. Dit is een verhoging van 7,1 procent gebaseerd op de huidige koers. De organische groei daalde met 1,9 procent. Deze daling wordt deels veroorzaakt doordat er minder dagen werd gewerkt.
 
Schneider Electric heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook de resultaten over de eerste drie kwartalen van 2012 zijn positief. In de eerste negen maanden van 2012 bereikte het bedrijf een omzet van 17.507 miljoen euro, een vermeerdering van maar liefst 9,2 procent. De positieve cijfers zijn te danken aan stabiliteit en groei in China, Amerika en opkomende markten. Bovendien hebben acquisities en valuta-effecten een grote rol gespeeld.
 
Marcel Spijkers, Managing Director van Schneider Electric in Nederland: ‘We zitten op koers om dit jaar een recordomzet te behalen. De integratie van recente acquisities, waaronder Telvent, Leader & Harvest en Luminous, dragen voor 146 miljoen euro bij aan de winst. De organische groei in het derde kwartaal laat de tegenstelling in de verschillende regio’s zien. Alhoewel Europa nog steeds een moeilijke markt is, blijft de situatie in China stabiel en tonen Amerika en opkomende economieën veerkracht. We blijven ons focussen op prijs, kostenbeheersing en verdere efficiency van de supply chain en gaan door met de uitrol van ons strategisch 3-jaren programma ‘Connect’, dat loopt tot 2014. De verwachting is dan ook dat we het EBITA doel over 2012 van 14 naar 15 procent omzetgroei bijstellen.’
 
Bekijk hier het volledige persbericht (Engels)

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Marcel Spijkers, Schneider Electric: ‘Nieuw kabinet moet doorpakken’

2 oktober 2012 – De Europese Unie nam onlangs de Richtlijn voor Energiebesparing aan. De richtlijn moet het energieverbruik van de EU-lidstaten in 2020 met 20 procent teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990. Marcel Spijkers, Algemeen Directeur van Schneider Electric, vindt dat de politiek deze kans moet aangrijpen om door te pakken op energiebesparing.

De aangenomen richtlijn verplicht lidstaten om 3 procent van de totale vloeroppervlakte van verwarmde of gekoelde overheidsgebouwen te renoveren. De regeling geldt voor gebouwen met een vloeroppervlak van meer dan 500 vierkante meter, of vanaf 2015 met een vloeroppervlak van 250 vierkante meter. Daarnaast zullen grote bedrijven elke vier jaar een grondige energie-inspectie moeten ondergaan. Grote bedrijven die nu al beschikken over een energiemanagementsysteem, hoeven deze audits niet te ondergaan.

Stappen zetten
‘Het is fantastisch dat het Europees Parlement de richtlijn voor energiebesparing heeft aangenomen. Het is goed nieuws voor het milieu en goed voor de werkgelegenheid. Maar gaat ons kabinet dit keer dan wel echt stappen ondernemen?’, vraagt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur Schneider Electric, zich af.

De cijfers die de EU noemt, maken duidelijk waarom actie broodnodig is: in 1999 importeerde de EU voor 84 miljard euro aan energie, in 2011 is dat opgelopen tot 488 miljard euro. ‘Dit betekent dat we bij energiebesparing minder hoeven te importeren en daardoor minder afhankelijk van derden worden.’

Energiemanager
Marcel Spijkers adviseert het nieuwe kabinet met klem om één stap verder te gaan: ‘Ik pleit hierbij voor het invoeren van een energiemanager voor bedrijven. Daarmee vangt het kabinet twee vliegen in één klap: het wordt gemakkelijker voor bedrijven te rapporteren over hun energiebesparingen en het voorkomt dat ambtenaren en instanties dure uren moeten steken in auditing van de gegevens. Kortom: het voorkomt bureaucratisering. Een bijkomstig mooi voordeel is dat deze maatregel nieuwe banen creëert, want uiteindelijk betaalt een energiemanager zich door de besparing terug.’

De richtlijn biedt het nieuwe kabinet de mogelijkheid een verschil te maken. ‘Het vorige kabinet heeft deze kansen laten liggen. Laten we hopen dat het nieuwe kabinet wel visie toont.’

Meer informatie over de EU richtlijn

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl