SAP en Ideo verbreden samenwerking

29 oktober 2012 – SAP en Ideo, specialist op het gebied van het implementeren en optimaliseren van SAP service- en onderhoudsprocessen, hebben een nieuwe VAR-overeenkomst getekend. Ideo voert al sinds 1998 SAP implementatie- en verbetertrajecten uit, maar kan zijn klanten door het uitbreiden van de samenwerking nu ook licenties van SAP oplossingen aanbieden. Hierdoor is het bedrijf in staat om het MKB te voorzien van complete oplossingen op het gebied van Mobility en Enterprise Asset Management. De SAP producten en diensten op het gebied van mobility, service en onderhoud zijn beschikbaar vanuit de cloud middels een pay-as-you-go-model of middels on-premise mobiele producten.
 
Ideo heeft de afgelopen jaren diverse mobility-projecten uitgevoerd. Het afgelopen jaar zijn drie organisaties live gegaan met een door Ideo ontwikkelde app, waarmee zij de onderhoudswerkzaamheden mobiel kunnen inspecteren. Deze oplossingen zijn gebaseerd op het SAP Mobiele Platform, voorheen bekend als het Sybase Unwired Platform. Door SAP bedrijfsinformatie mobiel aan te bieden, verdwijnen papieren inspecties en realiseren organisaties een grote efficiency-slag. Medewerkers kunnen overal en altijd toegang verkrijgen tot belangrijke bedrijfsinformatie, waardoor processen niet stil komen te staan. Om bedrijfsprocessen mobiel toegankelijk te maken, past Ideo een mobility suite toe die bestaat uit consultancy-diensten, SAP producten en een aantal door Ideo zelf ontwikkelde apps op het SAP Mobiele Platform.
 
“Ideo heeft jarenlange ervaring en kennis opgebouwd in het implementeren en optimaliseren van service- en onderhoudsprocessen in SAP ERP of SAP CRM. Naast consultancy op het gebied van service en onderhoud, zijn onze technologische speerpunten SAP Planning en Mobility”, zegt Kiki Vrendenberg, Business Development Manager van Ideo. “De nieuwe partnerovereenkomst is dus een logische volgende stap. Wij richten ons volledig op SAP Service Management en Enterprise Asset Management voor zowel het MKB als wereldwijde organisaties. De mobility- en cloud-oplossingen van SAP spelen hierbij steeds vaker een belangrijke rol.”
 
“SAP is continu bezig met het uitbreiden van zijn ecosysteem en de samenwerking met Ideo is hierbij een belangrijke stap”, zegt Arjan Vork, Partner development director van SAP Nederland. “We beschikken nu over innovatieve technologieën zoals cloud en mobility om ook de bedrijfsprocessen van een organisatie aan te sturen. Door de complexiteit van de technische infrastructuur van organisaties, en de eisen die zij stellen aan het nieuwe werken, maakt een goed ecosysteem onontbeerlijk. Ideo heeft kennis en expertise in huis die SAP technologie goed aanvult, waardoor organisaties het optimale kunnen halen uit IT-technologie.”
 
Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 195.000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op <a href="http://www.sap.com/netherlands.

http://www.sap.com/netherlands.</p>

Schouten & Nelissen kiest voor SAP Sales OnDemand

8 oktober 2012 – Schouten & Nelissen, specialist in training, coaching en organisatieontwikkeling, heeft ter ondersteuning van de internationale expansie gekozen voor SAP Sales OnDemand: een op cloud-gebaseerd Customer Relations Management (CRM-)systeem gericht op het beheren van klantrelaties. Schouten & Nelissen is al langer gebruiker van SAP ERP-software dat on premise draait.
 
Schouten & Nelissen ziet in SAP Sales OnDemand meerdere onderscheidende aspecten, zoals de volledige aansluiting op Microsoft’s e-mailomgeving Outlook en de collaboratiefunctionaliteit, gericht op de samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende verkoopteams. Sales OnDemand is verder standaard voorzien van aansluiting op mobile apparaten zoals smartphones /tablets en beschikt daarnaast over uitgebreide en ingebedde rapportagemogelijkheden.
 
Informatie delen
Jaap Stoppels is de projectleider voor het invoeren van SAP Sales OnDemand bij Schouten & Nelissen. Hij licht zijn keuze voor de SAP cloud-oplossing als volgt toe: “Wij willen meer inzicht verkrijgen in de lopende sales-cycli in de diverse landen. Daarnaast willen we dat de leden van de internationale salesteams veel vaker op een twitterachtige manier informatie met elkaar delen. Verder is een naadloze integratie met onze bestaande SAP ERP omgeving een absolute voorwaarde.”
 
SAP Sales OnDemand
Sales OnDemand is door SAP ontwikkeld op basis van interviews met commerciële medewerkers bij in totaal 2.400 klanten. Zij schetsten vanuit hun ervaring de specificaties voor een in hun vak bruikbare oplossing om klantenrelaties te acquireren, te beheren en verder uit te bouwen. Gebruiksgemak was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Sales OnDemand. SAP zal de implementatie van Sales OnDemand en de training van de diverse medewerkers van de opdrachtgever zelf ter hand nemen. Schouten & Nelissen laat zich bijstaan door SAP partner Acorel, een specialist op het gebied van SAP CRM en SAP mobility oplossingen. 
 
”De keuze van Schouten & Nelissen illustreert dat SAP cloud-oplossingen en on premise systemen uitstekend zijn te combineren tot krachtige en economisch aantrekkelijke oplossingen,” aldus Herbert Schut, director cloud solutions SAP Nederland. ”Organisaties die zich tot nu toe moeten behelpen met spreadsheets, leveren wij met SalesOnDemand standaard een complete set van rapportagemiddelen. Deze sluiten naadloos aan bij de functionaliteit van de bestaande kantoorautomatisering.”
 
”SAP Sales On Demand in samenhang met mobility oplossingen biedt alle betrokkenen in een commercieel traject de mogelijkheid snel te handelen bij cruciale situaties”, aldus Taco Schallenberg, directeur Acorel. ”Zij zijn op elke plaats en op elk moment verzekerd van actuele klantgegevens. Zeker wanneer een bedrijf echt vanuit een internationale visie opereert is het van belang om de klantgegevens op centraal niveau permanent te actualiseren en beschikbaar te stellen aan de leden van de diverse salesteams. Zij moeten het gevoel hebben persoonlijk te ondernemen. Dat biedt volgens ons de beste garantie voor succes”.
 
Over Acorel
Acorel is een veelzijdige consultancy partner met een breed spectrum aan diensten op het gebied van SAP CRM en Mobility. Acorel heeft een uitstekend trackrecord, up-to-date kennis en loopt voorop in markt. Acorel heeft meerdere mobility projecten succesvol afgerond op het gebied van app development, device management en SAP Sybase oplossingen. Daarnaast is Acorel als geen ander in staat uw sales-, service- en marketingprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Kijk voor meer informatie op www.acorel.nl
 
Over Schouten & Nelissen Groep
Schouten & Nelissen Groep is al meer dan 30 jaar hét kenniscentrum voor gedragsverandering, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Een positie die we te danken hebben aan constante productinnovatie en hoge kwaliteitseisen. Onze instituten begeleiden mensen, management en organisaties – individueel en organisatorisch – naar strategisch gerichte groei. De ontwikkelingen op de markt, maar vooral de behoefte van de klant, zijn leidend bij alles wat we doen. Bij de Schouten & Nelissen Groep werken wereldwijd ruim 500 mensen in vaste dienst en circa 900 freelance trainers, adviseurs en docenten. Kijk voor meer informatie op www.sn.nl
 
Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 190.000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op <a href="http://www.sap.com/netherlands.
http://www.sap.com/netherlands.<br /> 

SAP levert Shared Services Framework aan DSM

24 februari 2012 — DSM en SAP zijn een intensieve samenwerking aangegaan voor het implementeren van een Shared Financial Services oplossing voor de wereldwijde bedrijfsonderdelen van DSM. De diverse business groepen binnen DSM werken met een aantal afzonderlijke financiële toepassingen. Het SAP SSF zal als overkoepelend systeem fungeren dat standaardisatie aanbrengt in de uiteenlopende administratieve processen van de diverse bedrijfsonderdelen. Het doel van dit project is om de transitie naar een wereldwijde Shared Financial Services organisatie te faciliteren, met homogene administratieve processen en beheersingsinstrumenten.

“Functional Excellence en het realiseren van synergie via Shared Services zijn speerpunten voor DSM Finance. Met ons Financial Shared Services programma willen we in de komende 3 jaar komen tot beduidend hogere efficiëntie en effectiviteit, via het harmoniseren en optimaliseren van administratieve processen, het inzetten van nieuwe ondersteunende systemen en het samenvoegen van onze medewerkers in een beperkt aantal regionale front-offices en één centraal back-office in Hyderabad / India. De door SAP ontwikkelde functionaliteit speelt een belangrijke rol in het kunnen creëren van een uniforme, efficiënte en centraal aangestuurde werkomgeving in ons SSC”, aldus Geert Jan Nieboer, Program Director bij DSM.

DSM is één van de eerste ondernemingen wereldwijd, en de eerste onderneming in Nederland die de Shared Financial Services oplossing van SAP gaat gebruiken. Hoewel veel onderdelen van DSM al SAP ERP oplossingen inzetten voor de bedrijfsvoering, is de inrichting daarvan per business groep verschillend door de afstemming op de lokaal gangbare werkprocessen. SAP Shared Services Framework zorgt ervoor dat alle verschillende processen zich op een eenduidige wijze laten uitvoeren. Een hogere automatiseringsgraad draagt bij aan een snelle werkwijze met minder kans op fouten.

De diverse modulen van de SAP oplossingen worden via een Agile projectaanpak geïmplementeerd. Die aanpak omvat enkele fasen, waarbij in de eerste fase (de baseline) SAP een basisconfiguratie oplevert bestaande uit een set van standaard oplossingen met in de praktijk bewezen instellingen (baseline). In samenspraak met DSM worden de extra functionele wensen en hun reikwijdte vastgelegd. Die worden in een beperkt aantal volgende fasen (sprints) aangebracht, waarbij de partijen in gezamenlijk, zogeheten ’scrum’ overleg de reikwijdte, het budget en de tijdslijnen van het project bewaken. De Agile-aanpak heeft tot doel systemen op te leveren die zijn aangepast aan wijzigende omstandigheden. Daardoor kan ook rekening worden gehouden met zich ontwikkelende gebruikerseisen die zich openbaren gedurende de looptijd van het implementatietraject.

Tot de te standaardiseren processen behoren o.a. de functies bij het afwikkelen van de betalingen (accounts payable). Alle binnenkomende facturen ondergaan een eenduidige behandeling (digitalisering, controle op inkoopordernummer en boeking). Door op wereldwijde schaal de inkoopadministratie uit te voeren zijn de standaard boekingen beter te scheiden van de uitzonderingsgevallen. Dit proces wordt ondersteund door middel van de SAP Invoice Management functionaliteit binnen het SSF. Ook het wereldwijd bundelen van de debiteurenadministratie (accounts receivable) levert schaalvoordelen op met internationaal afgestemde procedures voor credit management (debiteurenbewaking, innen van uitstaande facturen, oplossen van disputen omtrent leveringen). Dit proces wordt ondersteund door middel van de SAP Financial Supply Chain Management functionaliteit binnen het SSF.

Voor het aansturen van een groot, internationaal opererend concern is snelle rapportage van de financiële resultaten van cruciaal belang. DSM kiest tevens voor de invoering van standaard procedures (SAP Financial Closing Cockpit) voor maand- en kwartaalafsluitingen. Deze functionaliteit zal helpen om sneller inzicht te krijgen in de financiële resultaten.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 176,000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

Hoge resolutie beeldmateriaal van SAP is beschikbaar op www.sap.com/photos
Voor videoverhalen over uiteenlopende onderwerpen kunt u terecht op www.sap-tv.com
Volg SAP op Twitter voor het laatste nieuws
Wilt u persberichten over SAP niet langer ontvangen, klik hier.

Voor meer informatie over dit bericht:
SAP
Cees Kardolus
T: 073 645 77 39