La Fondation Dassault Systèmes en Emissive helpen nieuw ontdekte lege ruimte in Egyptische piramide toegankelijk te maken via 3D-technologie

‘s-Hertogenbosch, 8 november 2017 – Wetenschappers verbonden aan het ScanPyramids-project hebben een enorme lege ruimte ontdekt in de Grote Piramide in Egypte (de Khufu-piramide). Het gaat om een 30 meter lange ‘zaal’ die zich in het binnenwerk van de piramide bevindt. Om deze ruimte te kunnen onderzoeken zonder een opening in de piramide te maken, wordt nu met hulp van La Fondation Dassault Systèmes en Emissive een 3D-model ontwikkeld. Dit model maakt de ruimte virtueel toegankelijk.

Door het ontwikkelen van virtuele omgevingen kunnen multidisciplinaire teams nauw samenwerken bij het vergroten van de kennis over – in dit geval – de binnenkant van de Grote Piramide van Egypte. Wetenschappers en technici kunnen hierbij gebruikmaken van virtual reality en andere 3D-technologie om de grote lege ruimte in de piramide te bezoeken en te onderzoeken.

Piramides in beeld
ScanPyramids is een project van het Heritage Innovation Preservation Institute (HIP) en de Faculty of Engineering van de universiteit van Caïro. Het project ging in oktober 2015 van start en heeft tot doel om met niet-destructieve methoden de piramides van Egypte te scannen en het binnenwerk in beeld te brengen.

Al na een jaar werd het begin van een gang in de Khufu-piramide ontdekt. Inmiddels hebben de wetenschappers vastgesteld dat zich hierachter een 30 meter lange lege ruimte bevindt die zij de naam ‘ScanPyramids Big Void’ hebben meegegeven. In een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature hebben de onderzoekers onlangs verslag gedaan van hun ontdekking.

ScanPyramids is een van de initiatieven die door La Fondation Dassault Systèmes wordt ondersteund. Deze aan Dassault Systèmes gelieerde non-profitorganisatie ondersteunt met geld, technologie en kennis projecten in de wereld van wetenschap, technologie, onderwijs en kunst. De focus ligt daarbij op projecten die veel baat hebben bij het gebruik van geavanceerde 3D-technologie en zogeheten ‘virtual universes’.

ScanPyramids_VR_2_Copyright Emissive
Over La Fondation Dassault Systèmes
La Fondation Dassault Systèmes levert training en kennis over ‘3D virtual universe’-technologie, met als doel onderwijsinstellingen, R&D-centra, musea en organisaties in Europa en de Verenigde Staten te helpen hun kennis uit te breiden. De missie van deze non-profit organisatie is mensen te inspireren met een passie voor engineering, wetenschap en digitale technologie, voor het creëren van een betere maatschappij. Om die missie te realiseren dragen ze actief bij aan het bedenken van nieuwe mogelijkheden om kennis te delen en leermethodes te verbeteren, waardoor nieuwe talenten te ontdekken zijn en worden geholpen hun dromen te realiseren. Meer informatie is te vinden op: lafondation.3ds.com 

La Fondation Dassault Systèmes helpt onderwijs en wetenschap met 3D-technologie en virtuele werelden

‘s-Hertogenbosch, 12 november 2015 – 3D-experience specialist Dassault Systèmes heeft de stichting La Fondation Dassault Systèmes opgericht. Het initiatief is gericht op de transformatie van toekomstig onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met behulp van 3D-technologie en virtuele omgevingen. Daarmee zijn theorieën, experimenten en ideeën beter te combineren dan op papier of een whiteboard. Dankzij realistische digitale versies van de fysieke wereld zijn belangrijke ontwikkelingen nauwkeuriger te simuleren en te plannen. Inclusief hun impact op onze leefomgeving, verstedelijking en supply chains.

La Fondation Dassault Systèmes

La Fondation Dassault Systèmes stelt subsidies, digitale content en ervaring op het gebied van virtuele technieken ter beschikking aan onderwijs- en researchinstellingen, musea en culturele centra in Europa. Daardoor krijgen zij toegang tot dezelfde 3D-content, simulatieapplicaties en andere technologie, die commerciële bedrijven al jarenlang bij innovatieprojecten gebruiken. Voor het ontwerpen, engineeren en produceren van producten waar de maatschappij nu op vertrouwt. Die toegang helpt tevens nieuwe leeromgevingen te creëren en studenten te interesseren voor de wetenschap, wiskunde, engineering en andere technische disciplines.

Transformatietijdperk

Big data, sensoren, mobility, nieuwe materialen en andere technische ontwikkelingen dringen verder door in de maatschappij en beïnvloeden de manier waarop mensen leven en werken. Daarom is het belangrijk dat toekomstige generatie denkers, uitvinders, bouwers en leiders in het huidige transformatietijdperk toegang krijgen tot de nieuwste innovaties tijdens hun onderwijs- en researchprogramma’s.

Technisch en wetenschappelijk erfgoed

“Europa bezit veel technisch en wetenschappelijk erfgoed, dat onderwijs- en researchinstellingen kunnen gebruiken voor hun bijdragen aan een duurzamere toekomst”, zegt Bernard Charlès, President en CEO van Dassault Systèmes. “Ook commerciële bedrijven spelen een belangrijke rol in de maatschappij, omdat zij mensen inspireren samen duurzame innovaties te ontwikkelen. Dassault Systèmes is al jaren betrokken bij ontwikkelingen die onze maatschappij en omgeving beïnvloeden. Daarbij geloven wij in de unieke mogelijkheden die digitale technieken bieden anders met de wereld om te gaan. Maar ook creatieve denkers en kenniswerkers te helpen uitdagingen en oplossingen beter te begrijpen. La Fondation Dassault Systèmes geeft invulling aan onze missie mensen en bedrijven met 3DEXPERIENCE-omgevingen duurzame innovaties te laten bedenken en producten beter te harmoniseren met de natuur en het leven.”

Meer informatie over La Fondation Dassault Systèmes en de voorwaarden voor het aanmelden van projecten zijn te vinden op: Lafondation.3ds.com/

Over Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE-specialist, levert organisaties en consumenten virtuele werelden voor het bedenken en creëren van duurzame innovaties. De marktleidende oplossingen van het bedrijf transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Verder stimuleert de samenwerkingssoftware van Dassault Systèmes ook sociale innovatie, omdat het de mogelijkheden van de virtuele wereld voor iedereen verder uitbreidt om de echte wereld te kunnen verbeteren. Het bedrijf voegt met zijn oplossingen waarde toe aan meer dan 190.000 klanten in elke grootte en industrie, in ruim 140 landen.
Kijk voor meer informatie op http://www.3ds.com/

3DEXPERIENCE, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM, BIOVIA, NETVIBES en 3DEXCITE zijn geregistreerde handelsmerken van Dassault Systèmes of zijn dochterondernemingen in de USA en/of andere landen.